Wyprawa 

Hili: Trzeba sprawdzić ile czasu zabiera droga nad rzekę.
Szaron: Przecież byli¶my tam tyle razy. 
Hili: Tak, ale czasem idziemy szybciej, a czasem wolniej.  
(0)
Listy z naszego sadu
Chief editor: Hili
Webmaster:: Andrzej Koraszewski
Collaborators: Jacek Chudziński, Hili, Malgorzata Koraszewska, Andrzej Koraszewski, Marcin Kruk, Henryk Rubinstein
Go to web version