Dziesięć lat „Listów z naszego sadu”

Pierwszego stycznia 1970 roku miałem strasznego kaca. Bolała mnie głowa, z radia płynął nachalny, odrażający głos pierwszego sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki. Sięgnąłem po szklankę wody i ...

O „Listach z naszego sadu”

Dobrzyń nad Wisłą. Sielskie obrazki z rozległego sadu: drzewa owocowe ...

Sześć lat „Listów z naszego sadu”

Pisać, nie pisać? „Listy” skończyły sześć lat i można się zastanawiać komu to ...

Regulamin

Czy jest możliwe stworzenie miejsca w Internecie, gdzie ludzie ze sobą normalnie rozmawiają? To ...

Autorzy

Próby świadectwa

OjhyznaCzęść I

OjhyznaCzęść II

OjhyznaCzęść III

FODDERLAND

Listy z naszego sadu
Chief editor: Hili
Webmaster:: Andrzej Koraszewski
Collaborators: Jacek Chudziński, Hili, Małgorzata Koraszewska, Andrzej Koraszewski, Henryk Rubinstein
Go to web version