Kontrola

Hili: Wszystko pod kontrolą.
Ja: Czyją?
Hili: Jak się dowiem, to ci powiem. 
(0)
Listy z naszego sadu
Chief editor: Hili
Webmaster:: Andrzej Koraszewski
Collaborators: Jacek Chudziński, Hili, Malgorzata Koraszewska, Andrzej Koraszewski, Marcin Kruk, Henryk Rubinstein
Go to web version