Wrażenie 


Hili 2021-12-01


Hili: ¦pisz?
Szaron: Nie, tylko robię takie wrażenie.