Brakujące ogniwo

Ja: Nad czym myślisz?
Hili: Nad brakującym ogniwem.
Ja: Którym?
Hili: Tym, które zjadłam.
(0)
Listy z naszego sadu
Chief editor: Hili
Webmaster:: Andrzej Koraszewski
Collaborators: Jacek Chudziński, Hili, Malgorzata Koraszewska, Andrzej Koraszewski, Marcin Kruk, Henryk Rubinstein
Go to web version