Twoje jest lepsze

Szaron: Twoje chrupki są lepsze niż moje.
Hili: Twoje są z tego samego pudełka.
Szaron: I tak twoje są lepsze.  
(0)
Listy z naszego sadu
Chief editor: Hili
Webmaster:: Andrzej Koraszewski
Collaborators: Jacek Chudziński, Hili, Malgorzata Koraszewska, Andrzej Koraszewski, Marcin Kruk, Henryk Rubinstein
Go to web version