Prawda

Czwartek, 30 czerwca 2022 - 14:44

« Poprzedni Następny »


Powiadom znajomych o tym artykule:
Do:
Od:

Dziesiąta rocznica “pinkwashing” i czego nas ona uczy o antysemickich teoriach spiskowych


Elder of Ziyon 2021-12-10


Dziesięć lat temu Sarah Schulman spopularyzowała termin "pinkwashing" w artykule opublikowanym na łamach “New York Times”. (Znalazłem wcześniejszą wzmiankę w wypowiedzi Jasbir Puar w „Guardianie” w 2010 roku.)

 

W owym czasie napisałem jak przesiąknięta nienawiścią jest absurdalna teoria, że izraelska duma z popierania praw gejów jest jedynie przykrywką dla wybielania jego rzekomych zbrodni.   

 

Jest tu jednak jeszcze inny aspekt, który wskazuje na wspólnotę antysemityzmu z lewicy i z prawicy: oba są zakorzenione w teoriach spiskowych.


Przecież koncepcja, że izraelski rząd, syjonistyczne organizacje, amerykańscy syjoniści-geje i liberalni syjonistyczni Żydzi wszyscy zgodnie współpracują, by propagować narrację o izraelskiej tolerancji wobec gejów, nie jest niczym innym jak wielką, absurdalną  teorią spiskową. 

 

Nie cały antysemityzm opiera się na teoriach spiskowych, ale znaczna jego część robi to. Protokoły mędrców Syjonu, oszczerstwo o rytuale krwi, teza, że Żydzi są winni zarówno Czarnej Śmierci, jak Covidowi, zaprzeczanie Holocaustowi, Żydzi kontrolujący Hollywood – wszystko to są znane antysemickie teorie spiskowe prawicy. 

 

Ale oskarżanie jakiegoś "izraelskiego lobby", o pinkwashing, o syjonistyczną kontrolę nad mediami, o to, że ADL stoi za brutalnością policji w USA, że syjoniści “zamykają usta” propalestyńskim głosom, że Izrael głosi „żydowski suprematyzm” – to wszystko są teorie spiskowe lewicy, które są nie mniej bigoteryjne niż te prawicowe.

 

Jovan Byford jest ekspertem badającym teorie spiskowe i napisał na ten temat ważną książkę Conspiracy Theories: A Critical Introduction (2011.) Poświęcił rozdział antysemickim teoriom spiskowym i płynnie przechodzi między analizowaniem teorii spiskowej prawicy i lewicy. Twierdzi, że właśnie po spiskowym aspekcie można odróżnić uprawnioną krytykę Izraela od antysemityzmu: 

W ostatnich latach narastała świadomość na pozór nowego rodzaju spiskowego antysemityzmu, szerzonego głównie przez część lewicy. To zjawisko, które stało się znane jako “nowy antysemityzm” lub antysyjonizm, jest definiowane przez fakt, że centralnym obiektem dyskredytowania i uprzedzeń nie są Żydzi jako tacy, ale Izrael jako żydowskie państwo (Chesler, 2003, Iganski i Kosmin, 2003, Foxman, 2004, Taguieff, 2004). Zamiast patrzeć na Izrael jako na kraj, którego politykę i działania, podobnie jak każdego innego kraju, można (i wręcz powinno się) krytykować merytorycznie, część politycznej lewicy uznała, że Izrael jest źródłem jakiegoś nadzwyczajnie szkodliwego wpływu na świat. Uważają, że działania Izraela, a także samo jego istnienie, są wyrazem unikatowej, rażąco niesprawiedliwej ideologii nacjonalistycznej (syjonizmu), który ich zdaniem jest porównywalny z nazizmem: jest rasistowski, imperialistyczny, ekspansjonistyczny i tyrański. Występki izraelskiego państwa – od łamania praw człowieka do militarnych akcji, które krytycy uważają za nieproporcjonalne – widzą oni jako z natury bardziej złowrogie niż podobne działania jakiegokolwiek innego państwa w historii za wyjątkiem nazistowskich Niemiec. Ponadto politykę Izraela widzą jako tak szokująco złą, że wystarcza to do podważenia jego podstawowej legitymacji: propagatorzy “nowego antysemityzmu” często posuwają się aż do wezwań do likwidacji Izraela. Tym samym Izrael staje się jedynym członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, którego istnienie jest systematycznie kwestionowane, a Żydzi jedynym narodem, którego prawo do samostanowienia powinno zostać retroaktywnie odwołane. Najważniejsze, jak pisze David Cesarani (2004: 72), definitywne przekroczenie granicy między krytyką Izraela a antysemityzmem zdarza się w punkcie, kiedy krytyka jest sformułowana w języku typowo kojarzonym z antysemityzmem, to jest, kiedy “w sposób zamierzony lub niezamierzony używa od dawna ustalonego antyżydowskiego dyskursu, charakteryzuje Żydów w Izraelu lub żydowską diasporę jako wyjątkowo bogatą, potężną, spiskującą, zdradliwą i zgubną”. Innymi słowy, kiedy jest ubarwiona motywami żydowskiego spisku.

W książce jest znakomite podsumowanie nowego antysemityzmu. Byford pokazuje, jak lewicowi antysemici nawet zauważają podobieństwo swoich teorii do tradycyjnego antysemityzmu – jako sposób bronienia się przed oskarżeniem o antysemityzm!

Opisy “Lobby” są tak jawnie spiskowe, że ich propagatorzy czasami szczerze przyznają, że to, co twierdzą, jest w zasadzie żydowskim spiskiem, który przypomina klasyczne antysemickie teorie spiskowe. Na przykład, w magazynie “Tikkun” Paul Buhle (2003) pisze, że kiedy patrzy się na siłę proizraelskiego lobby, “jest niemal tak, jakby antysemickie Protokoły mędrców Syjonu, z powodzeniem zwalczane przez stulecie, nagle wróciły z przemysłowych rozmiarów ziarnem prawdy”. Brytyjski historyk, Tony Judt, także przyznał, że twierdzenia o złowrogiej mocy “izraelskiego lobby” brzmią “niezwykle podobnie do, no wiecie, Protokołów mędrców Syjonu i teorii spiskowych Syjonistycznego Okupacyjnego Rządu i tak dalej”, ale że, choć jest to „niefortunne”, nie można poradzić na to, że „tak właśnie jest” (cytowane w Hirsh, 2007: 86). Takie porównania są retorycznie znaczące, ponieważ autorzy używają złej sławy Protokołów do podkreślenia złowrogiego wpływu “Lobby”, a równocześnie ubiegają wszelkie oskarżenia o antysemityzm przez dawanie do zrozumienia, że – mimo podobieństw – ich twierdzenia różnią się od twierdzeń prawicy. Jak to ujmuje Tony Judt: “nie ma rady na to, że idioci [na prawicy] z ich stojącym politycznym zegarem co 24 godziny znajdą się w tym samym czasie, co ty” (ibid.). Tak więc, czynią różnicę między haniebnymi (i fałszywymi) teoriami spiskowymi prawicy, a relacjami o  realnych spiskach odkrytych przez lewicę.

Lewicowi antysemici, wrażliwi na oskarżenia o rasizm, dodają nową politurę do swoich teorii spiskowych, by ubiec oskarżenie, że są antysemitami:

“Prześlizgnięcie się od krytyki amerykańskiej polityki zagranicznej do szalonej teorii spiskowej” (Fine, 2006), widoczne w dyskusjach o „Lobby”, nie powinno jednak przychodzić tak łatwo. Lewicowa myśl zaznaczona jest długą tradycją sprzeciwu wobec rasizmu i stałym oddaniem równości i sprawiedliwości społecznej, co znaczy, że jej dzisiejsi głosiciele powinni mieć odporność na idee tradycyjnie szerzone przez ich politycznych przeciwników. A jednak, jak widzieliśmy, wśród krytyków ‘Lobby’ często brak tej wrażliwości. Jest tak, przynajmniej częściowo, ponieważ ich ideologiczną pozycję wzmacnia druga kluczowa cecha teorii spiskowej, a mianowicie jej zasadnicza nieobalalnośćJak napisano w Rozdziale 2, spiskowa logika obejmuje szereg interpretacyjnych mechanizmów, które czynią, że teoria spiskowa jest całkowicie odporna na konwencjonalne standardy dowodów i testowania (np. przez przekształcanie obalających dowodów w dowody spisku). Te mechanizmy chronią wyznawcę teorii spiskowej nie tylko przed wyzwaniami związanymi z świadectwami lub dowodami, ale także przed moralnymi argumentami. Moralna krytyka, tak samo jak obalające dowody, może być przypisana spiskowi i tym samym uznana za nieważną. To jest zasadnicza cecha pisania o “Lobby”. Sam powód, dla którego należy opierać się idei żydowskiego spisku – a mianowicie, antysemityzm – jest postrzegany jako odwracanie uwagi, etykietka świadomie sfabrykowana, manipulowana i używana przez “Lobby” do zamykania ust przeciwnikom, delegitymizowania krytyki Izraela i kontrolowania opinii publicznej. Tak więc, antysemityzm przestaje być niebezpieczeństwem, którego powinni unikać wszyscy dyskutujący drażliwą kwestię żydowskich wpływów w polityce, i zamiast tego jest postrzegany wyłącznie jako broń syjonistycznej autolegitymizacji. Ta postawa wobec antysemityzmu idzie ręka w rękę z argumentem o tak zwanym przemyśle Holocaustu, spopularyzowanym przez Normana Finkelsteina (2000). Według Finkelsteina i jego wyznawców, Holocaust został wykorzystany i zinstrumentalizowany przez potężnych Żydów, by usprawiedliwić agresję wobec Palestyńczyków i zbudować tabu wokół antysemityzmu  (patrz Laqueur, 2006, Cesarani, 2004). Efektem takiego stanowiska wobec antysemityzmu i Holocaustu, a także jego leżącą u podstaw funkcją psychologiczną, jest podważenie jakiegokolwiek współczucia dla Żydów, które normalnie dawałoby sprzeciw wobec wątków antysemickich. Innymi słowy, przez przekonanie swoich czytelników i słuchaczy, a co ważniejsze, samych siebie, że moralny punkt widzenia, z którego można krytykować ich argumenty, jest świadomie narzucony przez “Lobby” – i dlatego jest zasadniczą częścią ich złowrogiej metody – autorzy mogą ubiec, zdestabilizować i uczynić bezzasadną krytykę swojej ideologicznej pozycji. To umieszcza teorię polityki zagranicznej Ameryki jako sterowanej przez “Lobby” poza moralnymi zarzutami, usuwa tabu otaczające antysemityzm, wzmacnia przekonanie wiernych o absolutnej prawdzie ich poglądów i uodparnia ich przed wszelką świadomością o tym, gdzie leżą granice między opinią, która jest akceptowalna i taką, która jest nieakceptowalna. Wiara, że wszystko, włącznie z definicją tego, co akceptowalne, jest manipulowane przez złowrogie lobby, nie tylko ochrania antysyjonistyczny pogląd na świat przed efektami obalających dowodów, ale także czyni ich podatnymi na szkodliwe wpływy wątków i stereotypów zakorzenionych w tradycji spiskowej.  

To jest znakomita analiza, opisująca, jak lewica używa dodatkowej teorii spiskowej, że Żydzi definiują antysemityzm tak, by zdyskredytować krytyków, jako sposobu na uczynienie współczesnego antysemityzmu akceptowalnym – i odpornym na krytykę! 

 

Cała kampania przeciwko definicji antysemityzmu IHRA opiera się na koncepcji, że syjonistyczny establishment spiskuje, aby tak zdefiniować antysemityzm, by pozwolił Izraelowi działać w złowrogi sposób.

 

Kiedy "krytyka Izraela" przekracza granicę, staje się ideą, że Izraelczycy – najbardziej kłótliwy i swarliwy naród pod słońcem – zjednoczyli się, by przyjąć zło, nie jest to już krytyka Izraela. Jest to nienawiść do Żydów i jest to coś, co Żydzi rozpoznają z łatwością.

 

The tenth anniversary of "pinkwashing" and what it teaches about Leftist antisemitic conspiracy theories

 Elder Of Ziyon, 2 grudnia 2021

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Elder of Ziyon

Amerykański bloger prowadzący blog pod tym tytułem, będący znakomitym źródłem rzetelnie sprawdzonych informacji.  


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1066 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Analiza najnowszej propagandowej publikacji ONZ   Litman   2022-06-26
Izrael musi wydalić tego dyplomatę UE   Marcus   2022-06-21
Kwestia żydowska w wielkim świecie   Koraszewski   2022-06-11
Iran nie czeka na broń jądrową, by zdestabilizować Bliski Wschód   Toameh   2022-06-10
Turcja, terroryści i NATO   Bulut   2022-06-07
David Rovics o Dżanin 2002   Landes   2022-06-02
CNN znajduje swoich “tańczących Izraelczyków”   Collier   2022-05-31
Jeden majowy dzień — w Jerozolimie i Nowym Jorku   Chesler   2022-05-26
Krew Shireen abu Akleh jest na rękach Palestyńczyków   Rosenthal   2022-05-21
Nie da się rozwiązać problemu antysemityzmu ONZ przez ignorowanie go   Tobin   2022-05-18
Rosja i Chiny: najgorszy moment w historii   Chang   2022-05-12
Putin, Hitler i historii kobyła   Koraszewski   2022-05-11
Izrael: najczystszy kraj świata   Bard   2022-05-11
Palestyński kult śmierci – uwielbienie mordowania Żydów   Collier   2022-05-10
Iran mówi otwarcie – i powinniśmy uważnie słuchać     2022-05-08
Wspaniała wiadomość na Jom HaSzoah! Nie ma antysemitów!     2022-05-07
Czy umiemy wyobrazić sobie świat bez Izraela?   Tobin   2022-05-06
Allah sprowadził Żydów do Palestyny, żebyśmy mogli ich wykończyć     2022-05-04
Ramadan kończy się z hukiem   Blum   2022-05-02
Oni wszyscy mają krew na rękach   Collier   2022-04-21
W XXI wieku antysyjonizm znaczy antysemityzm   Tobin   2022-04-20
Jak USA utrwalają palestyńską przemoc   Blum   2022-04-19
Palestyńczycy popierają mordowanie przypadkowych Żydów     2022-04-18
Szaleństwa głębokiej wiary   Fitzgerald   2022-04-13
Intifada z okazji ramadanu?   Blum   2022-04-09
Nie nagradzajcie Palestyńczyków za nową falę terroru   Tobin   2022-04-05
Większość “Palestyńczyków” głosowałaby dziś na Hamas   Greenfield   2022-04-02
Dlaczego Stany Zjednoczone nadal płacą za antysemicką farsę w ONZ?   Tobin   2022-04-01
AP zachęcała do zamachu terrorystycznego w Beer Szewie… i nagrodzi go   Marcus   2022-03-29
Śpiew i taniec o “apartheidzie”: Infantylna @Amnesty jest obecnie taka sama jak inne antyizraelskie grupy     2022-03-22
Reportaż rosyjskiej telewizji o syryjskich żołnierzach zgłaszających się na ochotnika do walki wraz z Rosją przeciwko Ukrainie     2022-03-17
Obywatele właściwie poinformowani   Koraszewski   2022-03-16
Kłamstwo o dłuższej i silniejszej umowie z Iranem   Bard   2022-03-11
Biden rozbija złudzenia Izraela   Glick   2022-03-10
Electronic Intifada w pełni popiera Putina   Collier   2022-03-07
Propagandowy front Władimira Putina   Koraszewski   2022-03-07
Rosja: Iran jest naszym sojusznikiem, uczestniczymy w rozwijaniu jego projektu nuklearnego     2022-03-03
Chiny: To USA są winne ukraińskiego konfliktu     2022-03-02
„Apartheid” jest nową „okupacją” – terminem używanym w czysto propagandowych celach     2022-02-28
Czy Putin będzie strzelał do zakładników?   Rosenthal   2022-02-28
Lepszy kontrakt za pochwałę terroryzmu   Fitzgerald   2022-02-23
Nękanie w Judei i Samarii musi się zakończyć – ale kto nęka kogo?   Oz   2022-02-20
Nie ugłaskuj krokodyla “przebudzenia”     2022-02-18
Toksyczna szczodrość. Jak Europejczycy używają izraelskich NGO do destabilizowania Izraela   Altabef   2022-02-15
Losowy przykład nieuczciwości raportu Amnesty International     2022-02-14
Strategia Autonomii Palestyńskiej używania dzieci-żołnierzy przeciwko Izraelowi   Marcus   2022-02-13
Co naprawdę oznacza wspieranie „palestyńskiego pojednania”?   i Itamar Marcus   2022-02-12
Saudyjski dziennikarz o zerwaniu związków z Palestyńczykami   Fitzgerald   2022-02-11
Groza ujawnienia proizraelskiego stanowiska   Goska   2022-02-09
Neonazistowska fascynacja salafickim dżihadem   Wójcik   2022-02-08
Antysemici wszystkich krajów łączcie się   Koraszewski   2022-02-07
Palestyńscy najemnicy Iranu: Dżihad przeciw Izraelowi i Ameryce   Toameh   2022-02-06
Kościół, który promuje antysemityzm   Tobin   2022-02-04
Grupy terrorystyczne kochają Amnesty International, jako że kieruje się planami zniszczenia Izraela naszkicowanymi w Durban     2022-02-03
Amnesty wymyśla kolejną definicję apartheidu – tylko dla Izraela     2022-02-02
Wojna przeciwko Żydom prowadzona przez grupy “obrony praw człowieka”: @Amnesty, @HRW i @BTselem     2022-02-01
Powrót „Protokołów mędrców Syjonu”   Rosenthal   2022-01-31
„Guardian” wynalazł nowe antyizraelskie oszczerstwo: „Sportswashing”   Levick   2022-01-30
Pamiętajcie Dajr Jasin!   Troy   2022-01-29
Wikipedia morduje historię     2022-01-25
Associated Press zamienia palestyński wypadek drogowy w podżeganie przeciwko Izraelowi   Fitzgerald   2022-01-23
Wędrówka idei na Bliskim Wschodzie   Mansour   2022-01-22
Neonaziści dążą do wykucia braterskiej więzi z dżihadystami   Stalinsky   2022-01-19
Kiedy atakowani są Żydzi, przedstawiciele władz boją się powiedzieć “antysemityzm”   Frantzman   2022-01-17
Sowieckie kłamstwo o izraelskim apartheidzie   Kemp   2022-01-14
„Nieistotne religijne idee”? Nie, każdy terroryzm jest oparty na głębokiej wierze, niezależnie od tego, czy jest religijny, polityczny, społeczny czy inny – część I   M. Reiter   2022-01-13
Litania nieszczęść Hassana Nasrallaha   Fitzgerald   2022-01-13
Palestyńczycy: Jesteśmy dumni z naszych terrorystów   Tawil   2022-01-11
Życie w epoce kamienia   Rosenthal   2022-01-09
The Yellow Spot: szczegółowa relacja z tamtych czasów o nazistowskim prześladowaniu Żydów w latach 1933-1935 brzmi bardzo podobnie do dzisiejszego antysemityzmu     2022-01-08
Co stałoby się z Arabami podczas nuklearnego uderzenia na Izrael i dlaczego nikogo to nie obchodzi?     2022-01-07
Z Facebooka egipskiego dysydenta   Mansour   2022-01-04
Co naprawdę zdarzyło się z milionem Żydów w krajach arabskich?   Collier   2022-01-03
Palestyńska szkoła terroryzmu   Tawil   2022-01-02
ONZ wypowiada wojnę Izraelowi   Rosenthal   2021-12-31
Unicestwienie Izraela najwyższym ideałem Iranu     2021-12-27
Według sondażu 93% palestyńskich Arabów w Jerozolimie woli rządy izraelskie od palestyńskich   Fitzgerald   2021-12-25
Human Rights Watch znowu zakłada, że Żydzi są rasistami i na tej podstawie pisze raport o Lod     2021-12-23
Kiedy antysyjonistyczna grupa dowodzi, że jej propaganda jest kłamstwem   Oz   2021-12-22
Obosieczny antysemityzm przyzwolenia   Nirenstein   2021-12-20
Iran: eksportowanie ropy czy rewolucji?   Taheri   2021-12-18
Znajdowanie prawdziwych ofiar terroru   Collins   2021-12-17
Na kampusach wśród personelu komisji “Różnorodności, równości i włączenia” są najbardziej nietolerancyjni ludzie     2021-12-16
Dziesiąta rocznica “pinkwashing” i czego nas ona uczy o antysemickich teoriach spiskowych     2021-12-10
Raport nazywa traktowanie chrześcijańskich dziewcząt i kobiet w muzułmańskich krajach “katastrofą praw człowieka”   Spencer   2021-12-03
Antysyjonizm i antysemityzm nie robią niczego, by pomóc Palestyńczykom   Regev   2021-11-29
Sunnicki Hamas i szyicki Iran: braterska więź w terrorze pod hasłem “śmierć Izraelowi”   Fitzgerald   2021-11-27
Terrorysta, który rozbija wszystkie stereotypy o terrorystach   Flatow   2021-11-23
Unia Europejska nadal nie wpisuje całego Hezbollahu na listę organizacji terrorystycznych   Fitzgerald   2021-11-22
Czy termin “nakba” jest antysemicki?     2021-11-21
“Od Rzeki do Morza”: Hamas wyjaśnia, czego chcą brytyjscy studenci   Kemp   2021-11-16
Jak Palestyńczycy ukradli cierpienia, no cóż, właściwie wszystkim   Collier   2021-11-14
Terroryści „palestyńskiego” dżihadu dostają więcej niż zarabiają lekarze i nauczyciele   Greenfield   2021-11-11
EU @eu_eeas ciągle mówi o nieistniejących “granicach sprzed 1967”, skoro explicite nigdy nie miały one być granicami?     2021-11-10
Odciąć finansowanie NGO powiązanych z terroryzmem   Eid   2021-11-07
Palestyńscy więźniowie, o których nikt nie mówi   Toameh   2021-11-06
Niemka skazana za zbrodnie ISIS   Frantzman   2021-11-02
Terroryzm jako palestyńska kultura   Marcus   2021-11-02
Dlaczego Palestyńczycy nie mogą zawrzeć pokoju z Izraelem   Toameh   2021-10-29
Czy Trzecia Konwencja Genewska stosuje się do palestyńskich terrorystów aresztowanych przez Izrael?    Hirsch   2021-10-28

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk