Myślenie

Hili: Siedzę i myślę.
Ja: Produktywnie?
Hili: Nie, nie mam nic innego do roboty.  
(0)
Listy z naszego sadu
Chief editor: Hili
Webmaster:: Andrzej Koraszewski
Collaborators: Jacek Chudziński, Hili, Malgorzata Koraszewska, Andrzej Koraszewski, Marcin Kruk, Henryk Rubinstein
Go to web version