Doradca Abbasa: Polityka Autonomii Palestyńskiej opiera się na planie kolejnych etapów

Podczas piątkowego kazania transmitowanego przez telewizję, doradca przewodniczącego AP Abbasa do spraw religijnych, Mahmoud Al-Habbasz, podkreślił, że AP nadal trzyma się „planu kolejnych etapów” przejęcia ziemi Izraela. Zgodnie z tą długoterminową strategią, wymyśloną przez OWP w 1974 r., cały Izrael – który Palestyńczycy nazywają historyczną „Palestyną” – zostanie „wyzwolony” etapami, a tym samym zniszczony. „Etapy” oznaczały, że „wyzwolenie” będzie następowało stopniowo i że OWP będzie mogła zawierać porozumienia z Izraelem, które uczynią Izrael bardziej bezbronnym i których OWP nie uważa za wiążące.

W tym niedawnym kazaniu doradca Abbasa, który służy również jako najwyższy sędzia szariatu AP, skupił się na naturze każdego kompromisu, jaki AP czyni w sprawie Jerozolimy i Ściany Zachodniej – jako tymczasowego:

Najwyższy sędzia szariatu AP Mahmoud Al-Habbasz: „ Islam jest prawdą, która jest niepodzielna… Prawa są niepodzielne. Daj mi 60% lub 70% moich praw i powiedz mi: ‘To jest to, to jest twoje, weź to’. Może chwilowo tak. [Ale] strategicznie, nie! … Nasze prawa nie podlegają negocjacjom. Chcą negocjować w sprawie Jerozolimy i meczetu Al-Aksa – wtedy, na Allaha, lepiej [być martwym] w brzuchu ziemi, niż być na jej powierzchni… Nie ma negocjacji nawet o milimetr ziemi błogosławionego meczetu Al-Aksa, w tym Ściany Al-Buraka (tj. Zachodniej Ściana Wzgórza Świątynnego), które są wyłącznym, trwałym islamskim wakf (niezbywalny dar religijny w prawie islamskim; patrz uwaga poniżej) zgodnie z dekretem Allaha… To jest nasze prawo, a każdy, kto walczy z nami o nasze prawa, jest ciemiężcą i obowiązkiem jest stawianie oporu (tj. walka) ciemiężcom”.

 [Oficjalna telewizja AP TV, 20 stycznia 2023]

Palestyna Media Watch udokumentował, że Al-Habbasz dał jasno do zrozumienia, że według islamu palestyńskiego cały Izrael jest islamskim wakf, który musi ostatecznie powrócić pod rządy islamu: 

„Cała ziemia Palestyny jest [islamska] wakf i jest ziemią błogosławioną… zabrania się sprzedawania, nadawania własności lub ułatwiania okupacji nawet milimetra jej”. 

     [Oficjalna gazeta AP ”Al-Hayat Al-Jadida”, 22 października 2014]

Al-Habbasz podkreślił również, że porozumienia AP z Izraelem są tymczasowe i że Izrael ostatecznie zostanie podbity:

„Poczucie odpowiedzialności przywódców palestyńskich wobec swojego narodu sprawiło, że podjęli oni kroki polityczne [porozumienia z Oslo] około 20 lat temu [1993]… dokładnie tak, jak zrobił to Prorok [Mahomet] w traktacie z Hudajbijjah… [Podpisał traktat pokojowy, ale] w mniej niż dwa lata Prorok powrócił i na podstawie tego traktatu podbił Mekkę. To jest przykład, to jest model”.     

[Oficjalna telewizja AP, 19 lipca 2013]

PMW udokumentował podobne oświadczenia innych przywódców AP i Fatahu, które konsekwentnie pokazują, że całe państwo Izrael jest faktycznym celem AP.


Członek Rady Rewolucyjnej Fatahu i stały publicysta oficjalnej gazety AP, Muwaffak Matar, wyjaśnił niedawno, że plan kolejnych etapów jest planem Abbasa na zniszczenie Izraela: 

„Prezydent Mahmoud Abbas, skupiając się na dwóch równoległych drogach palestyńskiej walki narodowej… jej sednem jest wyrwanie historycznego i naturalnego prawa narodu palestyńskiego państwom kolonialnym, które popełniły najgorszą zbrodnię w historii ludzkości: ustanowienie swojej frontowej bazy (Izraela) [nawiasy w źródle]… Walczymy o wyrwanie i wyzwolenie każdego centymetra naszej ziemi od pełnomocnika państw kolonialnych (Izraela) [nawiasy w źródle] poprzez politykę etapów”. 

[Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida”, 26 lipca 2022 r.] 

Tawfik Tirawi, który jest komisarzem Fatahu i członkiem jego Komitetu Centralnego, wyraził pogląd, że granice z 1967 r. – które AP twierdzi, że zaakceptuje jako granice „Palestyny” – nie są ostatecznym  celem. Ambicją jest panowanie nad całym Izraelem i włączenie izraelskich miast, takich jak „Hajfa, Jaffa i Akka” do „Palestyny”:

Tirawi:  „Moją ojczyzną jest Nablus, Jenin, Hajfa, Jaffa, Akka. ( Ostatnie trzy to miasta izraelskie ). Dlatego moją ojczyzną jest cała Palestyna i na tym się wychowałem. I zawsze mówię, że Palestyna to cała Palestyna. To jest dalekie od planów, które były oferowane [w Oslo], aby osiągnąć coś dla naszego ludu… kiedy kierownictwo palestyńskie założyło Ruch Fatah [w 1965 r.], przedstawiło propozycje. Następnie po pierwszej propozycji dla całej Palestyny – pierwsza propozycja [w 1965 r.] dążyła do demokratycznego państwa, które obejmowałoby muzułmanów, chrześcijan i Żydów. [W 1993 r. Fatah] poruszył kwestię [mniejszego] państwa palestyńskiego w granicach z 1967 r. To było po to, abyśmy osiągnęli coś dla naszych ludzi. Jednak mówię wam: czy zapominamy, że Jaffa jest nasza? Nie. Że Akko jest nasze? Nie. Że Nazaret jest nasz? Nie. ( Wszystkie trzy to miasta izraelskie). Jestem o tym przekonany i to jest mój punkt widzenia, który zawsze głoszę i przedstawiam. Zawsze."

 [Strona Facebooka członka Komitetu Centralnego Fatahu, Tawfika Tirawiego,
10 marca 2020]

Wielu przywódców Autonomii Palestyńskiej i Fatahu oraz instytucji promuje ideę „Palestyny” rozciągającej się „od rzeki Jordan do Morza Śródziemnego” – przesłanie, które przekazuje się również dzieciom.

Gubernator dystryktu Dżenin, Akram Radżoub:  „Narracja palestyńska, którą należy zasiać w umysłach naszych dzieci we wszystkich dziedzinach, w gospodarce, kulturze, dziedzictwie, walce i podnoszeniu flagi, brzmi: ‘Palestyna dla Palestyńczyków’. Tak,  Palestyna dla Palestyńczyków. Od rzeki [Jordan] do Morza [Śródziemnomorskiego]. Tak! Od rzeki do morza. Waszą narodową odpowiedzialnością jest przekazanie tego naszym dzieciom z pokolenia na pokolenie: że Palestyna należy do Palestyńczyków od rzeki do morza… Zgodziliśmy się na granice z 1967 r., aby ustanowić w nich nasze państwo, ale w naszych umysłach i umysłach naszych [przyszłych] pokoleń, trzeba ustalić, że Palestyna [od rzeki do morza] należy do Palestyńczyków”.

  [Strona Facebooka Komisji Informacji i Kultury Fatahu, 
15 czerwca 2022] 

PMW ujawnił również wypowiedzi bliskiego współpracownika Abbasa i członka Komitetu Centralnego Fatahu, Abbasa Zakiego, w których wyjaśnił strategię osiągania celów „etapami” i stwierdził, że chce „usunąć” Izrael „z istnienia”:

Abbas Zaki: Nawet najbardziej ekstremalni spośród nas, Hamas lub siły bojowe, chcą państwa w granicach z 1967 roku. Później [będziemy] mieli coś do powiedzenia, ponieważ inspirująca idea nie może zostać zrealizowana od razu. [ Raczej] etapami”.

[Oficjalny syryjski kanał telewizji satelitarnej, 23 grudnia 2013 r.]

Abbas Zaki: „Umowa jest oparta na granicach z 4 czerwca [1967]. Podczas gdy umowa jest na granicach z 4 czerwca, prezydent [Mahmoud Abbas] rozumie, my rozumiemy i wszyscy wiedzą, że niemożliwe jest zrealizowanie inspirującej idei, czyli wielkiego celu za jednym zamachem. Jeśli Izrael wycofa się z Jerozolimy, jeśli Izrael wykorzeni osady, 650 tysięcy osadników, jeśli Izrael usunie ogrodzenie (ochronne) – co będzie z Izraelem? Izrael dobiegnie końca. Jeśli ja powiem, że chcę to usunąć z istnienia, to będzie super, super, [ale] jest ciężko. To nie jest [deklarowana] polityka. Nie możesz tego powiedzieć światu. Można powiedzieć to sobie".

 [Al-Dżazira TV, 23 września 2011]

Mahmoud Al-Habbasz służy również jako przewodniczący Najwyższej Rady Sprawiedliwości Szariatu i doradca przewodniczącego Autonomii Palestyńskiej Mahmouda Abbasa ds. Religii i Stosunków Islamskich.


Ściana Al-Burak
 – mówi się, że islamski prorok Mahomet jechał podczas swojej nocnej podróży z Mekki do „meczetu al aksa”, czyli „najdalszego meczetu” (Koran, sura 17), i tam przywiązał swojego cudownego latającego rumaka o imieniu Al -Burak do „kamienia” lub „skały”. (Jami` at-Tirmidhi, Księga 47, Hadis 3424). W latach dwudziestych XX wieku arabski mufti Hadż Amin Al-Husseini postanowił zidentyfikować Zachodnią Ścianę Świątyni w Jerozolimie jako tę „skałę” lub „kamień” i od tego czasu muzułmanie nazywają Zachodnią Ścianę „Ścianą Al-Buraka”.


Wakf
 jest niezbywalnym darem religijnym w prawie islamskim. Palestyńczycy określają cały Izrael jako wakf, a tym samym Izrael istnieje na świętej ziemi islamu. Przywódcy palestyńscy wyjaśnili, że zgodnie z prawem islamskim muzułmanom nakazuje się uwolnić wakf od nie-muzułmanów.


Kazanie ze stycznia 2023 r. było transmitowane z meczetu w Ramallah.


Abbas’ advisor: PA policy is based on the stages plan

Palestinian Media Watch, 9 marca 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Itamar Marcus jest badaczem i publicystą PMW.

(0)
Listy z naszego sadu
Chief editor: Hili
Webmaster:: Andrzej Koraszewski
Collaborators: Jacek Chudziński, Hili, Małgorzata Koraszewska, Andrzej Koraszewski, Henryk Rubinstein
Go to web version