Wielkie zwycięstwo krytycznej teorii rasy wraz z nowymi wymaganiami otrzymania dyplomu


Jonathan S. Tobin 2021-10-20


Aby otrzymać dyplom ukończenia szkoły uczniowie kalifornijskich liceów muszą obecnie zaliczyć kurs zajęć etnicznych, które traktują Amerykanów wyłącznie jako członków grup rasowych i etnicznych, nie zaś jako indywidualne osoby.


Orędownicy krytycznej teorii rasy odnieśli w zeszłym tygodniu ważne zwycięstwo, kiedy gubernator Gavin Newsom podpisał propozycję, nakazującą uczniom ukończenie kursu zajęć etnicznych jako wymogu otrzymania świadectwa ukończenia liceum.

 

Ostatnio krytyków krytycznej teorii rasy słychać było w całym kraju. Miarą ich sukcesu jest to, że lewica zmobilizowała Departament Sprawiedliwości, by traktował zagniewanych rodziców tak, jak gdyby byli terrorystami, a „New York Times” przedstawia orędowników krytycznej teorii rasy jako prześladowane ofiary i męczenników.  


W 2016 roku Kalifornia uchwaliła ustawę nakazującą stworzenie programu szkolnego do zajęć etnicznych. Orędownicy tej ustawy fałszywie przedstawiali zajęcia etniczne jako starania o włączenie do programów szkolnych nauki o potrzebie wzmocnienia marginalizowanych lub niedoreprezentowanych społeczności, szczególnie czarnych i Latynosów. 


Antysemicki program szkolny


Niewielu było gotowych sprzeciwiać się koncepcji uświęcenia rasowych różnic jako trzonu wiedzy o społeczeństwie w liceach i pierwsza wersja proponowanego program wywołała oburzenie tylko żydowskiej społeczności Kalifornii. Propozycja zawierała antysemicki i antyizraelski język. Propagowała bojkot Izraela, wychwalając równocześnie ruch Black Lives Matter.

 

W tej wersji powstanie państwa Izrael określano terminem “nakba”, arabskim słowem na „katastrofę”. Mówiono o Żydach mających rasowe „przywileje” z powodu koloru ich skóry, co czyni ich częścią uciskającej większości. Włączono nawet piosenkę, której słowa mówiły o Żydach manipulujących i kontrolujących prasę.


Wszystko to zostało usunięte z końcowej wersji programu, zaaprobowanego przez zgromadzenie ustawodawcze i podpisanego przez Newsoma, ale wielu ludzi w społeczności żydowskiej nie uznało tego za wystarczające z powodu niepokoju o samą koncepcję i o to jak program będzie realizowany. Zaaprobowany tekst omawia antysemityzm, włącznie z materiałem o antysemityzmie z Anti-Defamation League, i definicję nienawiści do Żydów według International Holocaust Remembrance Association. To wystarczyło, by zadowolić liberalne organizacje żydowskie, które przewodziły żądaniom zmiany programu.


Dzielenie według rasy i zastępowanie historii


Ten materiał jest teraz częścią programu zajęć etnicznych wymaganych od uczniów liceów w Kalifornii, ale to nowe prawo doprowadzi do niekończących się kontrowersji, kiedy różne grupy etniczne będą starały się o własną reprezentację i żądały, by używano preferowanego przez nie planu lekcji.


Wymóg ma zostać wprowadzony w życie w 1037 szkolnych okręgach w całym stanie, gdzie lokalne zarządy edukacji będą miały znaczną swobodę w interpretowaniu programu. Walki indywidualnych nauczycieli i szkół o to, na co położyć nacisk, są nieuniknione. 


Problem z tym programem idzie jednak znacznie głębiej niż tylko sprawa jego stosowania. Mimo wszystkich słów o zajęciach etnicznych wzmacniających marginalizowane grupy mniejszościowe i dających dzieciom pozytywne wzory osobowe, koncepcją leżącą u podstaw tego wszystkiego pozostaje krytyczna teoria rasy. Jest to postrzeganie wszystkich Amerykanów wyłącznie jako członków rasowych lub etnicznych grup, nie zaś jako indywidualnych jednostek. Podobnie jak z innymi przedłużeniami tej toksycznej idei, celem tego programu szkolnego nie jest walka z rasizmem, ale zakorzenienie świadomości rasowej u samego sedna każdej dyskusji i każdego tematu.  


Critical Ethnic Studies Association
, które było siłą napędową starań o obowiązkowe zajęcia etniczne od pomocy w propagowaniu pierwotnej wersji z 2016 roku, nie jest zainteresowane w propagowaniu różnorodności i dodawaniu historii różnych grup do zaakceptowanej narracji amerykańskiej historii. Ich ruch stara się zastąpić starą historię Ameryki jako kraju zrodzonego w walce o wolność i – mimo grzechów niewolnictwa i dyskryminacji rasowej – dążącego do postępu ku wolności dla wszystkich. Chcą widzieć Amerykę jako nieodwracalnie rasistowski kraj, jak uczy tego zakłamany “1619 Projekt” „New York Timesa” .

 

Teza programu, którą zainspirowali, skupia się (także w jego zrewidowanej wersji) na “naświetlaniu podstawowych koncepcji studiów etnicznych, takich jak equality [równość szans] i equity [równość wyników], sprawiedliwość, rasa i rasizm, pochodzenie etniczne i bigoteria, tubylczość”. Według ogólnego zarysu kursu, celem jest indoktrynacja wszystkich uczniów ideą “przekształcania lekcji o historii i krytycznej teorii rasy w bezpośrednie działanie na rzecz sprawiedliwości społecznej”. Celem jest wzmocnienie lewicowego światopoglądu, który widzi to, co wcześniejsze pokolenia uważały za “amerykańskie credo” równych możliwości, merytokracji i wolności jako jakąś “dominującą narrację”, która służy białemu przywilejowi i rasizmowi.

 

Ten program szkolny jest politycznym katechizmem, który jest zakorzeniony w intersekcjonalnej ideologii o narodach trzeciego świata i “ludziach kolorowych” w niekończącej się walce przeciwko białemu uciskowi. Podtekst umieszcza ludzi, którzy nie pasują do zaaprobowanej kategorii intersekcjonalnych ofiar, w nieszczęsnej pozycji, w której albo zaprzeczają własnemu “przywilejowi”, albo zostają zwerbowani do walki politycznej, która ma niewiele wspólnego z akceptacją różnorodności.


Definiowanie samych siebie jako indywidualnych jednostek i Amerykanów


Powinniśmy znać historię wszystkich grup, które składają się na mozaikę amerykańskiego życia. Ale wpisując zajęcia etniczne w obowiązkowe programy szkolne Kalifornii  uczymy młodych ludzi destrukcyjnego współzawodnictwa, w którym głównym kryterium definiowania siebie, jest rasa, a nie charakter jednostki i amerykański patriotyzm. Program gloryfikuje walkę o “equity”, w której walczy się o przywileje i siłę w oparciu o swoją tożsamość grupową, zamiast domagać się, by wszyscy mieli równe szanse i byli sądzeni na podstawie własnych zasług.  


Niektórych krytyków wcześniejszych wersji programu zadowoliło otrzymanie swojego kawałka etnicznego tortu i rozwodnienie fundamentalnej ideologii intersekcjonalności, która odrzucała ich jako uprzywilejowanych białych. Zamiast tego, ten godny ubolewania program nauczania musi zostać odrzucony w całości jako coś, co szkodzi wszystkim Amerykanom.  


Critical Race Theory Wins Big With California’s New Graduation Requirements

The Federalist, 14 października 2021

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJonathan S. Tobin

Amerykański dziennikarz, redaktor naczelny JNS.org, (Jewish News Syndicate). Komentuje również na łamach National Review, New York Post, The Federalist, w prasie izraelskiej m. in. na łamach Haaretz.