Wizyta 


Hili 2021-11-17


Kulka: Miło cię widzieć.
Hili: Mhm. 
(Zdjęcie: Paulina R.)