Grupy terrorystyczne kochają Amnesty International, jako że kieruje się planami zniszczenia Izraela naszkicowanymi w Durban


Eldedr of Ziyon 2022-02-03

Zrzut z ekranu oficjalnej strony Hamasu z 2 kwietnia 2022r.
Zrzut z ekranu oficjalnej strony Hamasu z 2 kwietnia 2022r.

Ci, którzy najbardziej łamią prawa człowieka a zarazem najwięksi antysemici na świecie z radością powitali raport Amnesty International fałszywie twierdzący, że Izrael jest winny apartheidu.

 

Hamas, którego antysemicka i ludobójcza Karta nadal obowiązuje, chwalił Amnesty na swojej angielskojęzycznej stronie internetowej.

 

W oświadczeniu Hamas pisze, że uważa Amnesty za swojego partnera w zniszczeniu żydowskiego państwa:


Hamas uważa obecny raport Amnesty International za zasadniczą i szczegółową część międzynarodowych i prawnych starań o sprawiedliwość dla naszego palestyńskiego narodu, który stoi przed najbardziej barbarzyńską, rasistowską okupacją na ziemi, w legalnych staraniach o zakończenie izraelskiej okupacyjnej niesprawiedliwości.

Słowo "sprawiedliwość" jest w tym przypadku eufemizmem, który zarówno Hamas, jak Amnesty rozumieją jako zlikwidowanie żydowskiego państwa. Raport Amnesty początkowo zawierał stwierdzenie, że Izrael narodził się w grzechu, ale potem zmodyfikował to nieco w angielskojęzycznym raporcie, choć najwyraźniej w to wierzy.

 

Islamski Dżihad, jeszcze bardziej radykalny niż Hamas, także wychwalał raport. To samo zrobił Fatah i palestyńskie ministerstwo spraw zagranicznych.

 

Najważniejsza, być może, pochwała, przyszła ze strony Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny (LFWP). Należy pamiętać, że LFWP jest związany z głównymi palestyńskimi NGO i Amnesty popiera je wszystkie mimo (a może z powodu) tych związków z grupą terroru, której polityczna platforma popiera mordowanie Żydów. Amnesty uważa grupy związane z LFWP za sojuszników i nie ma niczego negatywnego do powiedzenia o członkach LFWP, którzy kierują niektórymi z tych grup.  

 

LFWP, który otwarcie mówi, że zabijanie Żydów w Izraelu jest prawem człowieka, także z radością przyjmuje raport Amnesty International. Co niezwykłe, opisuje dokładnie plan zniszczenia Izraela przez antyizraelskie organizacje:

Ludowy Front żądał gromadzenia tych wydarzeń i ujawniania wszystkich pogwałceń i zbrodni popełnionych przez wroga wobec naszego bezbronnego ludu, prowadząc do procesu sądowego przeciwko okupacji i uznania zbrodni czystki etnicznej, jaka miała miejsce wobec naszego ludu w 1948 roku, prowadząc do zakończenia jego obecności na naszej wyłącznie arabskiej palestyńskiej ziemi.

Raport Amnesty jest częścią wspólnych, zorganizowanych starań o wsparcie komisji ONZ, która także za kilka miesięcy ogłosi, że Izrael jest państwem apartheidu, a to z kolei jest wstępem do postawienia Izraela przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w celu wywierania nacisków na świat, by wycofał uznanie Izraela. Amnesty, HRW i LFWP z własnymi NGO są wszystkie częścią globalnej lewicy.  

 

Widzimy teraz owoce konferencji w Durban w 2001 roku – antysemickiej konferencji, w której Amnesty uczestniczyła i chwaliła się tym lata później.  

 

Przypomnijmy, że w 2001 roku forum NGO na niesławnej konferencji w Durban uchwaliło to wezwanie w końcowym oświadczeniu, które przekazano do ONZ:

Wzywamy także ONZ, by zapewniła realizację rozmaitych rezolucji ONZ o OPT [Okupowane Palestyńskie Terytoria - MK] włącznie z wycofaniem izraelskiej, kolonialnej, wojskowej okupacji, prawem powrotu uchodźców i ochroną uchodźców przez Wysoką Komisję ONZ ds. Uchodźców aż do czasu, kiedy będą mogli zrealizować prawo powrotu zgodnie z rezolucją 194 ONZ.

 

Wzywamy także do odrzucenia wszystkich dyskryminujących praw w państwie Izrael, włącznie z prawem powrotu i obywatelstwa, które są częścią zinstytucjonalizowanego rasizmu i reżimu apartheidu w Izraelu.  

 

Wzywamy do ustanowienia  trybunału zbrodni wojennych do zbadania i doprowadzenia do sprawiedliwości tych, którzy mogą być winni zbrodni wojennych, włącznie ze zbrodnią apartheidu, co równa się zbrodni przeciwko ludzkości.  

 

Wzywamy także do ustanowienia Specjalnej Komisji ONZ ds. apartheidu i innych rasistowskich zbrodni przeciwko ludzkości dokonanych przez izraelski reżim apartheidu, by monitorowała i składała raporty o apartheidzie i innych rasistowskich zbrodniach.  

 

Wreszcie, wzywamy międzynarodową społeczność do narzucenia polityki całkowitej i pełnej izolacji Izraela jako państwa apartheidu jak to było w wypadku Południowej Afryki, co oznacza narzucenie obowiązkowych i wszechstronnych sankcji i embargo, i pełnego przerwania wszystkich związków między wszystkimi krajami a Izraelem.

To był plan działania globalnej lewicy od ponad dwudziestu lat. Raport Amnesty jest tylko jedną, małą częścią całej strategii i jego rekomendacje w tym raporcie są zadziwiająco podobne do rekomendacji członków konferencji w Durban.  


Na tejże konferencji ludzie rozdawali te ulotkę i nie było jednego słowa sprzeciwu ze strony Amnesty ani innych “szacownych” grup praw człowieka.Antysemicka lewica i antysemicka prawica były na tej samej fali w Durban.

 

Antysemickie "grupy praw człowieka" i antysemickie grupy terrorystyczne są na tej samej fali dzisiaj z raportem Amnesty. Grupy terrorystyczne są doskonale zsynchronizowane z Amnesty i ONZ w pragnieniu zniszczenia Izraela. 


Amnesty nie postanowiła teraz napisać raportu o “apartheidzie – czekała 20 lat ze zrobieniem tego. I dzisiaj naziści są równie szczęśliwi jak grupy terrorystyczne.

 

Terror groups love Amnesty International, as they folloow the Durban blueprint for destroing Israel

Elder of Ziyon, 2 lutego 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Elder of Ziyon
Amerykański blog śledzący antysemityzm w mediach.