Polowanie

Ja: Co ty robisz?
Hili" Czaję się.
Ja: Na co?
Hili: Jeszcze nie wiem.
(0)
Listy z naszego sadu
Chief editor: Hili
Webmaster:: Andrzej Koraszewski
Collaborators: Jacek Chudziński, Hili, Malgorzata Koraszewska, Andrzej Koraszewski, Marcin Kruk, Henryk Rubinstein
Go to web version