AP zachęcała do zamachu terrorystycznego w Beer Szewie… i nagrodzi go


Itamar Marcus 2022-03-29

Miejsce ataku samochodem na rowerzystę w śródmieściu Beer Szewy 22 marca 2022. Zdjęcie Flash90.
Miejsce ataku samochodem na rowerzystę w śródmieściu Beer Szewy 22 marca 2022. Zdjęcie Flash90.

Wtorkowy [22 marca] zamach terrorystyczny w Beer Szewie, w którym zamordowano czterech Izraelczyków, był właśnie takim rodzajem zamachów, do jakich czynnie nawołuje Autonomia Palestyńska.

 

AP nazywa tego typu mordowanie “powszechnym powstaniem/oporem” – jest to eufemizm, którego używa do ukrycia przed międzynarodową społecznością, a szczególnie przed krajami-donatorami, że wzywa do terroru i morderstw.


Przywódcy AP, Fatahu i OWP nasilili ostatnio wezwania do „powszechnego” terroru. W zeszłym miesiącu OWP urządziła dużą imprezę, której głównym tematem było wzmożenie „powszechnego oporu”, jak podała oficjalna telewizja Autonomii Palestyńskiej. 


Rzecznik Mahmouda Abbasa, Nabil Abu Rudeina, potwierdził, że wezwania pochodzą z samego szczytu AP:  

“Oficjalny prezydencki rzecznik [AP] Nabil Abu Rudeina powiedział, że ‘pokojowy powszechny opór pozostaje najważniejszą i najskuteczniejszą bronią dla przywrócenia palestyńskich praw’” (oficjalna gazeta AP, „Al-Hayat Al-Jadida”, 14 lutego 2022).

Ani też nie może być wątpliwości, że morderstwa są tym, czego chce AP, kiedy wzywa do „powszechnego powstania”. Sam Abbas to wyjaśnił. Po tym, jak zamordowano 14 Izraelczyków na początku fali terroru jest tym, czego chce AP, kiedy wzywa do “powszechnego powstania”w latach 2015-2016, Abbas powiedział Palestyńczykom:

“Powiedzieliśmy wszystkim, że chcemy pokojowego, powszechnego powstania i tym to jest. Tym właśnie to jest”. (oficjalna telewizja AP, 16 listopada 2015).

Palestyńczycy odpowiedzieli na wezwanie Abbasa i kontynuowali terror miesiącami, zabijając 40 ludzi. Abbas nigdy nie wezwał ich do zaprzestania morderczych ataków.


AP i Fatah Abbas nasilili wezwania do “powszechnego” terroru w ostatnich miesiącach. Fatah wielokrotnie wzywał do zwiększenia “powszechnego” terroru. Rzecznik Fatahu, Hussein Hamajel powiedział:

“Wzywamy dzisiaj w imieniu całego palestyńskiego narodu do prowadzenia powszechnego oporu” (oficjalna telewizja AP, 8 lutego 2022).

W tydzień później komitet centralny Fatahu powtórzył to wezwanie:

“Komitet centralny Fatahu … podkreślił, że musimy zwiększyć popularny opór i przeciwstawić się hordom osadników”. (“Al-Hayat Al-Jadida”, 14 lutego 2022).

Dwa tygodnie później powtórzył to wezwanie:

“Komitet Centralny Ruchu Fatahu … powtórzył wezwanie do mas naszego narodu, by przysięgli uczestniczyć tak szeroko, jak to możliwe, w działaniach w terenie, w popieraniu więźniów i w potęgowaniu powszechnego oporu”. („Al-Hayat Al-Jadida”, 28 lutego 2022).

W zeszłym miesiącu sekretarz Palestyńskiej Rady Narodowej, Fahmi al-Za’arir, podkreślił, że powszechny terror jest centralnym tematem, w co obecnie „wszyscy wierzą”:

“Powszechny opór jest, być może, jedną z najbardziej omawianych spraw. Wszyscy wierzą, że model pierwszej intifady [podczas której „powszechny opór” oznaczał zamordowanie około 200 Izraelczyków] jest najbardziej skutecznym, najsilniejszym, najbardziej wydajnym i może najkrótszym modelem w celu osiągnięcia praw palestyńskiego ludu” (oficjalna telewizja AP „Temat dnia”, 8 lutego 2022).

Wyjaśnił, że akty terroru przeprowadzane przez jednostki będą akceptowane przez międzynarodową społeczność, w odróżnieniu od terroru organizowanego otwarcie przez AP. Po wezwaniu do „powszechnego oporu” dodał: “Światowa opinia publiczna i jej wszystkie elementy, będą bliższe palestyńskiemu narodowi”. (oficjalna telewizja AP w programie “Temat dnia” 8 lutego 2022).


Dyrektor Komitetu Sprzeciwu wobec Osiedli, Muajjad Sza’ban, także powiedział, że Palestyńczycy “muszą rozszerzyć powszechny opór” i proponował “poszukiwanie twórczych pomysłów i nowych narzędzi dla powszechnego oporu, żeby włączyć wszystkie części Zachodniego Brzegu i wschodniej Jerozolimy”. (“Al-Hayat Al-Jadida”, 25 lutego 2022).

 

AP: Terrorysta z Beer Szewy jest “szahidem”


Zarówno oficjalna gazeta AP, jak oficjalna telewizja nazwały terrorystę-mordercę szahidem – islamskim męczennikiem. Przez nazywanie go szahidem AP mówi wyraźnie, że zamordowanie czterech niewinnych izraelskich cywilów jest nie tylko uzasadnione, zdaniem, AP, ale jest także popierane i nagradzane przez islam. Według AP, nie ma wyższego poziomu, jaki może dzisiaj osiągnąć muzułmanin niż stanie się szahidem.


AP zaprasza także izraelskich Arabów do popełniania czynów terrorystycznych.


Należy zauważyć, że wtorkowego zamachu terrorystycznego dokonał izraelski Arab, a do tego nawołuje AP. W zeszłym roku, kiedy izraelscy Arabowie w mieszanych, żydowsko-arabskich miastach szaleli na ulicach, zabijając Izraelczyków i paląc synagogi, domy i samochody, AP i Fatah świętowali i wzywali do nasilenia terroru ze strony izraelskich Arabów.


Na przykład, Fatah Abbasa świętował uczestnictwo izraelskich Arabów w rozruchach, nazywając to „świętym obowiązkiem …Żaden z nas nie chce być nieobecny w bitwie”:

“Zachowanie naszej jedności i obrona ojczyzny są naszym świętym obowiązkiem. … Odwieczna stolica Palestyny, która jest hasłem publicznej spójności i zjednoczonej walki od Rafah [tj., Strefy Gazy] do Rosz HaNikra [izraelskie miasto na granicy z Libanem] i od [rzeki] Jordan do Morza Śródziemnego [tj. cały Izrael] jest wyraźną prawdą naszego ludu i nikt nie chce być nieobecny w bitwie” (oficjalna strona Facebooka Fatahu, 14 maja 2021).


AP nagrodzi rodzinę terrorysty dodatkowymi pieniędzmi, ponieważ był izraelskim Arabem.


Wreszcie, AP nie tylko wzywa do terroru i morderstwa – i uzasadnia to w imię islamu – ale finansowo nagradza terrorystów i/lub ich rodziny po zamachu terrorystycznym. A ponieważ terrorysta, który wczoraj zamordował czterech Izraelczyków, jest izraelskim Arabem, AP będzie nagradzać jego rodzinę jeszcze większą nagrodą niż rodziny palestyńskich terrorystów.  


Palestyńskie rodziny terrorystów, którzy zginęli w trakcie popełniania zamachu terrorystycznego, są nagradzani przez AP sumą co najmniej1400 szekli miesięcznie (434 dolarów) przez resztę życia. Rodziny izraelskich Arabów-terrorystów są nagradzane przez AP sumą 1700 szekli miesięcznie przez resztę ich życia. Ponieważ ten terrorysta był żonaty i miał pięcioro dzieci, AP będzie nagradzała jego rodzinę sumą 3100 szekli miesięcznie (960 dolarów) przez resztę ich życia.


The PA invited the Beersheva terror attack… and will reward it

JNS Org, 24 marca 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Itamar Marcus 
Jest badaczem i publicystą instytutu Palestian Media Watch.