Oto kolejny dowód, że @Amnesty jest antysemicka

(Na podstawie wątku na Twitterze.)

Amnesty International napisała na Twitterze:

 

AMNESTY INTERNATIONAL
@amnesty

Zabójcza przemoc w #Huwara pokazuje, dlaczego izraelskie osiedla muszą zostać usunięte z okupowanego Zachodniego Brzegu.

OKUPOWANE TERYTORIA PALESTYŃSKIE

ZABÓJCZA PRZEMOC W #HUWARA POKAZUJE, DLACZEGO IZRAELSKIE OSIEDLA MUSZĄ ZOSTAĆ USUNIĘTE Z ZACHODNIEGO BRZEGU

1 marca 2023

 

 

Organizacja „praw człowieka” Amnesty International otwarcie opowiada się za przymusowym usunięciem i czystką etniczną 670 tysięcy Żydów z ich domów. 

 

Normalnie nazywa się to zbrodnią wojenną. 

 

Nigdy nie nalegali na to w Saharze Zachodniej, na Cyprze Północnym ani nigdzie indziej. 

 

Tylko wobec Żydów.

 

Encyklopedia praw człowieka mówi, że osadnicy mają prawa człowieka, a masowe czystki etniczne są ewidentnym naruszeniem tych praw.

 

Mówiono o Cyprze Północnym.

Inna ważna kwestia dotyczyła sposobu, w jaki Turcja, jak się wydaje, zachęcała wielu swoich cywilnych obywateli do przesiedlania się na Cypr. Greccy Cypryjczycy twierdzili, że ten proces osiedlania się jest bezpośrednio sprzeczny z prawem międzynarodowym. Konkretnie, stanowi naruszenie artykułu 49(6) Czwartej Konwencji z 1949 r. o ochronie osób cywilnych podczas wojny (znanej jako Czwarta Konwencja Genewska), konkretnie w odniesieniu do deportacji i transferu osób na okupowane terytoria. Artykuł 85 Protokołu I Konwencji stanowi, że poważne naruszenie protokołu ma miejsce przy umyślnym „przesiedlaniu przez państwo okupujące części własnej populacji cywilnej na terytorium okupowane”. Dlatego, argumentowali politycy greckich Cypryjczyków, działania Turcji w sprawie osadników stanowią zbrodnię wojenną i czynią oczywistym, że każde rozwiązanie kwestii cypryjskiej musi z konieczności być związane z krokami zapewniającymi, że wszyscy nowi osadnicy powrócą do Turcji. To jednak wywołało szereg poważnych zastrzeżeń. Niezależnie od faktu, że wielu osadników pobrało się od tego czasu z tureckimi Cypryjczykami i dlatego miałoby prawo do pozostania na wyspie w sytuacji ponownego zjednoczenia, wielu innych argumentowało, że osadników nie można zmuszać do opuszczenia wyspy. W wielu wypadkach zerwali wszystkie więzi z Turcją. W innych wypadkach, kiedy rodziny próbowały wrócić do domu, były bojkotowane przez swoją społeczność. Dla dzieci osadników Cypr jest domem. Dlatego staje się jasne, że sprawa nie jest tak prosta, jak przedstawili ją greccy Cypryjczycy. Większość obserwatorów uznała, że każde rozwiązanie będzie musiało równoważyć ogólną zgodność z prawem programu osiedlania z prawami człowieka osadników.

Grupy „praw człowieka” twierdzą oczywiście, że osadnicy tureccy mają prawa człowieka i przekonujące powody, by pozostać tam, gdzie są – ale nie Żydzi.

 

I pamiętajcie, są tysiące arabskich „osadników” – izraelskich Arabów, którzy przekroczyli zieloną linię w Beit Safafa, Beit Hanina, French Hill i gdzie indziej. 

 

Amnesty nigdy nie nazywa ich „osadnikami”.

 

Nie, jedynymi ludźmi na ŚWIECIE, wobec których żądają czystki etnicznej, są Żydzi!

 

Kiedy jest inny zestaw reguł dla Żydów niż dla wszystkich innych, to jest to antysemityzm. I Amnesty jest winna.

 

Jest jeszcze jeden dowód antysemityzmu Amnesty w tweecie Amnesty.

 

Chociaż większość Żydów w Judei i Samarii nie popiera przemocy w Huwarze, Amnesty International chce wykorzystać to wydarzenie jako pretekst do zbiorowego ukarania wszystkich Żydów mieszkających w Judei/Samarii.

 

Tak, najbardziej prestiżowa organizacja praw człowieka tworzy stereotypy dotyczące wszystkich Żydów mieszkających po drugiej stronie Zielonej Linii, tak jakby wszyscy byli tacy sami – i chce ukarać tych pokojowych za działania niewielkiej mniejszości.

 

To jest klasyczna bigoteria. 

 

Organizacje takie jak Amnesty i inne organizacje „praw człowieka” upierają się, że jedynymi ludźmi na świecie, których należy siłą usunąć z ich domów, są Żydzi. Wobec wszystkich innych jest to przestępstwo, ale usunięcie Żydów, którzy mieszkają w swoich domach od trzech pokoleń - jest obowiązkowe.

 

Jak to wytłumaczyć bez antysemityzmu? Przez jakie przeszkody trzeba przeskoczyć, żeby znaleźć jakieś szalone rozróżnienie, które czyni zwykłym zbiegiem okoliczności, że Żydzi są jedynym narodem na Ziemi, który musi zostać poddany czystce etnicznej – zgodnie z „prawem międzynarodowym”?

 

Here's proof positive that @Amnesty is antisemitic

Elder of Ziyon, 2 marca 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska
*Elder of Ziyon - blog amerykańskiego badacza nas antysemitytzmem w mediach i oranizacjach. 

(0)
Listy z naszego sadu
Chief editor: Hili
Webmaster:: Andrzej Koraszewski
Collaborators: Jacek Chudziński, Hili, Małgorzata Koraszewska, Andrzej Koraszewski, Henryk Rubinstein
Go to web version