Wędrówka 

Hili: Idę na zachód.
Ja: Czemu?
Hili: Wschód jest coraz bardziej niebezpieczny. 
(0)
Listy z naszego sadu
Chief editor: Hili
Webmaster:: Andrzej Koraszewski
Collaborators: Jacek Chudziński, Hili, Malgorzata Koraszewska, Andrzej Koraszewski, Marcin Kruk, Henryk Rubinstein
Go to web version