Prosto o arabsko-izraelskim konflikcie

“Kiedy ta książka [Protokoły mędrców Syjonu] stała się powszechna własnością ludzi, żydowska zmora może być uznana za złamaną”.  Hitler, Mein Kampf


Pełno jest truizmów, które powodują, że ten konflikt robi wrażenie bardziej skomplikowanego niż w rzeczywistości jest. Ulubionym truizmem jest to, że „konflikt arabsko-izraelski jest bardzo złożony”.  


Nie, nie jest.


Analiza staje się skomplikowana tylko jeśli ignorujesz (a robią to niemal wszyscy) ludobójczo antysemickiego słonia w salonie – tj. tego, który przeniósł się z Berlina do Kairu i rozprzestrzenił w Egipcie i Syrii w miesiącach przed samobójstwem Hitlera w 1945 roku.

Główną i stale podtrzymującą przyczyną arabsko-izraelskiego konfliktu jest ludobójczy antysemityzm; reszta to przypis. To jest tak proste. I to jest tak poważne.


A zarówno chrześcijański Zachód, jak islam muszą przyjąć odpowiedzialność za rozpętanie tego zła. Ponad sto formalnie chrześcijańskich narodów i 57 muzułmańskich narodów muszą przyjąć odpowiedzialność za własne bolączki i niepowodzenia i przestać używać Izraela - jedynego państwa żydowskiego, oblężony dom połowy Żydów świata - jako kozła ofiarnego i metafizycznego wroga.


To prawda, że antysemityzm per se jest niezmiernie skomplikowanym problemem i w tym eseju nie będę zajmował się przyczynami i konsekwencjami antysemityzmu. Jednak konflikt arabsko-izraelski i fakt, że nie może być rozwiązany (i nie powinien być „rozwiązany” do czasu, kiedy świat arabski zobowiąże się do pełnej reedukacji) jest dla uczciwego obserwatora bardzo prosty do zrozumienia: jedna strona konfliktu jest ideologicznie oddana ludobójczemu antysemityzmowi. Arabskie narody i władze nie trzymają tego w tajemnicy. Inne narody jednak nie potępiają ich, ponieważ kraje arabskie są najbogatszą grupą krajów na świecie, siedząc na Czarnym Złocie.


22 kraje arabskie (i dwudziesty trzeci potencjalny kraj o nazwie ”Palestyna”) głoszą ludobójczy antysemityzm w swoich konstytucjach, teologii, manifestach, kazaniach, podręcznikach szkolnych i w telewizji w całym arabskim świecie. Jest to nawet wypisane na ich flagach narodowych i politycznych. I przy tym wszystkim pozostaje to nazistowskim słoniem w salonie. W tym eseju będę analizował przyczyny tego zjawiska.


Hitler postawił na swoim. *Protokoły mędrców Syjonu  teraz powszechną własnością Arabów, oczywiście w arabskim tłumaczeniu, jak jest nią również Mein Kampf.  Dzisiaj obie te wypełnione nienawiścią i trujące książki są bestsellerami w całym świecie arabskim i w szerszym świecie muzułmańskim. Dzisiaj Hitler okazuje się równie wpływowym fałszywym prorokiem dla islamu, jak za życia był prorokiem dla chrześcijaństwa.

*Protokoły mędrców Syjonu opublikowano anonimowo w Rosji w 1903 roku; jest to złowroga fałszywka, która przedstawia rzekome spotkanie starszyzny żydowskiej, planującej przejęcie władzy nad światem. Dopiero w 1921 roku ujawniono, że jest to fałszerstwo, a zrobiła to londyńska gazeta „The Times”. Przedtem często cytowano ją jako autentyczne źródło w całej Rosji i Europie, włącznie z Wielką Brytanią i włącznie z „The Times”. W USA magnat samochodowy i żydożerca, Henry Ford, spopularyzował ją i cytował jako autentyk. Wydaje się, że głównie Ford wpłynął na Hitlera w kwestii jego teorii o międzynarodowym spisku Żydów. 


Hitler wspomina Henry’ego Forda w Mein Kampf, i przyznał Fordowi nazistowski Krzyż (Medal Niemieckiego Orła), który Ford przyjął we wrześniu 1938 roku. Hitler powiedział: “Możecie powiedzieć panu Fordowi, że jestem jego wielkim admiratorem. Zrobię, co w mojej mocy, by wprowadzić jego teorię w praktykę w Niemczech… Uważam Henry’ego Forda za moją inspirację”.  


Mein Kampf, Hitler podkreśla, że Protokoły to nie jest fałszerstwo, ale faktyczna prawda. Tekst ten był nauczany w niemieckich szkołach od 1933 roku. Dzisiaj jest nauczany jako prawda w całym świecie arabskim, włącznie z uniwersytetami. Jest cytowany jako autentyczny dokument przez arabskich intelektualistów i elity polityczne.

Ludobójczy antysemityzm wyeksportowano z chrześcijańskiej Europy. Zaczęło się to na początku XX wieku, mniej więcej w czasie publikacji Protokołów mędrców Syjonu we Francji i sprawy Dreyfusa: spisku i olbrzymiego fałszerstwa przeciwko żydowskiemu oficerowi w francuskiej armii. Oczywiście, Protokoły były ulubionym tekstem “anty-Dreyfusardów”, włącznie z Kościołem rzymsko-katolickim we Francji, który w tym czasie był tak notorycznie antysemicki i obsesyjnie potępiający kapitana Dreyfusa, że reputacja chrześcijaństwa we Francji na zawsze została uszkodzona. Istotnie, wina Kościoła Francji doprowadziła do trwałego rozdziału kościoła i państwa oraz wprowadzenia ideologii sekularyzmu czyli laïcité, wyrzucając Kościół i klerykalizm z wszystkich państwowych instytucji i szkół. (Laïcité stworzył własne problemy i w ostatecznym rachunku wydał najgorsze filozoficzne gargulce, jakie kiedykolwiek widziała Ziemia, z których najpaskudniejszy jest Michel Foucault.  Francja jest przysłowiowym pijanym, który spada z konia i wdrapuje się na niego z powrotem tylko po to, by spaść z drugiej strony.)

Francja eksportowała antysemityzm początkowo do świata arabskiego, do swoich arabskich kolonii. Francuzi (a także do pewnego stopnia Brytyjczycy, jak zobaczymy później) skutecznie przygotowali grunt do przyjęcia nazizmu na całym Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Nazistowscy Francuzi (czyli “Vichy”) mieli władzę w Algierii, Maroku, Tunezji, Syrii i Libanie. Włoscy faszyści rządzili Libią. Oczywiście, było wiele arabskiej opozycji do nazistowsko-francuskiej okupacji, ale znaczna część okupowanych społeczeństw została zakażona ideologią Narodowego Socjalizmu Hitlera, jak na przykład Syryjska Partia Socjal- Nacjonalistyczna (dzisiaj druga co do wielkości organizacja polityczna w Syrii za równie plugawą i wyznającą przemoc Partią Socjalistycznego Odrodzenia Arabskiego Baas). Hymnem Syryjskiej Partii  Socjal-Nacjonalistycznej było “Syria, Syria, über alles” na melodię hymnu narodowego Niemiec i ci syryjscy naziści do dnia dzisiejszego zachowali swastykę na swojej fladze partyjnej.  


Niemieccy naziści po prostu przetłumaczyli na arabski cały materiał propagandowy (minus propaganda, która wyrażała się z niechęcią o arabskiej ”rasie”), jakiej używali do przekonania Niemców o ”walce” (kampf po niemiecku, dżihad po arabsku) Hitlera. Następnie rozprowadzali to w świecie arabskim razem z Protokołami, które przetłumaczył na arabski chrześcijanin w Kairze w 1928 roku, tym samym roku, w którym w Kairze założono inspirowane przez Hitlera Bractwo Muzułmańskie.


Tworzono muzułmańskie jednostki Waffen-SS, od Bośni do Iraku, wszystko w oczekiwaniu zwycięstwa Rommla w Afryce Północnej, po czym na Bliskim Wschodzie miano użyć tych samych metod do dokonania Holocaustu, jakich używano w Europie.


To są historyczne fakty w odróżnieniu od niesławnych „historycznych faktów parlamentarzysty Labour, Kena Livingstone’a, że „Hitler był syjonistą”. Uważam, że najbardziej dogłębną pracą na temat ludobójczych planów po spodziewanym zwycięstwie Rommla jest praca niemieckich historyków, Klaus-Michaela Mallmanna i Martina Cüppersa, którzy pisali, między innymi, o ruchomych jednostkach zabójców (czyli Einsatzgruppen) przygotowywanych w Grecji w lipcu 1942 roku, gotowych do podjęcia nazistowskiego ludobójstwa w Palestynie. Ludobójstwo już rozpoczęło się w arabskiej Afryce Północnej.  Na przykład, zgarnięto ponad pięć tysięcy tunezyjskich Żydów, większość zapracowano na śmierć w obozach pracy przymusowej, część wysłano do europejskich obozów śmierci, a część zastrzelono na miejscu lub zamordowano w inny sposób, jak przez zagłodzenie w marszach śmierci. (Podczas wojny Tunezja miała 100 tysięcy Żydów, potomków nieprzerwanie żyjących tam społeczności żydowski, ciągnących się wstecz przez 2000 lat; zostali chwilowo wyzwoleni przez Aliantów w 1943 roku, ale wszyscy musieli później uciekać przed ludobójczym antysemityzmem, który ogarnął powojenny świat arabski. Dzisiaj Tunezja, podobnie jak wszystkie kraje Afryki Północnej jest niemal Judenfrei.)


Musimy pamiętać, musimy zawsze pamiętać, że znaczna część Europy – od Irlandii, Francji (Vichy) i Hiszpanii na zachodzie, do Litwy, Rumunii i Bułgarii na wschodzie – popierała Hitlera i nazizm. Oczywiście Hitler miał również pewne poparcie w Wielkiej Brytanii poprzez Brytyjską Unię Faszystów, niektórych brytyjskich intelektualistów, a także króla Edwarda VIII.


Dzisiaj europejskie poparcie dla Hitlera i nazizmu jest oczywiście powodem do niepokoju i musi być trzymane w szachu, szczególnie w Niemczech, ale obecnie jest ograniczone do marginesów i miejmy nadzieję, że nie znajdzie wsparcia w kulturze głównego nurtu ani w dzisiejszych rządach. Natomiast to poparcie jest obecne w kulturowym i politycznym głównym nurcie w świecie arabskim, gdzie Hitler i nazizm spłodzili istniejący i bezprecedensowy rodzaj islamu oddanego ludobójczemu antysemityzmowi. Od początku tego tysiąclecia konsolidował się on na całym Bliskim Wschodzie w wielką Ummah. Nie mówię tu tylko o rozmaitych ruchach na rzecz kalifatu i o dżihadystycznych bojówkach, choć są one potężne. W świecie arabskim i w Iranie oraz w większym świecie muzułmańskim od Turcji do Malezji i Pakistanu rządy, de facto rządy i Bractwo Muzułmańskie propagują ludobójczy antysemityzm.


Jak wspomniałem, Hitler i nazizm (i Mein Kampf, i Protokoły mędrców Syjonu) pozostają bardzo popularne, właściwie ich popularność rośnie w krajach z muzułmańską większością, zarówno w kulturze głównego nurtu, jak w arabskim świecie akademickim. W popularnej kulturze “Hitler” i “Hitler 2” są teraz nazwami sklepów i marek ubrań, a nazistowskie swastyki są wszechobecne na terenach rządzonych przez Hamad i Palestyński Islamski Dżihad.


Ta nazistowsko/islamska hybryda jest równie wielkim zagrożeniem cywilizacji, włącznie z cywilizacją islamską, jak oryginalna, nazistowsko/chrześcijańska hybryda, która ją spłodziła.


Dlaczego ignorujemy nazistowskiego słonia w salonie?


Jednym ważnym powodem tego, że na Zachodzie jesteśmy ślepi na współczesny islamski antysemityzm, jest to, że dalecy jesteśmy od wyleczenia się z utajnionego i chronicznego antysemityzmu, jaki przenika chrześcijański Zachód od tysiącleci. Zresztą, zachodni antysemityzm odzyskuje impet od początku tego tysiąclecia, w znacznej mierze z powodu antysemickiej/antyizraelskiej propagandy, jaką importujemy z powrotem ze świata arabskiego i z szerszego świata muzułmańskiego.


Rzymsko katolicki antysemityzm we Francji jest niemal z powrotem tam, gdzie był sto lat temu i łączy się z islamskim antysemityzmem, importowanym z powrotem z byłych francuskich kolonii. Francja ma największą populację żydowską w Europie, ale od początku tysiąclecia narasta żydowski exodus i z roku na rok wzrasta liczba antysemickich incydentów. Francuscy Żydzi nie są optymistyczni wobec swojej przyszłości we Francji.


Pieniądze 
są kolejnym ważnym powodem, dla którego Zachód ignoruje nazistowskiego słonia w salonie.


Po II Wojnie Światowej USA podjęły decyzję odejścia od standardu złota (kończąc międzynarodową zamienność amerykańskiego dolara na złoto) i przywiązały go do ropy naftowej: „czarnego złota” czyli „petrodolara”. Produkujące ropę naftową kraje przekonano, by sprzedawały ropę na rynkach światowych w dolarach USA (z obietnicą w zamian za to amerykańskich inwestycji i wojskowej ochrony pól naftowych i gazowych).  


Większość krajów świata zaczyna zgadzać się z twierdzeniem, że musimy odejść od gospodarki opartej na ropie naftowej i gazie. Zatruwają powietrze, którym oddychamy, i niszczą atmosferę na planecie. Plastik jednorazowego użytku, najbardziej zyskowny  produkt uboczny ropy naftowej, zabija oceany. Przyszłość Czarnego Złota jest tematem innych esejów; wystarczy powiedzieć, że na razie Zachód jest bardzo ostrożny wobec możliwości zdenerwowania Arabów i Zachód usilnie ignoruje arabski antysemityzm, a raczej arabski ludobójczy antysemityzm, mimo faktu, że rósł wykładniczo od początku tego tysiąclecia. 


Mimo niepokoju Zachodu o ropę i gospodarkę musimy natychmiast zająć się nazistowskim słoniem w salonie, bo inaczej zniszczy on wszystko. Zniszczy cywilizację, Zachód, Wschód i Bliski Wschód. Gospodarka musi aspirować do dokonywania dobra, nie do dostosowywania się do zła.  


Specjaliści badający antysemityzm – tacy jak dr Charles Asher Small, którego niedawno miałem przyjemność spotkać na seminarium “ISGAP” w Oksfordzie – często ostrzegają nas przed ludobójczymi skłonnościami antysemityzmu, skłonnościami, które są tam, ponieważ centralna dla antysemityzmu jest ideologia wybierania na kozła ofiarnego (a więc tym samym poświęcania) Żyda. Zabicie i/lub wygnanie Żydów, by uczynić społeczeństwo Judenrein, jest oczywiście ludobójstwem. Kiedy zaś raz społeczeństwo otwiera się psychologicznie lub duchowo na ludobójstwo, zabijanie nigdy nie kończy się na Żydach. Społeczeństwo szybko rozczarowuje się, że mimo zabicia kozła ofiarnego, sytuacja pogorszyła się, a nie polepszyła, a więc szuka się nowych wyjaśnień dla bolączek społecznych i potrzebny jest nowy kozioł ofiarny.  


3 maja 2019 roku biskup diecezji Truro na prośbę ministra spraw zagranicznych Jeremy’ego Hunta  opublikował ”wstępny” raport o prześladowaniu chrześcijan na świecie. Mówi nam, że prześladowanie milionów chrześcijan na Bliskim Wschodzi i w Afryce Północnej oraz innych regionach świata, gdzie jest muzułmańska większość, osiągnęło tak „olbrzymią skalę”, że „zbliża się do spełnienia międzynarodowej definicji ludobójstwa”. Biskup pisze: “rzadko kiedy przyciąga to uwagę zachodnich mediów. Także wielu duchownych na Zachodzie odwraca wzrok… Globalna wojna z chrześcijanami pozostaje największą, nigdy nie opowiedzianą wiadomością w początkach XXI wieku”. Większość tych chrześcijan należy do najbiedniejszych i najbardziej pozbawionych głosu ludzi na świecie, i po prostu nie przyciąga zainteresowania mediów głównego nurtu, tych samych mediów, które mają obsesję na punkcie znajdowania win Izraela, który jest pod oblężeniem tych samych sił arabskich, które dokonują obecnie prześladowań zbliżających się do poziomu ludobójstwa na chrześcijanach regionu. 


Nie tylko chrześcijanie cierpią z rąk ludobójczych muzułmanów, ale cierpią również muzułmanie, szczególnie najbiedniejsi muzułmanie i umiarkowani oraz głęboko intelektualni muzułmanie, w szczególności tacy jak wyznawcy sufizmu. Sufici byli kiedyś dumą islamu z sunnitami i szyitami do niedawna spierającymi się o to, do kogo z nich należy ten lub tamten suficki święty albo poeta. W ostatnim dziesięcioleciu jednak sufici byli wszędzie masowo mordowani, od Pakistanu do Iranu i Libii, a ich meczety i święte grobowce niszczono w całym muzułmańskim świecie. Nienawiść, która zaczyna się od Żydów, nigdy nie kończy się na Żydach. I, oczywiście, ludobójczy antysemityzm na Bliskim Wschodzie, który rozpętał to wszystko i wygnał Żydów z tego regionu (głównie) do Izraela, pozostaje zdecydowany unicestwić Żydów Izraela, którzy, dzięki Bogu, potrafią bronić się przed lewantyńskim Lewiatanem.     

 

Brytyjczycy

 

Nawet tam, gdzie antysemityzm przyjął najbardziej nazistowskie formy, Zachód ignoruje go i ugłaskuje, a także jest współwinny zła. Dlaczego?  


Na ”liberalnym” Zachodzie pragniemy nie tylko dostępu do ropy naftowej i gazu. Chcemy pieniędzy od bogatych w naftę krajów arabskich, które importują dobra z Zachodu, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, które posiadają największą flotę Airbus A380 (największy na świecie samolot pasażerski, kosztujący pół miliarda dolarów bez kosztów operacyjnych). Zjednoczone Emiraty Arabskie są kluczowym kontem dla brytyjskiego sektora obronnego.


Nawiasem mówiąc, jest mitem, że Wielka Brytania teraz i na ogół dawniej też, wspierała Izrael, a także zresztą Żydów. Wielka Brytania ogólnie jest i zawsze była antysemicka i antyizraelska. Antysemityzm/antyizraelizm Jeremy’ego Corbyna nie jest brytyjską anomalią. Jest jak sterczący muchomor, który wyrósł z rozległej grzybni, a jej trujące zarodniki zasiał Kościół Anglii w Norwich w 1144 roku, kiedy to Kościół Anglii wymyślił niesławne oszczerstwo o rytuale krwi. To oszczerstwo spowodowało Edykt Królewski Wygnania Żydów, obalony dopiero przez kierowane przez  Olivera Cromwella królobójstwo w 1649 roku.


W rzeczywistości Wielka Brytania nigdy nie popierała Izraela, mimo pewnego filozoficznego i teologicznego chrześcijańskiego poparcia na wyższych szczeblach intelektualnych i politycznych brytyjskiego społeczeństwa, które na początku XX wieku podpisały się pod sprawą syjonistyczną. Brytyjska administracja i jej armia były w sposób nieunikniony dwulicowe w „Mandatowej Palestynie”, ponieważ w Imperium Brytyjskim, armia egipska i armia Transjordanii były, praktycznie, Armią Brytyjską. Priorytetem było opanowanie i zapobieganie rewoltom Arabów. Z jednej strony Brytyjczycy zaczęli pozwalać Żydom, syjonistycznym pionierów, na kupowanie ziemi w Mandatowej Palestynie (na ogół, najsłabiej zaludnione i malaryczne tereny), a z drugiej strony Brytyjczycy zbroili Arabów do zabijania Żydów. Przed, podczas i po II Wojnie Światowej brytyjską polityką było blokowanie wjazdu do Palestyny Żydom próbującym uciec z nazistowskiej Europy. Jak czytałem niedawno na stronie internetowej  National [British] Army Museum:

“Podczas II Wojny Światowej (1939-45), Brytyjczycy ograniczyli prawo wjazdu do Palestyny dla Żydów europejskich, którzy uciekali przed nazistowskimi prześladowaniami. Chętni do ugłaskania Egipcjan i bogatych w ropę naftową Saudyjczyków narzucili ograniczenia na  żydowską imigrację”. (www.nam.ac.uk)

Powojenny, labourzystowski  rząd brytyjski i jego minister spraw zagranicznych, Ernest Bevin, postanowili nie wpuszczać ocalałych z Holocaustu do Mandatowej Palestyny i zawracali statki wypełnione ocalałymi. Torysi myśleli podobnie (chociaż były syjonistyczne wyjątki zarówno w Labour, jak wśród Torysów, włącznie z Winstonem Churchillem).


Po wojnie syjoniści – głównie uchodźcy z Holocaustu – nie mieli innej opcji, jak szukanie schronienia w Izraelu, ale najpierw musieli zmobilizować armię powstańczą do pokonania armii brytyjskiej. Żydzi musieli następnie pokonać 7 ludobójczych armii arabskich, które wszystkie odmówiły zgody na rozwiązanie w postaci dwóch państw, poddane głosowaniu w ONZ (Żydzi zaakceptowali to rozwiązanie). W rzeczywistości było 7,5 armii arabskich, jeśli włączymy brytyjskich oficerów i żołnierzy, którzy zdecydowali się walczyć wraz z armią Transjordanii w celu zniszczenia rodzącego się państwa żydowskiego. (Wielka Brytania przekazała Mandat do ONZ i wstrzymała się od głosu podczas głosowania o dwóch państwach.)


Najwyższa pora, byśmy my, Wielka Brytania, pokazali, że nasz kompas moralny przeważa nad naszą miłością do arabskich petrodolarów. Najwyższa pora, byśmy przyznali obecność nazistowskiego słonia w salonie. I najwyższa pora, byśmy pomyśleli o konsekwencjach nie zrobienia tego. Pora, by chrześcijanie wśród nas praktykowali to, czego nauczają: miej odrazę do zła i trzymaj się tego, co dobre, pamiętając, że „miłość do pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła”.

 

Dzisiaj świat arabski może kupić wszystkie najbardziej fantastyczne i faraońskie luksusy świata i projekty próżności, i zamienić czyste morze w olbrzymią wyspę w kształcie martwego drzewa palmowego dla bezmózgich arabskich miliarderów. I chociaż arabskie Emiraty są wystarczająco dobroczynne, by utrzymywać angielskie kluby futbolowe pierwszej ligi (i bezmózgich futbolistów) w faraońskim luksusie, ci sami emirowie, sułtani i szejkowie nie są widocznie w stanie pomóc Arabom, którzy roszczą dla siebie status uchodźcy od czasów tuż po II Wojnie Światowej i pierwszej wojnie arabsko-izraelskiej z 1948 roku. Ze wszystkich narodów świata tylko narody arabskie, jedne z najbogatszych narodów na świecie, odmawiają absorbowania swoich uchodźców z II Wojny Światowej i efektów postkolonializmu.


Strategia ”Uchodźcy”

 

Dzisiaj  świat arabski wybiera podtrzymywanie cierpienia 80-letnich arabskich uchodźców – i ich potomków, obecnie w czwartym pokoleniu -  zachowując ich status jako bezpaństwowych uchodźców w goszczących ich krajach arabskich (odmawiając naturalizacji i pełnych praw obywatelskich i w zasadzie umieszczając ich w gettach).


Większość arabskich uchodźców umarła już ze starości, tak samo, jak większość żydowskich uchodźców, wygnanych z krajów arabskich. Ponieważ jednak w ONZ jest blok 57 muzułmańskich państw oddanych idei unicestwienia Izraela, arabscy uchodźcy z Mandatowej Palestyny (wielu z nich właśni przywódcy powiedzieli, by usunęli się z drogi najeżdżających i ludobójczych armii arabskich) mają unikatowe prawo przekazywania statusu uchodźcy wszystkim swoim potomkom na wieczność. Żadni inni uchodźcy na świecie (a jest ich dzisiaj około 65 milionów) nie mają takiego statusu. Ponadto, ze wszystkich krajów stworzonych i podzielonych po wojnie i po dekolonizacji mocarstw europejskich, Izrael, jedyny kraj żydowski, jest również jedynym krajem, któremu odmawia się prawa do istnienia (przez niemal wszystkie kraje muzułmańskie) lub kwestionuje na całym świecie, włącznie z chrześcijańskim Zachodem.


ONZ ma program dla uchodźców na świecie – UNHCR – i unikatową UNWRA, program hodowli uchodźców dla potomków „Palestyńczyków”. Gdyby tym potomkom, którzy urodzili się – tak jak ich rodzice i dziadkowie – w Libanie, Syrii, Jordanii i Strefie Gazy/Egipcie -  pozwolono na wjazd do Izraela, muzułmańscy Arabowie przewyższaliby liczebnie izraelskich Żydów, uniemożliwiając istnienie żydowskiego, demokratycznego państwa. I to jest oczywiście zamiarem krajów muzułmańskich wywierających wielkie wpływy na ONZ. 


Wielka Brytania pomaga finansować UNWRA. Dlaczego?


Przypomnijmy o nazistowskim słoniu w salonie. Kraje arabskie (włącznie z bajecznie bogatymi Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, które nie akceptują istnienia państwa Izrael) są głęboko zakażone ludobójczym antysemityzmem i chcą usunięcia państwa Izrael z mapy świata. Bez dużej liczby „palestyńskich uchodźców” z 1948 roku byłoby im trudniej lobbować i znajdować poparcie Zachodu i ONZ.


Kraje arabskie (szczególnie kochający futbol Katar, najbogatszy kraj na świecie) zainwestowały wiele miliardów dolarów w Hamas i Autonomię Palestyńską właśnie dlatego, że Hamas i Autonomia Palestyńska podpisują się pod ludobójczym antysemityzmem i unicestwieniem Izraela. Katar szczególnie popiera nagrody za zabijanie, dożywotnie wypłaty dla rodzin zamachowców-samobójców i innych „męczenników” oraz więźniów, którzy zamordowali Żydów lub próbowali zamordować Żydów, na przykład robiąc z siebie ludzkie bomby.


Brytyjski rząd nie bardzo może przeciwko temu protestować, ponieważ brytyjski rząd także płaci Autonomii Palestyńskiej wiele milionów funtów rocznie, wiedząc, że znaczna część tych pieniędzy idzie na wypłaty za zabijanie.


W odróżnieniu od tego państwo Izrael zaabsorbowało wszystkich żydowskich uchodźców (których liczba przewyższała liczbę arabskich uchodźców) z wojen arabsko-izraelskich i z czystek etnicznych Żydów z wszystkich krajów arabskich. Konflikt stworzył, według konsensusu historyków, 700 tysięcy arabskich uchodźców i 850 tysięcy żydowskich uchodźców. Wywłaszczeni żydowscy uchodźcy spędzili lata w namiotach i budach, ale oni i ich potomkowie zostali w pełni zaabsorbowani do państwa Izrael i, dzięki Bogu, są na ogół szczęśliwi, że dokonali aliji mimo nieustannego zagrożenia ze strony nazistowskiego Lewiatana.


Arabscy „uchodźcy”, których przodkowie urodzili się w osmańskiej Palestynie lub w brytyjskiej Mandatowej Palestynie, liczą obecnie kilka milionów (być może więcej niż jest Żydów w Izraelu) i zostali wychowani wśród narodów, które są ludobójczo antysemickie i których nadrzędny powód żądania przeniesienia ich do Izraela jest oczywisty dla każdego, kto nie jest  rozmyślnie ślepy.


Nazizm kwitnie obecnie w islamie i nadal jest utajony w Kościele


Islamski-nazistowski antysemityzm jest najpotężniejszą postacią antysemityzmu znaną w historii, bowiem łączy naukę z zarówno chrześcijańską, jak islamską teologią (z dodatkiem elementów niemieckiego pogaństwa). W latach 1930. Bractwo Muzułmańskie importowało nazistowski antysemityzm z hitlerowskich Niemiec (i własne teksty Hitlera), trucizna rozlała się, i nadal się szerzy po całym świecie muzułmańskim. Sajjid Kutb piasał o własnej Kampf czyli „walce z Żydami”, by nadać nazizmowi islamskiej autentyczności. 


Dopóki nie zajmiemy się istniejącym i wszystko przenikającym oraz coraz bardziej pogarszającym się ludobójczym antysemityzmem (obecnie wpajanym każdemu dziecku w szkole w regionach otaczających Izrael), nie ma sensu dyskutowanie, proponowanie rozwiązań i upolitycznianie spraw dotyczących arabsko-izraelskiego konfliktu. Nie ma sensu dialog pokojowy z kimkolwiek, kogo przekonał Mein Kampf i Protokoły. Nie pomaga to nikomu, włącznie z pełnym złudzeń arabskim rozmówcą.


Jedyną nadzieją jest to, że znajdziemy sposób przekonania wyznawców islamu, że Hitler jest równie fałszywym prorokiem dla islamu, jak był dla chrześcijaństwa.


Tymczasem dla tych z nas, którzy siedzą wygodnie na Zachodzie, jedynym moralnym stanowiskiem, jakie można zająć, jest popieranie państwa Izrael w każdy możliwy sposób. Arabskie reżimy otaczające Izrael -  które wszystkie zabiły lub wygnały wszystkich swoich Żydów – mogą nadal przegrywać wiele wojen. Izraelowi nie wolno przegrać choćby jednej.


Alternatywa, czyli tolerowanie ludobójczego antysemityzmu – tj. ignorowanie nazistowskiego słonia w salonie – szkodzi wszystkim, włącznie z tymi, którzy są sercem i duszą oddani ludobójczemu antysemityzmowi.


Ludobójczy antysemityzm za pamięci nadal żyjących ludzi nie tylko zniszczył Żydów Europy, ale niemal zniszczył samą Europę. Niemcy, kolebka Świętego Cesarstwa Rzymskiego, marzące o Trzecim Imperium (Reich), kiedy świat zostanie uwolniony od Żydów, ucierpiały szczególnie, podzielone na pół, z połową kraju z rękach Armii Czerwonej i komunistów. Same Niemcy doznały powojennego, odwetowego ludobójstwa: gwałtów w Berlinie i zabicia oraz wygnania milionów etnicznych Niemców z Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1944-1950. Chociaż Niemcy w końcu odbudowały się ekonomicznie – po tym jak my, Brytyjczycy, zrekonstruowaliśmy infrastrukturę Zagłębia Ruhry – jest to naród skazany na życie w wiecznej hańbie lub w tym, co teolog  Martin Niemöller zaakceptował jako „wspólną winę” Niemiec.


Sam Niemöller, a trzeba to powiedzieć, nie był „Sprawiedliwym wśród Narodów Świata”, w rzeczywistości, jak większość niemieckich duchownych, popierał Hitlera i nazizm, kiedy Hitler doszedł do władzy w 1933 roku. Zaczął przeciwstawiać się Hitlerowi dopiero w 1936 roku, kiedy Hitler zaczął przeciwstawiać się kościołom, które nie dołączyły do Niemieckiej Konfederacji Kościoła Ewangelickiego (konfederacji niemieckich kościołów protestanckich, przekonanych do nazizmu). Niemöller, tak jak to widzę, miał głęboko antysemickie poglądy, tak samo jak Światowa Rada Kościołów (World Council of Churches), którą założył, jest niebezpiecznie antysemicka po dziś dzień (odsyłam do mojego eseju,  I Accuse ):

“Jaki jest powód tej oczywistej kary, która trwa tysiące lat? Drodzy bracia, łatwo podać powód: Żydzi doprowadzili Chrystusa Boga do krzyża!”

 Z kazania Martina Niemöllera w 1935 roku


I – mimo wojny i Holocaustu – słyszymy podobne słowa od chrześcijan także dzisiaj. Tutaj są słowa polityczki brytyjskiej partii liberalnej (i byłej patronki Christian Aid), baronowej Tonge, które opublikowała w Internecie w sierpniu 2018 roku:

“Wszyscy chcielibyśmy bezpiecznego schronienia [Izraela], do którego można uciec, kiedy zaczynają się trudności, ale zostajemy i pytamy, dlaczego zaczynają się trudności. Dlaczego Żydzi są prześladowani raz za razem przez całą historię? Dlaczego? Nigdy nie dostaję odpowiedzi. Gdybyśmy to dyskutowali, oskarżono by nas o antysemityzm, więc lepiej nie [robić tego] i tak to trwa!”

Próbuję pokazać w tym eseju, że ludobójczy antysemityzm i powody tego, co Niemöller nazywał „oczywistą karą”, zostały gładko eksportowane z chrześcijańskiej Europy na islamski Bliski Wschód i do Afryki Północnej, także przez kolonialne kościoły. Co najważniejsze, islamski świat arabski jest równie oddany i przekonany przez szalone wizje i pisma Hitlera, jak chrześcijańskie Niemcy i Austria, i wiele z reszty Europy.   


Nazizm, oczywiście, mówił o unicestwieniu. Islam nigdy nie mówił o unicestwieniu wszystkich Żydów aż do czasu, kiedy Hitler uwiódł islam.   


Dzisiaj każdy reżim arabski i Iran oraz szerszy świat muzułmański albo zadeklarował cel ”unicestwienia Izraela” (słowa z Karty Hamasu), albo jawnie popiera reżimy, których celem jest ludobójstwo na Żydach. Widzimy to w głosowaniach w ONZ, która ze względu na blok islamski i kraje, które zalecają się do petrodolara, ma obsesję na punkcie maleńkiego narodu Izraela. Tutaj jest kilka danych, których użyłem w innym eseju, ale które nigdy nie powinny przestać szokować:

W 2016 roku rezolucje Zgromadzenia Ogólnego przeciwko poszczególnym krajom:

Rezolucje ONZ przeciwko Izraelowi: 20.
Rezolucje ONZ przeciwko wszystkim inni krajom, razem: 6

 

W 2017 roku dane były następujące:

Rezolucje ONZ przeciwko Izraelowi: 21.
Rezolucje ONZ przeciwko wszystkim inni krajom, razem: 6

Jedynymi dwoma krajami z 22 krajów arabskich, które akceptują istnienie państwa Izrael, są Egipt i Jordania, a to dlatego, że za każdym razem kiedy Egipt i Jordania atakowały Izrael, zostawały odepchnięte i osłabione. Ale także Egipt i Jordania nie są w żadnym razie wolne od wpływowych i potężnych frakcji wewnątrz nich, takich jak ponadnarodowe Bractwo Muzułmańskie, które jest oddane ludobójczemu antysemityzmowi i jest zawsze gotowe na przejęcie władzy w Egipcie i walkę z jordańską monarchią w Jordanii. Bractwo Muzułmańskie, poprzez Hamas, przejęło władzę w Strefie Gazy, gdzie współpracuje z Palestyńskim Islamskim Dżihadem. Poza Bractwem Muzułmańskim jest oczywiście wiele innych, szalonych, ponadnarodowych ruchów dżihadystycznych w regionie, takich jak Państwo Islamskie Iraku i Lewantu (ISIL), Islamska Republika Iranu i ruch Hutich, których motto brzmi: „Bóg jest wielki, śmierć USA, śmierć Izraelowi, przekleństwo na Żydów i zwycięstwo dla islamu”.

To są Żydzi… Zawsze walczą, zawsze korumpują i zawsze spiskują przeciwko ludzkości  – nie tylko przeciwko muzułmanom, ale raczej przeciwko całej ludzkości…


Nasz prorok [Mahomet] poinformował nas, [że] na końcu dni muzułmanie będą walczyć z Żydami, aż Żydzi ukryją się za kamieniem albo drzewem… Tyrania Żydów sięga nie tylko ludzi, ale także nieożywionych przedmiotów i wszystkich stworzeń: Aż Żydzi ukryją się za kamieniem albo drzewem, a kamień albo drzewo powiedzą: „Muzułmaninie, sługo Allaha, za mną jest Żyd, przyjdź i zabij go”… Allahu, uderz swoich wrogów, wrogów religii, policz ich i zabij ich jednego po drugim, i nie pozostaw ani jednego.
- Kaznodzieja telewizji Autonomii Palestyńskiej, szejk Osama Al-Tibi, Oficjalna telewizja Autonomii Palestyńskiej, 14 grudnia 2018

“Nazistowski słoń w salonie” jest odpowiedzią na wiele pytań

 

Kraje Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, poza Izraelem, są dla każdego uczciwego obserwatora zapomnianym przez Boga bagnem. Ale dlaczego?


Czy to z braku pieniędzy? Nie. Region ma więcej przelewających się pieniędzy i więcej bogatych krajów i bogatych ludzi niż jakikolwiek inny region świata.


Czy to jest kwestia różnic etnicznych i braku inteligencji? Nie. Arabowie i Persowie w swoim czasie (podczas chrześcijańskiego Średniowiecza) oświecali ludzkość.  


Czy to jest kwestia podrzędnego języka? Nie. Myśliciele i pisarze w języku arabskim osiągali najwyższe poziomy intelektualne i duchowe.


Czy nietolerancja jest nieodłączna od islamu? Nie. Przez większą część historii islam był dużo bardziej tolerancyjny (także wobec Żydów) niż chrześcijaństwo i Kościół.


Powodem, że współczesny islam jest bagnem, jest nazistowski antysemityzm, który wyeksportowano z Berlina. W islamie zawsze był antysemityzm, ale nie był tak ostry jak nazizm. Co gorsza, do islamskiego nazizmu dochodzi kultura hańby-honoru, która jest bliższa imperialnemu szintoizmowi Japonii niż nazizmowi Niemiec. W końcu nawet niemieccy naziści nie dawali się przekonać, by zamienić się w ludzkie bomby. Więcej o islamskiej kulturze hańby-honoru można przeczytać na blogu “Augean Stables” amerykańskiego historyka, Richarda Landesa.


Kraje muzułmańskie są obecnie tak zdecydowane, by przejąć Izrael i wygnać wszystkich Żydów, że wydaje się, iż utraciły moralność, radość, mądrość, współczucie, wiedzę, duchową głębię i ogólną zdolność funkcjonowania jako islamska cywilizacja. Jedną z silnych stron islamu, kiedy chrześcijaństwo zamykało się w sobie i miało obsesję na punkcie dogmatu, była zdolność przyswojenia sobie abstrakcyjnej wiedzy i mądrości, gdziekolwiek istnieje. „Szukajcie wiedzy, nawet w Chinach” – powiedział Prorok Mahomet według słynnego hadisu. 


Wszystko to zostało utracone na rzecz skierowania miecza dżihadu na Izrael: mały i przeludniony skrawek ziemi, który do czasu powrotu Izraela nie stanowił przedmiotu strategicznego zainteresowania ani islamu, ani chrześcijaństwa od czasów wypraw krzyżowych, pozwalając Jerozolimie i ziemi tego regionu popaść w ruinę, zmienić w tereny  malaryczne i wyludnione.  


Izrael – niewiele większy od angielskiego Yorkshire, jeśli pominiemy niegościnną pustynię Negew – jest tylko wielkim i pożądanym krajem dzisiaj, ale był przez wieki małym, zrujnowanym przysiółkiem tego lub tamtego imperium. Syjoniści zamienili jałową, nękaną chorobami i słabo zaludnioną ziemię w gospodarczo wielki i pożądany kraj, którego geniusz obdarował świat wieloma innowacjami, napędzającymi nowoczesny świat i nowoczesną medycynę dla dobra nas wszystkich.  


Podczas I Wojny Światowej, kiedy brytyjskie siły pod dowództwem generała Allenby’ego zajęły Jerozolimę w 1917 roku, wśród brytyjskich żołnierzy zarejestrowano 28 tysięcy wypadków malarii, a główny medyk Allenby’ego donosił, że Palestyna jest „jednym z najbardziej narażonych na malarię krajów na świecie”. Tyfus, ospa, cholera, dyzenteria i gruźlica także były szeroko rozprzestrzenione, czyniąc Jerozolimę jednym z najniebezpieczniejszych miast na Ziemi.

”Malaria wyróżnia się jako najważniejsza choroba w Palestynie. Przez stulecia dziesiątkowała populację i jest skuteczną przeszkodą do rozwoju i zasiedlenia dużych części tego żyznego kraju… Jest kilka regionów, które są istotnie od tego wolne”.
Mandatowa Palestyna, Pierwszy doroczny raport brytyjskiego Departamentu Zdrowia, 1921

Islam aspiruje do siódmych niebios, ale, jak w siódmym kręgu Piekła Dantego, narody muzułmańskie wydają się obecnie widzieć sens w przemocy i śmierci, co niestety jest bardzo mocno osadzone w ekonomii petrodolara i handlu bronią, a więc wplątuje w to nas wszystkich.

Niemniej, jakimś cudem, pośrodku tego wszystkiego, Izrael – choć dalece niedoskonały – staje się światłem dla narodów. Już jest, pomimo swej nowości, najbardziej innowacyjnym krajem świata per capita, zdobywa Nagrody Nobla i inne międzynarodowe nagrody w medycynie, nauce i matematyce, i jest w czołówce w takich dziedzinach jak informatyka, odsalanie wody, ekologia, rolnictwo i walka z endemiczną malarią.  


Izraelskie i żydowskie innowacje pomagają i uzdrawiają świat, włącznie z Arabami, niemniej arabskie reżimy chcą zniszczyć Izrael na rzecz krwi, honoru i stworzenia jeszcze jednego muzułmańsko-arabskiego państwa (jak gdyby 22 tyrańskie i dystopijne muzułmańsko-arabskie kraje i wyniszczające obie strony bratobójcze konflikty w nich i między nimi jeszcze nie wystarczały światu).


Przypomina się przemówienie Josepha Goebbelsa z 1933 roku do związku studentów w Berlinie, w którym podżegał ich do palenia książek:

“Epoka skrajnego żydowskiego intelektualizmu skończyła się. Przełom niemieckiej rewolucji raz jeszcze oczyścił niemiecką drogę… Przyszły niemiecki człowiek nie będzie tylko człowiekiem książki, ale człowiekiem charakteru. To jest cel, do którego chcemy was wykształcić. Jako młody człowiek, już mieć odwagę spotkania bezlitosnego, gniewnego spojrzenia, przezwyciężenia strachu przed śmiercią i odzyskania respektu dla śmierci – to jest zadanie tego młodego pokolenia. A więc zrobicie dobrze o tej godzinie o północy powierzając płomieniom złego ducha przeszłości. To jest silny, wspaniały i symboliczny czyn – czyn, który powinien udokumentować następujące, by świat za tym poszedł: Tutaj intelektualne fundamenty Listopadowej Republiki zapadają się pod ziemię, ale z tych ruin triumfalnie podniesie się feniks nowego ducha.  

Kraje arabskie, a właściwie wszystkie 57 muzułmańskich krajów Organizacji Współpracy Islamskiej (OIC), cierpią na to samo szaleństwo, które dotknęło Niemcy Hitlera i niemieckie kościoły. Podczas gdy Niemcy ocknęli się dopiero, kiedy usłyszeli zbliżające się czołgi Armii Czerwonej, a Luftwaffe nie mogła dłużej powstrzymać RAF i USAAF przed bombardowaniem niemieckich miast, czy moglibyśmy znaleźć lepszy sposób na pomoc współczesnemu islamowi, by zobaczył, że cierpi na tę samą nazistowską klątwę?


Możemy przynajmniej przestać hołubić islamski antysemityzm, taki jak ten, który wyznaje premier Malezji, Mahathir bin Mohamad, mąż stanu w OIC. Bin Mohamad powiedział w wystąpieniu przed OIC w Kuala Lumpur w 2003 roku:

“Żydzi nadal rządzą światem przez zastępców… ale kilka milionów Żydów nie może pokonać 1,3 miliarda muzułmanów. Musi być sposób. A możemy znaleźć sposób tylko, jeśli  zatrzymamy się, by pomyśleć, ocenić nasze słabości i nasze siły, planować strategie i kontratakować… Europejczycy zabili sześć milionów Żydów z 12 milionów”.
Przemówienie premiera Malezji, Mahathira bin Mohamada

Bin Mohamad wydaje się mówić, że nie ma boga nad boga, a Hitler jest jego prorokiem. Otwarcie przyznaje, że jest „antysemitą” i mówi, że jest szczęśliwy, iż nazywają go „antysemitą”. Zaś fakt, że w pierwszej połowie 2019 roku został zaproszony do przemawiania zarówno w Oxford Union, jak Cambridge Union potwierdza, że wielu najbystrzejszych młodych ludzi w Wielkiej Brytanii jest antysemitami i są szczęśliwi z możliwości zaprzyjaźnienia się i uhonorowania muzułmańskiego przywódcy, który uważa, że Hitler miał rację i że islam powinien dokończyć ludobójstwo, które Hitler wykonał zaledwie w połowie.


Jak twierdzę, nie możemy winić Arabów ani islamu za Hitlera. My, chrześcijanie, musimy przyjąć winę i w jakiś sposób przekonać współczesny islam, że Hitler jest równie destrukcyjnym „prorokiem i zbawicielem” dla islamu, jak był dla chrześcijaństwa. Hitler był rzymskim katolikiem (nigdy nie ekskomunikowanym), wybranym przez i popieranym przez chrześcijańskie Niemcy, włącznie z kościołami rzymsko-katolickimi i luterańskimi  (oczywiście było kilku odważnych i heroicznych dysydentów różnych wyznań, włącznie z katolikami, takimi jak Grupa Białej Róży, ale było ich zbyt mało, by powstrzymać marsz chrześcijańskiego ludobójczego antysemityzmu).  


Inspirowane przez Hitlera Bractwo Muzułmańskie gwałtownie rozprzestrzeniło się po całym Bliskim Wschodzie, ale de facto liderem Arabów podczas II Wojny Światowej był Amin al-Husseini, wielki mufti Jerozolimy, którego Hitler gościł w Berlinie przez cztery lata. Amin al-Husseini był produktem i byłym żołnierzem Imperium Osmańskiego, którego skłonność do ludobójstwa była równie wielka jak Niemców.  


Od 1940 roku Amin al-Husseini miał za zadanie przekazywać z Berlina filozofię Hitlera na cały świat arabski – gdzie wielu było marnie wykształconych i łatwo indoktrynowanych – używając nowej wówczas technologii: radia krótkofalowego. Al-Husseini często nauczał, że muzułmanin ma obowiązek zamordowania każdego Żyda, gdziekolwiek by się ukrywał. To nie powinno nas szokować, ponieważ dokładnie to samo mówili i robili Niemcy, Austriacy, Francuzi i inni w sercu chrześcijańskiej Europy. Jak Amin al-Husseini napisał później w swoich pamiętnikach:

“Naszym podstawowym warunkiem współpracy z Niemcami była wolna ręka w wymazaniu do ostatniego Żydów z Palestyny i ze świata arabskiego. Poprosiłem Hitlera o wyraźne zobowiązanie, że pozwoli nam na rozwiązanie problemu żydowskiego w sposób, jaki przystoi naszym narodowym i rasowym aspiracjom oraz zgodnie z naukową metodą zainicjowaną przez Niemcy w obchodzeniu się z Żydami. Odpowiedź, jaką otrzymałem, brzmiała: ‘Żydzi są wasi’”.   
Z Pamiętników Mohammeda Amina al-Husseiniego, wielkiego muftiego Jerozolimy i de facto lidera świata arabskiego  

Planem było zawsze przeniesienie Holocaustu na Bliski Wschód, kiedy ten projekt zostanie zakończony w Europie, i kiedy Rommel zajmie Afrykę Północną i pójdzie dalej. Nazistowski projekt (czyli “kampf” lub “jihad”) zakończył się w Europie wraz z samobójstwem Hitlera, ale świat arabski nigdy go nie porzucił.


Od dawna było wiadomo, że wysocy rangą naziści uciekli na Bliski Wschód, szczególnie do Egiptu i Syrii. Historycy z dostępem do niedawno ujawnionych niemieckich archiwów państwowych mówią nam, że po inwazji Aliantów w 1944 roku generałowie SS, oficerowie wywiadu, nazistowscy propagandyści i administratorzy Holocaustu uciekli, by dołączyć do Ligi Arabskiej w Egipcie i Syrii, by zdobyć drugą szansę na dokonanie Ostatecznego Rozwiązania. W marcu 1944 roku, kiedy stawało się oczywiste, że jest tylko kwestią czasu, zanim naziści zostaną pokonani, wielki mufti Jerozolimy nadawał z Berlina:

“Arabowie, powstańcie jak jeden mąż i walczcie o wasze święte prawa. Zabijajcie Żydów wszędzie, gdzie ich znajdziecie. To cieszy Boga, historię i religię, To ratuje wasz honor. Bóg jest z wami”.
Słowa tak zwanego Wielkiego Muftiego Jerozolimy  

Obserwatorzy arabskojęzycznych mediów (takie instytucje jak CAMERA i MEMRI) informują, że ten rodzaj nikczemnej mowy słychać dzisiaj codziennie w świecie arabskim, także z ust przywódcy Autonomii Palestyńskiej, Mahmouda Abbasa, i włącznie z mediami głównego nurtu najbogatszych i rzekomo najbardziej rozwiniętych krajów arabskich.  

Dalsze lektury:

Historyk Richard Landes i jego blog “Augean Stables”

Dziennikarka i pisarka Lyn Julius i jej książka Uprooted oraz rozmaite artykuły.

Politolog Charles Asher Small, i jego wykłady dostępne w Internecie o ludobójczym antysemityzmie, dla Institute of Global Antisemitism and Policy (ISGAP)

Prace Davida Pattersona, profesora Hillel A Feinberg Chair in Holocaust Studies, University of Texas, szczególnie jego przełomowa książka: Anti-Semitism and its Metaphysical Origins.


The Arab-Israeli Conflict Made Simple

1 sierpnia 2019

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Mark Pickles

Brytyjski autor zajmujący się głównie dziennikarstwem naukowym, ale również muzyk i artysta. Studiował religioznawstwo, filozofię i kosmologię.    

 

 

(0)
Listy z naszego sadu
Chief editor: Hili
Webmaster:: Andrzej Koraszewski
Collaborators: Jacek Chudziński, Hili, Malgorzata Koraszewska, Andrzej Koraszewski, Marcin Kruk, Henryk Rubinstein
Go to web version