Nadzieja

Hili: Tracę nadzieję.
Ja: Na co? 
Hili: Że coś smacznego samo do mnie przyjdzie.
(0)
Listy z naszego sadu
Chief editor: Hili
Webmaster:: Andrzej Koraszewski
Collaborators: Jacek Chudziński, Hili, Małgorzata Koraszewska, Andrzej Koraszewski, Henryk Rubinstein
Go to web version