Poranek

Hili: Przygotuj śniadanie, ja zaraz przyjdę.
Ja: Dobrze, zawołam cię jak wszystko będzie gotowe.  
(0)
Listy z naszego sadu
Chief editor: Hili
Webmaster:: Andrzej Koraszewski
Collaborators: Jacek Chudziński, Hili, Malgorzata Koraszewska, Andrzej Koraszewski, Marcin Kruk, Henryk Rubinstein
Go to web version