Prawda

Środa, 10 sierpnia 2022 - 00:27

« Poprzedni Następny »


Powiadom znajomych o tym artykule:
Do:
Od:

Grupa na wydziale prawa Harvardu, próbuje tak zdefiniować “apartheid”, by pasował do Izraela


Elder of Ziyon 2022-03-26


Bari Weiss na swojej stronie intrernetowej Common Sense, zamieszcza informację Aarona Sibariuma o tym, jak system prawny w Stanach Zjednoczonych jest przejmowany przez totalitarne myślenie, gdzie podstawowe koncepcje prawne , takie jak reprezentowanie obu stron, poddają się postępowej ideologii. Pokazuje, jak bardzo  takie myślenie jest obecnie głównym nurtem na elitarnych wydziałach prawa.  

 

Human Rights Clinic na wydziale prawa Harvardu wydaje się dowodzić jego tezy.


Po tym, jak Human Rights Watch i Amnesty International próbowały bez powodzenia  wypaczyć prawną definicję apartheidu, by jakoś objąć nią działania Izraela, International Human Rights Clinic na wydziale prawa w Harvardzi włączyła parę dodatkowych argumentów, których celem było takie wypaczenie prawa, by osiągnąć z góry założony cel. Obiektywność nie skaziła umysłów tych prawników.

 

Ta grupa pod nazwą Human Rights Clinic wzięła sobie za partnera palestyńską NGO Addameer, żeby najnowszemu sądowi kapturowemu ONZ przedstawić dowody, że Izrael jest winny apartheidu. 

 

Podobnie jak przy wszystkich tych fałszywych argumentach muszą dowieść, że Palestyńczycy są – według prawa międzynarodowego - inną “rasą” niż Żydzi, ponieważ definicja apartheidu odnosi się do dyskryminacji w oparciu o rasę. Fakt, że ten argument odzwierciedla argumenty nazistowskich Niemiec, nie wydaje się przeszkadzać tym wcieleniom postępowej prawnej sprawiedliwości.  

 

Human Rights Clinic z Harvardu włącza do swojego rozumowania zdyskredytowany argument Human Right Watch, w którym cytują  Międzynarodową Konwencję w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej, która definiuje “dyskryminację rasową” jako “wszelkie zróżnicowanie, wykluczenie, ograniczenie lub uprzywilejowanie z powodu rasy, koloru skóry, urodzenia, pochodzenia narodowego lub etnicznego". I tak samo jak HRW znacząco wyklucza następny paragraf Konwencji: "Niniejsza Konwencja nie ma zastosowania do zróżnicowania, wykluczenia, ograniczenia lub uprzywilejowania, ustalanych przez Państwo Stronę niniejszej Konwencji w zależności od tego, czy chodzi o własnych obywateli, czy też o osoby nie posiadające jego obywatelstwa".

Jak z tego wynika, Izrael praktykuje apartheid wobec Palestyńczyków na terytoriach, a nie w Izraelu właściwym. Samo istnienie Arabów, którzy mają równe prawa w Izraelu, choć są wyraźnie tej samej rasy/pochodzenia etnicznego/narodowego jak palestyńscy Arabowie, już obala tę teorię. Dowodzi to także, że każde odmienne traktowanie palestyńsko-arabskich nieobywateli jest wynikiem tego, że nie są obywatelami, a nie tego, że są Arabami. Słowa ICERD są tak jasne, jak to możliwe.

 

Niemniej ci prawni eksperci nie wspominają tej części ICERD – ponieważ nie chodzi im o prawo, a o wypaczenie prawa jako narzędzia do prowadzenia propagandy przeciwko Izraelowi.

 

Zespół z Harvardu jednak, wyczuwając, że ten argument jest słaby, biegli dalej w pogoni za sposobem wykręcenia definicji apartheidu tak, by jakoś pasowała do Izraela: 

Kilka międzynarodowych trybunałów zajmowało się definicją “grupy rasowej” w kontekście ludobójstwa, prześladowań i innych zbrodni wojennych, które opierały się na krzywdzie dokonanej przez jedną grupę rasową wobec drugiej.[27] Międzynarodowe trybunały – szczególnie Międzynarodowy Trybunał Karny dla Ruandy (ICTR) i Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (ICTY) – uznały, że ustalenie rasy jest trudne i że nie ma jasnej naukowej lub obiektywnej metody dla ustalenia, czy ktoś należy do danej grupy rasowej.[28] W Rutaganda, ICTR uznał, że grupowe członkostwo zgodnie z Konwencją ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa należy rozumieć jako “subiektywne raczej niż obiektywne pojęcie”, gdzie “ofiara jest postrzegana przez sprawcę jako należąca do grupy przeznaczonej na zniszczenie”.[29] W Blagojevich and Jokic, ICTY uznał, że “narodowa, etniczna, rasowa lub religijna grupa jest identyfikowana przez używanie kryterium stygmatyzacji grupy, szczególnie przez sprawców zbrodni, na podstawie postrzeganych cech narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych”.[30]  Zatem, analizując znaczenie rasowej grupy dla celów zakazania apartheidu, subiektywne podejście jest właściwe. 

W obu tych przykładach cytują Konwencją ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Clinic z Harvardu mówi, że można stosować definicję z Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa do zdefiniowania, co znaczy „grupa rasowa” w kontekście apartheidu. Mówią również, że ponieważ ICTR i ICTY piszą, że definicje wszystkich tych grup są niejasne, subiektywna definicja grupy rasowej – wypaczona przeciwko Izraelowi – jest uzasadniona.

 

Ten argument rozpada się jednak, ponieważ Konwencja ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa mówi: "W rozumieniu Konwencji niniejszej ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych". Konwencją ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa mówi bardzo wyraźnie, że narodowe i religijne grupy są odrębne od grup rasowych! Harvard macha ręką i mówi, że skoro definicje tych grup mogą być nieco subiektywne w ICTR i ICTY, to wszystkie definicje można wyrzucić przez okno i każdy może definiować palestyńsko-arabskich nie obywateli Izraela jako rasowe grupy, mając na poparcie zero dowodów. Niemniej Konwencja ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa traktuje te grupy jako rózne; gdyby te cztery kategorie były takie same, byłby jakiś rodzaj zaznaczenia tego w tekście.

 

W przypisie 32 zespół z Harvardu dodaje kolejny błędny argument: 

 ICERD, art. 1. Ogólne rekomendacje VIII (1990) Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej dalej wyjaśniają, że identyfikacja poszczególnych osób jako członków danej grupy lub grup społecznych lub etnicznych będzie oparta na samoidentyfikacji.   

To znaczyłoby, że jak długo Palestyńczycy identyfikują się jako członkowie społecznej lub etnicznej grupy, tę społeczną/etniczną grupę można uważać za grupę rasową, to dyskryminowanie ich będzie rasizmem. 

 

Rzeczywisty tekst zawiera jednak ważną klauzulę, o której zespół Harvardu nie chciał poinformować czytelników: 

Komitet ds. eliminacji dyskryminacji rasowej, 


Po rozważeniu raportów od państw będących stronami, które dotyczą informacji o sposobach, na jakie osoby są identyfikowane jako członkowie danej rasowej lub etnicznej grupy lub grup, uważa, że taka identyfikacja powinna, jeśli nie ma sprzecznego z tym uzasadnienia, być oparta na samoidentyfikacji osoby, której to dotyczy. 

Dlaczego pominęli podkreśloną powyżej część? Ponieważ każdy z przykładów rzekomej dyskryminacji, jakie wyliczają w swoim piśmie o Izraelu łatwiej wyjaśnić faktem, że Palestyńczycy nie są obywatelami Izraela niż tym, że są częścią rasowej grupy! Oczywiście, istnieje uzasadnienie  sprzeczne z kryterium samoidentyfikacji!

 

I oczywiście Palestyńczycy będą definiować się według jakichkolwiek kryteriów, które im są potrzebne do potępienia i ostatecznego zniszczenia Izraela, bo o to tylko chodzi w palestyńskim nacjonalizmie. Przecież Palestyńczycy nigdy nie różnili się od innych Arabów, narodowo lub etnicznie, do (najwcześniej) połowy XX wieku. To jest kolejne uzasadnienie sprzeczne z pozwoleniem na samoidentyfikację do oceny tego, co normalnie byłoby oceniane według obiektywnych kryteriów. Czy Palestyńczycy o nazwiskach "al-Masri" lub "al-Kurd" nie są etnicznie Egipcjanami lub Kurdami?

 

W tym wypadku, tak samo jak z Amnesty International i Human Rights Watch, prawniczy zespół umyślnie wypaczył teksty i zignorował ich części, które obalają ich rozumowanie (jak również fakty historyczne i wszystkie sprzeczne z ich tezami dowody). A to dowodzi raz jeszcze, że nie są to poważne prawnicze analizy apartheidu, ale próby użycia prawniczego żargonu, by przedstawić tendencyjne i całkowicie fałszywe prawne argumenty.

 

Wszystko to, żeby dowieść „żydowskiej supremacji”.

 

To jest antysemityzm ubrany w prawniczy język. I tego dziś naucza wydział prawa na Harvardzie.

 

Another group, the International Human Rights Clinic at Harvard Law School, tries - and fails - to define "apartheid" to apply to Israel

 

Elder of Ziyon, 21 marca 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2188 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Co zobaczył Seward w Jerozolimie   Jacoby   2022-08-09
Pandemia małpiego rozumu   Koraszewski   2022-08-08
Dlaczego zachodni dziennikarze omijają temat nepotyzmu i korupcji w Autonomii Palestyńskiej?   Fitzgerald   2022-08-07
Ekoekstremizm rzucił Sri Lankę na kolana   Ridley   2022-08-04
Zielone marzenia, inflacyjne realia   i Hügo Krüger   2022-08-03
Haniebna polityka Unii Europejskiej wobec mułłów w Iranie   Rafizadeh   2022-08-02
Judaizm zasługuje na taki sam szacunek jak islam   Tobin   2022-07-31
Administracja Bidena finansuje antyizraelskie programy szkolne i propagandę nienawiści   Tawil   2022-07-29
Dyskryminacja z miłości i dobrego serca   Koraszewski   2022-07-29
Odkryte taśmy z wyznaniami Eichmanna   Jacoby   2022-07-27
Wycieczka Bidena do szpitala we wschodniej Jerozolimie   Fitzgerald   2022-07-24
Palestyńczycy robią pranie mózgu światu: mały przykład, który demaskuje cały przemysł palestyńskich kłamstw     2022-07-23
Obecność mitu pod strzechą i blachodachówką   Koraszewski   2022-07-23
Administracja Bidena: najbardziej przyjazna dla irańskich mułłów?   Rafizadeh   2022-07-22
Wyzwolenie Arabów z rąk globalnej lewicy   Mansour   2022-07-21
Biznes zawodowych „obrońców praw człowieka”   Koraszewski   2022-07-20
NATO w Madrycie: To nie będzie ostatni szantaż Erdoğana   Bekdil   2022-07-20
Palestyńskie tortury: raport dla ONZ     2022-07-19
UNRWA nadal uczy nienawiści, ale administracji Bidena to nie przeszkadza   Fitzgerald   2022-07-17
Od dziesięcioleci istnieje „Plan Marshalla” dla Palestyńczyków. Nie zadziałał     2022-07-16
Covid, wojna i inne troski   Koraszewski   2022-07-15
Strach i odraza w Iranie   Fitzgerald   2022-07-14
Biblia dla pana proboszcza   Kruk   2022-07-13
Jak naruszyliśmy standardy pewnej „społeczności”   Koraszewski   2022-07-12
Kto ukradł palestyńską ziemię? Jordania   Bard   2022-07-09
Śmierć dziennikarki, kim są winni?   Flatow   2022-07-07
Konformizm w domu wariatów jest strategią przetrwania   Koraszewski   2022-07-06
Wielka Brytania i jej polityka wobec Jerozolimy   Fitzgerald   2022-07-05
Wojny pełne błędnych kalkulacji   i Alberto M. Fernandez   2022-06-30
Najwspanialszy wynalazek ludzkości   Koraszewski   2022-06-30
Kraje arabskie ponownie odtrąciły UNRWA na konferencji o pomocy finansowej     2022-06-30
Sudan: Ludobójstwo, o którym nikt nie mówi   Rehov   2022-06-30
Monolog prowincjonalnego Hamleta   Kruk   2022-06-29
Niech już UNRWA wreszcie umrze   Blum   2022-06-29
Gdzie były media, kiedy niezależne dochodzenie uznało Amnesty International za organizację „instytucjonalnie rasistowską”?   von Koningsveld   2022-06-28
To nie jest artykuł o Shireen Abu Akleh   Collier   2022-06-27
W poszukiwaniu lekarstwa na obłęd   Koraszewski   2022-06-27
Amnesty International UK jest „instytucjonalnie rasistowska”, „kolonialistyczna” – a jej antysemityzm jest z tym ściśle powiązany     2022-06-25
Kiedy aktor jest aktorem   Jacoby   2022-06-24
Burzenie domów i zagarnianie ziemi, o których nikt nie mówi   Toameh   2022-06-23
Dziwaczna francuska sprawiedliwość   Carmon   2022-06-22
Turcja uderza na Irak, Syrię, Cypr i Grecję   Bulut   2022-06-21
Podcast "Guardiana": 34 minuty palestyńskiej propagandy udającej dziennikarstwo   Levick   2022-06-19
„Choroba” przywrócona przez Putina   Taheri   2022-06-18
Podsycanie urojeń Palestyńczyków   Bard   2022-06-18
Mało nas, mało nas do pieczenia chleba   Koraszewski   2022-06-17
Jak UE może chcieć bliższych więzi z Izraelem, finansując równocześnie terrorystyczne organizacje pozarządowe?   Deutsch   2022-06-16
Kilka słów do prezydenta Macrona: Sois Beau Et Tais-Toi   Fitzgerald   2022-06-15
Nuklearne zwycięstwo irańskich mułłów   Rafizadeh   2022-06-14
Co by było, gdyby Izrael traktował Amerykę tak, jak Ameryka traktuje Izrael?   Bard   2022-06-12
Iran: zbliża się lato gniewu   Taheri   2022-06-10
Alternatywny wszechświat palestyńskiej „suwerenności”   Altabef   2022-06-09
Nie zostawiajcie Amerykanów i sojuszników w ciemności   Rafizadeh   2022-06-08
ONZ twierdzi, że Izrael „w przeważającej mierze” ponosi winę za konflikt z Palestyńczykami     2022-06-08
Klinika Odessa - Ostatni felieton Ludwika Lewina   Lewin   2022-06-07
Wyszukiwarka Google promuje antysemityzm   Collier   2022-06-05
Pięćdziesiąt lat temu masakra w Izraelu ujawniła przerażający stan bezpieczeństwa na lotniskach   Gross   2022-06-04
Bibi, PiS, Kafka i pustelnik   Koraszewski   2022-06-03
Dlaczego dla ONZ jedna masakra w meczecie jest o wiele gorsza niż niezliczone masakry w kościołach?   Ibrahim   2022-06-03
Administracja Bidena błędnie rozumie posunięcia Erdoğana   Bekdil   2022-06-01
Oczywista prawda, której świat nie akceptuje: Palestyńczycy są odpowiedzialni za palestyńską przemoc     2022-06-01
Jak zaprzeczyć Holocaustowi, udając że się tego nie robi   Apfel   2022-05-30
Nienawidzący Izraela są naprawdę mistrzami propagandy     2022-05-29
Czy da się naprawić Human Rights Watch?   Steinberg   2022-05-28
Porozmawiajmy o „nakbie” i o tym, kto jest naprawdę odpowiedzialny za cierpienie Palestyńczyków   Tobin   2022-05-27
Czy politycy mogą być racjonalni?   Koraszewski   2022-05-25
Uchodźcy, ekonomia, zazdrość i nienawiść   Koraszewski   2022-05-23
BDS: Rosja versus Izrael   Kontorovich   2022-05-22
Oszałamiające kłamstwo najbardziej wpływowego muzułmanina na świecie   Ibrahim   2022-05-21
Narcyzm moralny i psychologia porażki   Landes   2022-05-20
Dlaczego Erdoğan szantażuje NATO?   Bekdil   2022-05-19
Radości, których dostarcza antysemityzm   Garrard   2022-05-19
Dlaczego Joe Biden ma taką obsesję na punkcie izraelskich osiedli?   Flatow   2022-05-17
Bardzo potrzebny rurociąg EastMed oczekuje na zaaprobowanie   Bergman   2022-05-17
Smutek wolności utopionej w krwi   Koraszewski   2022-05-16
Jak Biden rozpoczął wojnę z MBS, a potem przyszedł żebrać   Abdul-Hussain   2022-05-14
Urok intratnej neutralności   Koraszewski   2022-05-13
Szefowa związku brytyjskich studentów oskarżona o antysemityzm   Wójcik   2022-05-12
Dlaczego Rosja sądziła, że opowiadanie o “nazistach” będzie przekonujące   Franzman   2022-05-09
Rektor Princeton odrzuca wolność słowa i demonizuje jej obrońców   Klainerman   2022-05-07
Błogosławieństwo uczenia się na pamięć   Jacoby   2022-05-06
Wojna Rosji z Ukrainą: Bez szminki   Tsalic   2022-05-03
W redakcji „New York Timesa” słowo „okupowany” sprawia kłopot   Flatow   2022-05-03
Spiskowe teorie szacownego “Guardiana”   Collier   2022-05-01
Czarny Piotruś w rękawie Putina   Koraszewski   2022-04-30
Odstraszanie Chin: USA powinny uzbroić Tajwan po zęby – natychmiast   Chang   2022-04-29
Bliski Wschód: amerykańska wizja   Taheri   2022-04-28
Kursy walut w czasach putinowskiej zarazy   Koraszewski   2022-04-27
Przypomnienie o wszystkich tych palestyńskich uchodźcach   Bard   2022-04-27
Recenzja książki People Love Dead Jews     2022-04-26
Długi zbiór krótkich tematów   Rosenthal   2022-04-25
Turcja: Strzeżcie się islamistów niosących dary   Bekdil   2022-04-23
Dno nienawiści do Izraela   Levick   2022-04-22
Problem z świadkami Boga i z błaznami w kapłańskich szatach   Koraszewski   2022-04-21
Sprawy, których nie zauważają apologeci Putina   Taheri   2022-04-19
Europa kocha Palestyńczyków i udaje, że nie wie dlaczego   Koraszewski   2022-04-17
„Guardian” trzyma się narracji „biernej ofiary” w sprawie arabskiej przestępczości   Levick   2022-04-16
Gaz ziemny dla Hezbollahu, ale nie dla UE?   Bryen   2022-04-15
Nie, Sekretarzu Blinken, palestyński terror nie jest “bezsensowny”   Suissa   2022-04-15
Kiedy rządy stają po stronie antysemitów   Tobin   2022-04-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk