Prawda

Poniedziałek, 29 listopada 2021 - 03:16

« Poprzedni Następny »


Powiadom znajomych o tym artykule:
Do:
Od:

Palestyńczycy: Nieislamskie prawo o ochronie rodziny


Khaled Abu Toameh 2020-07-02

Palestyńskie kobiety i organizacje praw człowieka są obiektem ataków Hamsu i innych islamskich grup oraz osobistości za ich poparcie propozycji nowej ustawy o ochronie rodziny. Ich zdaniem kryminalizacja bicia i mordowania kobiet jest bezspornym naruszeniem islamskiego nauczania i islamskich wartości. (Zdjęcie: Tessa Fox/Al Jazeera)
Palestyńskie kobiety i organizacje praw człowieka są obiektem ataków Hamsu i innych islamskich grup oraz osobistości za ich poparcie propozycji nowej ustawy o ochronie rodziny. Ich zdaniem kryminalizacja bicia i mordowania kobiet jest bezspornym naruszeniem islamskiego nauczania i islamskich wartości. (Zdjęcie: Tessa Fox/Al Jazeera)

Palestyńskie kobiety i organizacje praw człowieka są obiektem ataków Hamasu i innych islamskich grup oraz osobistości za ich poparcie propozycji nowej ustawy o ochronie rodziny, która została przedstawiona przez rząd Autonomii Palestyńskiej.  


Ministerstwo do Spraw Kobiet AP informuje, że proponowane prawo ma uzupełnić kodeks karny przez wprowadzenie minimalnego wieku pozwalającego na zawarcie małżeństwa, uporządkować obecne zasady ochrony ofiar domowej przemocy, wprowadzić ostrzejsze kary dla sprawców i szkolenie sił policyjnych w udzielaniu pomocy ofiarom.      


Dla wielu Palestyńczyków, szczególnie islamistów, ta propozycja prawa jest czerwoną płachtą na byka. 


Wiele palestyńskich osobistości, tak ze sceny politycznej, jak i z organizacji religijnych, jak również wiele organizacji stanowczo potępiło propozycję tego prawa jako „nieislamską” i wezwało władze Autonomii, aby jej nie zatwierdzały. Wystraszony gwałtowną opozycją rząd AP ociąga się z wprowadzeniem tego kontrowersyjnego prawa.


Palestyńska Niezależna Komisja Praw Człowieka (ICHR) powiedziała, że jest to następstwem kontrowersji jakie wybuchły wokół projektu prawa o ochronie rodziny przed domową przemocą, jak i ataków na wszystkich, którzy poparli tę ustawę. 


ICHR oświadczyła, iż uchwalenie tej ustawy o ochronie rodziny przed przemocą „jest narodowym obowiązkiem i społeczną koniecznością przeciwstawienia się wzrastającej przemocy w rodzinie, która często kończy się zabójstwem, głównie kobiet”.

"Ten typ przestępstw wymaga specjalnej regulacji prawnej, pozwalającej na interwencje uwzględniające szczególne warunki naszego społeczeństwa, aby dostarczyć ochronę wszystkim członkom rodziny, a w szczególności kobietom, dzieciom,  osobom niepełnosprawnym i starszym, zgodnie z procedurami gwarantującymi prywatność i zachowanie tkanki społecznej”.    

Podkreślając, że proponowane prawo „wzmocni wartości rodzinne i szacunek dla trwałości rodziny”, komisja wyraziła zaniepokojenie kampanią podżegania przeciw kobietom i grupom obrony praw człowieka działającym na rzecz wprowadzenia tego prawa. ICHR zwraca uwagę na fakt, że palestyńska prawniczka, Chadija Zahran, która popiera to prawo, spotkała się z atakami i groźbami.


Palestyński Zespół do Spraw Kobiet potępił "wściekły atak" na palestyńskie feministki domagające się prawa do ochrony rodzin przed przemocą.


W oświadczeniu  tej grupy czytamy o kampanii gróźb, ataków i oczerniania feministycznych aktywistek, prawniczek, działaczek na rzecz praw człowieka, które publicznie poparły projekt tego prawa:

"Ta kampania jest formą przemocy i rażącym naruszeniem prawa jednostki do wyrażania swojej opinii i próbą narzucenia siłą własnych opinii.”


Proponowane prawo, jak wyjaśnia ta grupa, ma na celu "przeciwstawienie się niepokojącej i narastającej przemocy domowej w naszym palestyńskim społeczeństwie, która w pewnych przypadkach kończyła się zabójstwem, głównie kobiet."

Pisząc o oczernianiu i atakowaniu kobiet, które poparły tę propozycję nowego prawa, grupa  stwierdza:

"Te ataki na feministyczne aktywistki są wyraźnym dowodem potrzeby ochronnego prawa, które będzie brało pod uwagę sytuację kobiet i pozwoli na rozszerzenie koncepcji przemocy”.

Zespół apeluje do Prezydenta AP, Mahmouda Abbasa oraz do rządu AP, jak również do organizacji obrony praw człowieka, instytucji obywatelskich i partii politycznych, by „zagwarantowały bezpieczeństwo palestyńskich aktywistów”, wezwał też „do poszanowania opinii i poglądów wszystkich części palestyńskiego narodu, by zbudować państwo prawa i palestyńską demokrację”.        


Feministyczne aktywistki i grupy obrony praw człowieka są szczególnie zaniepokojone po tym jak grupa islamskich „uczonych” opublikowała bardzo stanowcze oświadczenie protestujące przeciwko temu projektowi prawa. „Uczeni” zadekretowali, że proponowana ustawa jest sprzeczna „z postanowieniami islamskiego prawa i z wartościami społeczeństwa”, ostrzegli też, że jego wprowadzenie będzie powodowało „destrukcję i osłabienie palestyńskiej rodziny”.   


„Uczeni” stwierdzają, iż ich główne obawy dotyczą tego, że ta ustawa otworzy drogę do interwencji sił zewnętrznych w prywatne sprawy rodziny. 

"Rodziny będą rozbite, a wszystkie fundamenty uczuć, wybaczania, współżycia, tolerancji i wzajemnego szacunku zostaną zniszczone… To prawo zakłada pogwałcenie rodzinnej prywatności i szczególnych relacji między mężem i jego żoną, ojcem i jego dziećmi, co przenosi te relacje ze sfery prywatnej do sfery publicznej”.

„Uczeni” przeciwstawiają się tej ustawie również dlatego, iż uważają że jest „nieislamskie”, aby kobieta mogła iść ze skargą na policję lub szukać sprawiedliwości w niereligijnym sądzie. 


Islamscy „uczeni” stwierdzają, że obawiają się, iż ta ustawa będzie legitimizować wtrącanie się w sprawy rodzinne "dając każdemu w społeczności prawo do zaskarżenia do odpowiednich władz”, dodają również, że to „wzmocniłoby jednostkowe i osobiste wartości, które nie są związane z wartościami islamskimi”.   


„Uczeni” piszą również, że przeciwstawiają się ustawie, która „znosi dyscyplinarny, prawny i religijny autorytet rodziców nad dziećmi, męża nad żoną i rodziną” i kończy dyskryminację płciową w miejscach pracy. Twierdzą innymi słowy, że islamskie prawo szariatu zabrania równości kobiet i mężczyzn w miejscach pracy.        


Hamas, islamska grupa terrorystyczna, która rządzi w Gazie. Również dołączył się do tej kampanii na rzecz zablokowania proponowanej ustawy. Przedstawiciele Hamasu wypowiedzieli się na temat „absolutnego odrzucenia i stanowczej opozycji wobec tej propozycji ustawy.”

"Wierzymy, że islamskie prawo i dobre wartości oraz etyka naszego społeczeństwa zawierają wystarczające rozwiązania i środki zapobiegawcze pozwalające na osiągnięcie sprawiedliwości, równości i stabilności dla wszystkich segmentów społeczeństwa bez potrzeby importowania dziwacznych cudzoziemskich idei, które nie pasują do naszego społeczeństwa.”   


"Z wielką powagą patrzymy na wywieraną presję na ustanowienie prawa, które zostanie wykorzystane do szerzenia nienormalnych praktyk, takich jak pozamałżeńskie stosunki seksualne, absolutna wolność, moralny chaos i homoseksualizm we wszystkich jego postaciach.”

Dygnitarze Hamasu wezwali Abbasa, aby odrzucił tę propozycję prawa o ochronie rodziny i działał na rzecz wzmocnienia prawa szariatu.   


W zdumiewającym wygibasie polityk Hamasu, Mahmoud Zahar posunął się nawet do twierdzenia, że prawo mające na celu ochronę kobiet przed przemocą domową, jest w jakiś sposób powiązane z Izraelem i planami amerykańskiej administracji przeciw Palestyńczykom.

"To prawo ma na celu ugłaskanie sił zewnętrznych kosztem islamu, islamskich wartości i moralności” - powiedział Zahar. "To prawo jest niezgodne z palestyńską tożsamością, kulturą i moralnością.”

Palestyńska Rada Prokuratorów Szariatu stwierdziła, że ustawa jest „pogwałceniem prawdziwej muzułmańskiej religii i muzułmańskiego nauczania”. Prawnicy ostrzegli, że to prawo  „w efekcie prowadziłoby do utraty naszych synów i córek i pozwoliłoby im na działalność sprzeczną z islamem i islamskimi prawami oraz tradycjami”.  Prawnicy uważają, że ustawa „wyraźnie uderza w sądy szariatu, narusza bezpieczeństwo palestyńskiej rodziny i przyczynia się do zniszczenia i rozwiązłości”.    


Znana palestyńska dziennikarka, Nadia Essam Harhash kpiła z twierdzeń tych prawników pisząc, że Palestyńczycy są teraz świadkami „załamania się systemu moralnego”. 


Harhash pisała: Chociaż rozumiem tę opozycję męskich przywódców klanu wobec proponowanego prawa, to jednak zdumiewa mnie stanowisko prawników.   

"Mogę się tylko zastanawiać nad pytaniem, jeśli to jest stanowisko prawników, to jakie jest stanowisko zwykłych członków tego klanu? Rozumiem, że głowa klanu nie chce suwerenności innej, niż suwerenność mężczyzn, ale czemu się ci prawnicy przeciwstawiają?... Bo to znaczy, że kobieta nie będzie miała prawnej ochrony, ani prawnika, który by ją reprezentował w przypadku zabójstwa, pobicia czy napaści. O jakim islamie, o jakiej religii ci prawnicy mówią? Czy to jakaś islamska religia, o której nie wiemy? O jakiej palestyńskiej rodzinie oni mówią i co chcą zachować? Czy o zachowanie palestyńskiej rodziny przez bicie i zabijanie kobiet oraz odmawianie im prawa do dziedziczenia? Jak może prawnik przeciwstawiać się prawu, które może nieść sprawiedliwość uciskanym kobietom i innym ludziom?”

Jak na razie wygląda na to, że rząd Autonomii Palestyńskiej w obawie przed utraceniem poparcia islamistów i konserwatywnych przywódców klanów waha się, czy zatwierdzić to prawo. Szeroka opozycja wobec proponowanej ustawy jest kolejnym dowodem wzrastającej wśród Palestyńczyków popularności i wpływów Hamasu oraz innych ekstremistycznych islamistycznych ugrupowań. Według nich kryminalizacja bicia i mordowania kobiet jest oczywistym pogwałceniem islamskiego nauczania i islamskich wartości.     


Palestinians: The ‘Un-Islamic’ Family Protection Law

Gatestone Institute, 22 czerwca 2020

Tłumaczenie: Andrzej Koraszewski

 Khaled Abu Toameh - urodzony w 1963 r. w Tulkarem na Zachodnim Brzegu, palestyński dziennikarz, któremu wielokrotnie grożono śmiercią. Publikował między innymi w "The Jerusalem Post", "Wall Street Journal", "Sunday Times", "U.S. News", "World Report", "World Tribune", "Daily Express" i palestyńskim dzienniku "Al-Fajr". Od 1989 roku jest współpracownikiem i konsultantem NBC News.

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nowy ateizm i krytyka religii

Znalezionych 740 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Pierwszy krytyk bożego dzieła   Ferus   2021-11-28
Paradoksalne „Dzięki Bogu” (II)   Ferus   2021-11-21
Paradoksalne „Dzięki Bogu”.   Ferus   2021-11-14
Absurdalna awersja wierzących do ateizmu   Ferus   2021-11-07
Refleksje sprzed lat: „Fikcyjna walka dobra ze złem” i inne   Ferus   2021-10-31
Atak ateizmu na ludzki rozum? (III)   Ferus   2021-10-24
Pytanie bez odpowiedzi   Łukaszewski   2021-10-18
Atak ateizmu na ludzki rozum? II.   Ferus   2021-10-17
Nasila się dżihadystyczne ludobójstwo chrześcijan w Nigerii   Ibrahim   2021-10-16
Atak ateizmu na ludzki rozum?!   Ferus   2021-10-10
Idea, która wyprowadziła rozum na manowce   Ferus   2021-10-03
"Time Magazine” i zachodnie podejście do islamizmu   Mahmoud   2021-10-02
Powolne odrzucanie religijnego mitu   Koraszewski   2021-09-27
Duchowni czy wyrachowani biznesmeni w sutannach?   Ferus   2021-09-26
Kościół zdeprawowany i mamoną silny   Koraszewski   2021-09-22
Turecki ateista zamordowany 31 lat temu   Bulut   2021-09-18
Naturalne czy sztucznie wykreowane religie?   Ferus   2021-09-12
Bogowie popkultury.Czyli jakimi religijnymi stereotypami „karmi” nas telewizja.   Ferus   2021-09-05
Ojciec święty, święty Paweł i teologia zastąpienia    Koraszewski   2021-08-30
(Nie)Fachowe pośrednictwo religijne.Czyli nieudana próba połączenia sprzecznych ze sobą zachowań.   Ferus   2021-08-29
Chora koncepcja Boga/bogów   Ferus   2021-08-22
W oparach ateizmu z czasu przeszłego   Koraszewski   2021-08-19
Islam – religia pokoju   Koraszewski   2021-08-16
Rozum i Wiara (XVIII)   Ferus   2021-08-15
Kult jednostki i bunt umysłu zniewolonego   Pandavar   2021-08-10
Biblia, kobiety i Bóg? (III)   Ferus   2021-08-08
Bezduszna duchowość ateistów   Koraszewski   2021-08-03
Most nad przepaścią (III)   Ferus   2021-08-01
Most nad przepaścią (II)   Ferus   2021-07-25
Most nad przepaścią   Ferus   2021-07-18
Chrześcijańskie stanowisko wobec rozdziału Kościoła i państwa   Koraszewski   2021-07-17
Czy ateizm może być nauczany jako religia?   Koraszewski   2021-07-12
Bajka o „zagubionej owcy” i cwanych „pasterzach duchowych”   Ferus   2021-07-11
Biblia, kobiety i Bóg? (II)   Ferus   2021-07-04
Ekumeniczne spotkanie apostatów   Koraszewski   2021-06-29
Czy wolno krytykować muzułmanów?   Pandavar   2021-06-28
Targniecie się na życie wieczne?   Ferus   2021-06-27
Dwa różne Dekalogi   Ferus   2021-06-20
Pasterze i ich bezwolne owce, czyli paradoksy „duchowego pasterzowania”   Ferus   2021-06-13
Biblia, kobiety i Bóg? Czyli co takiego Bóg chce powiedzieć czytelnikom Pisma Świętego?   Ferus   2021-06-06
Jest człowieczeństwo i jest muzułmańskie człowieczeństwo   Pandavar   2021-06-03
Żałoba bez złudzeń   Igwe   2021-05-26
Bezbożne „Ranczo” (II)   Ferus   2021-05-23
Ateista i „zatroskany głos rozsądku”   Ferus   2021-05-16
Obraza uczuć religijnych. Czyli co obraża osoby wierzące, a co nie, choć może powinno?   Ferus   2021-05-09
„Szczepionkowa” hipoteza powstania religii   Ferus   2021-05-02
Książka Lucjana Ferusa   Koraszewski   2021-04-26
Kłamiemy, gdyż taką mamy naturę? Czyli „względna równowaga między prawdą a fikcją”.   Ferus   2021-04-25
Duchowa służba zdrowia. Czyli oblicze Boga zatroskanego Miłosierdziem.   Ferus   2021-04-18
Poświąteczna refleksja. Kiedy mity traktowane są jako rzeczywistość.   Ferus   2021-04-11
Nieautoryzowany wywiad z Bogiem   Ferus   2021-04-04
Miecz czy Rozum? Czyli jak uczy historia religii: na jedno wychodzi!   Ferus   2021-03-28
Diabelskie zwierciadło jest winne złu?   Ferus   2021-03-21
Dziewuchy dziewuchom tu i tam   Koraszewski   2021-03-16
Irracjonalne „objawienia boże” (II)   Ferus   2021-03-14
Irracjonalne „objawienia boże”   Ferus   2021-03-07
Groza umiarkowanego islamizmu   Chesler   2021-03-04
Hartowanie ciała i hart ducha   Ferus   2021-02-28
Bezbożne „Ranczo”.Czyli nie jest dobrze, iż wierni mało wiedzą o religii, czy raczej bardzo dobrze?   Ferus   2021-02-21
Uciekinierzy z bastionu fałszywych świętości (IV)   Ferus   2021-02-14
Uciekinierzy z bastionu fałszywych świętości (III)   Ferus   2021-02-07
Uciekinierzy z bastionu fałszywych świętości (II)   Ferus   2021-01-31
Uciekinierzy z bastionu fałszywych świętości   Ferus   2021-01-24
Bajkowe dziedzictwo religii. Czyli wspaniała, ale też przerażająca potęga wyobraźni.   Ferus   2021-01-17
Bóg, ojczyzna, nędza i zniewolenie   Koraszewski   2021-01-14
Opatrzność Boża, a szczepienia na COVID-19   Ferus   2021-01-03
W Gazie Hamas jest Grinchem, który ukradł Boże Narodzenie   Fitzgerald   2020-12-31
Episkopat Polski w sprawie szczepionek zaleca: róbta co chceta   Koraszewski   2020-12-30
Bożonarodzeniowa koniunkcja planet. Czyli coroczna „koniunkcja” religii z nauką.   Ferus   2020-12-27
Listy byłych niewolników do ich byłych Panów (III)   Ferus   2020-12-20
Islam nakazuje kochać Mahometa i Dżihad bardziej niż własne rodziny     2020-12-14
Listy byłych niewolników do ich byłych Panów (II)   Ferus   2020-12-13
Listy byłych niewolników do ich byłych Panów   Ferus   2020-11-29
Brudny czyściec i diabelnie skuteczny strach przed piekłem   Ferus   2020-11-22
Dylemat moralny czy prosty wybór?   Ferus   2020-11-15
Refleksje sprzed lat: „W obronie kobiet” II.   Ferus   2020-11-08
Refleksje sprzed lat: „W obronie kobiet”   Ferus   2020-11-01
Nasze zacofanie jest najgorszą obrazą Proroka   Montaser   2020-10-31
USA to jedyny kraj, który rozlicza mułłów   Rafizadeh   2020-10-27
Dyspensa zwalniająca wiernych z myślenia   Ferus   2020-10-25
Dziecinne pytanie: Po co ludzie stworzyli bogów?   Ferus   2020-10-18
Dziecinne pytanie: Po co Bóg stworzył ludzi?   Ferus   2020-10-11
Alternatywa dla idei zbawienia   Ferus   2020-10-04
Beczka dziegciu i łyżka miodu   Ferus   2020-09-27
Refleksje sprzed lat: „Głęboka wiara” i inne.   Ferus   2020-09-20
Zamordowanie amerykańskiego “bluźniercy” w Pakistanie   Ibrahim   2020-09-16
Czy istnieją „głęboko niewierzący”?   Ferus   2020-09-06
Ludzie są grzeszni, ale Kościół (na pokaz) jest święty   Kruk   2020-09-03
Kogo bije dzban?   Koraszewski   2020-08-31
Refleksje sprzed lat: „Łaska boska” i inne   Ferus   2020-08-30
Ignorowane ludobójstwo chrześcijan w Nigerii    Ibrahim   2020-08-25
Egocentryzm religijny   Ferus   2020-08-23
Quo vadis religio?   Ferus   2020-08-16
Palestyńczycy: Priorytety muzułmańskich “uczonych” podczas COVID-19   Toameh   2020-08-04
Ituriel – elektroniczny bóg. Czyli książka, której nie napisałem.   Ferus   2020-08-02
Porwanie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i Kneset   Pandavar   2020-07-08
Dlaczego nauki i religii nie można ze sobą pogodzić   Koraszewski   2020-07-05
Palestyńczycy: Nieislamskie prawo o ochronie rodziny   Toameh   2020-07-02
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i Kneset   Pandavar   2020-07-01
Pochwała parlamentarnego ateizmu   Koraszewski   2020-06-28

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk