Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji


John Agaba 2021-12-02


Naukowcy w Afryce wzywają przywódców kontynentu do wprowadzenia w życie polityki, praw i przepisów, które mogą ułatwić przyjmowanie nowych technologii, włącznie z biologią syntetyczną.


“Z biologią syntetyczną Afryka ma wielką okazję rozwiązania pewnych najbardziej palących problemów związanych z głodem, niedożywieniem i chorobami” – powiedział Benson Kinyagia, główny specjalista w krajowej komisji ds. nauki, technologii i innowacji w Kenii.


Na przykład, technologia może pomóc w tworzeniu nowych organizmów, które mogą niszczyć toksyczne związki chemiczne w wodzie lub glebie, które normalnie nie rozkładają się. Technologia może także pomóc badaczom w rozumieniu szczepów chorobowych, by tworzyć szczepionki.


“Nawet gdybyśmy powiedzieli, że nie potrzebujemy tych technologii, co byłoby wielkim kłamstwem, bo potrzebujemy technologii i rozwiązań, jakie one oferują, nadal potrzebowalibyśmy praw o biobezpieczeństwie” – powiedział Robert Kibuuka, główny specjalista odpowiadający za biobezpieczeństwo w ministerstwie nauki, technologii i innowacji w Ugandzie.  


“Nauka rozwija się wszędzie wokół nas, w USA, w Europie i w innych państwach rozwiniętych – dodał Kibuuka. – A więc tak czy inaczej te technologie [i ich produkty] znajdą do nas drogę. I musimy być na to przygotowani”.


Biologia syntetyczna może mieć bardzo duży, pozytywny wpływ na rozwój Afryki, powiedział Kinyagia.


Większość kontynentu jest jednak dręczona brakiem jakiejkolwiek polityki lub restrykcyjną polityką środowiskową, co utrudnia wprowadzanie nowych technologii.


Tylko nieliczne kraje afrykańskie, w tym Południowa Afryka, Nigeria i Kenia, przyjęły jakiś rodzaj praw, które pozwalają na użycie biologii syntetycznej i innych nowych technologii do tworzenia użytecznych urządzeń i systemów.  


Kinyagia, który mówił o tym na konferencji o biologii syntetycznej i biobezpieczeństwie odbywającej się niedawno w Ugandzie,  powiedział, że kontynentu nie stać na guzdranie się w sprawie ustawodawstwa, które może ułatwić wprowadzanie nowych technologii. Powiedział:

“Nie jest nowością to, że potrzebujemy tych technologii. Musimy więc przyjąć politykę i uchwalić prawa, które będą zarządzały korzystaniem z tych technologii.


Biologia syntetyczna i inne nowe technologie po prostu dają zbyt dużo korzyści, które my jako kontynent musimy wykorzystać. Mówimy o rozwiązaniach w innowacjach rolnych, zmianie klimatu, bioinformatyce i ochronie środowiska oraz medycynie”.  

Jedne kraje afrykańskie nie mogą się zdecydować, czy zacząć korzystać z nowych technologii do rozwiązania ich problemów, po części dlatego, że brakuje im informacji.  Inne słuchają negatywnych głosów agitatorów, które ogólnie sprzeciwiają się innowacyjnym technologiom, włącznie z biologią syntetyczną i edytowaniem genów.


Kinyagia powiedział jednak, że pora, by Afryka przestała słuchać tych negatywnych głosów i skupiła się na tym, co rzeczywiście może przynieść korzyści kontynentowi.


“Nauka i technologia mogą być obosiecznym mieczem – powiedział Kibuuka. – Ważne jest to, jak postanowimy ich użyć”.


Frank Akpoviri, badacz zajmujący się biologią syntetyczną, napisał w SynBioBeta.com, że Afryka potrzebuje solidnych ram prawnych dla biologii syntetycznej i działań badawczych na kontynencie. Akpoviri napisał:

“Grupy obejmujące uniwersytety, badaczy, przemysł, sponsorów i społeczeństwo obywatelskie muszą – razem z Unią Afrykańską i jej [inicjatywą] Nauka, Technologia i innowacja – strategia dla Afryki – ułatwić wprowadzenie jednolitego i uznanego kontynentalnie systemu zarządzania biologią syntetyczną”.

Ta działalność powinna, między innymi, zająć się sprawami biobezpieczeństwa, ochrony własności intelektualnej innowacji i tworzeniem właściwych i poprawnie skoordynowanych ciał nadzorczych, powiedział.


W inauguracyjnej konferencji uczestniczyło ponad 50 mówców z ponad 20 krajów, którzy omawiali tematy związane z innowacjami w rolnictwie, sztuczną inteligencją, bioinformatyką i kwestiami prawnymi dotyczącymi biobezpieczeństwa i energii odnawialnej w Afryce.


Naukowcy rozmawiali także o znaczeniu badań biologii syntetycznej na kontynencie i trudnościach związanych z finansowaniem ich.


Geoffrey Otim, biolog molekularny i założyciel SynBio Africa, widzi światło nadziei:

“Konferencja była punktem wyjściowym. Wyznaczyliśmy także 16 osób z całego kontynentu, by tworzyły bank informacji o biologii syntetycznej i były ambasadorami tej technologii i jej znaczenia”.

Otim powiedział, że SynBio Africa planuje założenie centrum doskonalenia badań biologii syntetycznej w Afryce i jest w trakcie pisania propozycji. Centrum będzie miało kwaterę główną w Ugandzie i ambasadorów w Etiopii, Ghanie, Zimbabwe i Kenii.


Po ukończeniu etapu organizacyjnego centrum powiąże badaczy, decydentów politycznych i przemysł, by rozwinąć drogi szerzenia technologii biologii syntetycznej, jej produktów i usług  w Afryce i na świecie.


“Dajemy sobie trzy lata - powiedział Otim. – Potem centrum powinno działać. Skupimy się na badaniach i rozwoju potencjału biologii syntetycznej oraz na tym, co możemy zrobić w bioinformatyce i danych naukowych, zmianie klimatu i innowacjach w rolnictwie”.


Dr Monica Musenero, minister nauki, technologii i innowacji w Ugandzie, chwaliła SynBio Africa za uświadamianie Afrykanom sprawy znaczenia biologii syntetycznej i nowych technologii.


Powiedziała, że biologia syntetyczna może pomóc w zorientowanych na ważne produkty badaniach, dzięki którym afrykańskie rządy mogą rozwiązywać problemy, tworzyć miejsca pracy i zyskiwać dodatkowe wpływy do budżetu.   


Zdjęcie: Artystyczna ilustracja 3D tworzenia sztucznej komórki. Shutterstock/Meletios Verras

 

African scientists call for policies to support synthetic biology and other innovative technologies

Alliance for Science, 25 października 2021

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

John Agaba

Ugandyjski dziennikarz naukowy.