Nadzieja


Hili 2022-04-16


Hili: Tracę nadzieję.
Ja: Na co? 
Hili: Że coś smacznego samo do mnie przyjdzie.