ONZ ustanawia stałą izraelożerczą komisję dochodzeniową pod przewodnictwem znanej z nienawiści do Izraela apologetki antysemityzmu Navi Pillay


Elder of Ziyon 2021-07-30

<span>Południowoafrykańska prawniczka Navi Pillay</span>
Południowoafrykańska prawniczka Navi Pillay

Navi Pillay będzie przewodniczyć Komisji Dochodzeniowej Rady Praw Człowieka ONZ, której zadaniem jest ogłoszenie Izraela państwem „apartheidu”.

 

Trzyosobowa komisja Pillay ma rzekomo przyjrzeć się “podstawowym przyczynom” konfliktu między Izraelem a Palestyńczykami.

 

Nienawiść Pillay do Izraela jest wielokrotnie potwierdzona i jest ona także apologetką zarówno terroru, jak antysemityzmu. Należała do głównych organizatorów niesławnej konferencji z 2001 roku w Durbanie, która zamieniła się w antysemickie święto nienawiści, niemniej broniła jej i później organizowała obchody jej rocznic w 2009 i 2011 roku, które potwierdziły jej antyizraelską agendę i które zbojkotowało wiele krajów zachodnich.   


Podczas Durban II słuchała z szacunkiem przemówienia irańskiego prezydenta, Mahmouda Ahmadineżada, poświęconego zaprzeczaniu Holocaustu, choć wielu przedstawicieli wyszło z sali, a Pillay miała już wcześniej wydruk tego przemówienia.

 

W raporcie z wojny z Gazą w 2009 roku napisała bez cienia sceptycyzmu: "Hamas publicznie oświadczył, że respektuje międzynarodowe prawa człowieka i prawa humanitarne”.

 

Nie została wybrana na przewodniczącą tej komisji pomimo jej nienawiści do Izraela, ale z powodu tej nienawiści.

 

Ta komisja nie znajdzie żadnego systemowego antysemityzmu po stronie arabskiej, ale niemal z pewnością ochoczo dołączy do tłumu oskarżającego Izrael o systemowy rasizm i apartheid wobec Palestyńczyków.

 

Celem tej komisji nie jest wydanie jednego raportu, jak wszystkich innych komisji śledczych. Nie, kiedy chodzi o Izrael, ONZ tworzy nowe reguły. To jest permanentna komisja, która będzie składała ONZ raporty co roku, na zawsze, a jej jedynym celem jest mówienie, jak okropny jest Izrael.

 

Mandat komisji czyni oczywistym, że jej misja jest jednostronna. Zaczyna się tak:

Zbadanie na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich, włącznie z Wschodnią Jerozolimą i w całym Izraelu wszystkich domniemanych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego i wszystkich domniemanych naruszeń i złamań międzynarodowych praw człowieka przed i po 13 kwietnia 2021 roku

Co jest takiego specjalnego z 13 kwietnia i dlaczego musi zostać wspomniany, skoro dochodzenie obejmuje wszystkie wydarzenia przedtem i potem? 

 

To jest data, o której Palestyńczycy twierdzą, że Izrael rozpoczął wszystkie wydarzenia, które doprowadziły do wojny. Był to pierwszy dzień ramadanu, a także izraelski Dzień Pamięci i prezydent Rivlin wygłaszał doroczne przemówienie przy Ścianie Zachodniej. Izraelska policja odłączyła elektryczność do głośników minaretów na Wzgórzu Świątynnym, ponieważ iż wezwania do modlitw zagłuszały jego przemówienie. Palestyńczycy byli rozsierdzeni i Mahmoud Abbas nazwał to  “rasistowskim przestępstwem nienawiści”.

 

ONZ przyjęła palestyńską narrację jako własną przy tworzeniu mandatu dla tej komisji. Jeśli nie było to oczywiste z pierwszego paragrafu, kolejne są specjalnie zaprojektowane, by uznać Izrael za winnego apartheidu i zbierać dowody na to do zaprezentowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, zanim nawet komisja rozpocznie działalność:

Zbadanie wszystkich leżących u podstaw przyczyn powracających napięć, niestabilności i  przedłużania się konfliktu, włącznie z systemową dyskryminacją i represjami w oparciu o narodową, etniczną, rasową lub religijną tożsamość;  


Ustalenie faktów i okoliczności, które mogą być równoznaczne z takimi naruszeniami i złamaniami i dokonanymi przestępstwami;  


Zebranie, konsolidacja i analiza dowodów takich naruszeń i złamań i dokonanych przestępstw, oraz systematyczne zanotowanie i zachowanie wszystkich informacji, dokumentacji i dowodów, włącznie z wywiadami, zeznaniami świadków i materiałem  ekspertyzy sądowej zgodnie ze standardami prawa międzynarodowego w celu zmaksymalizowania dopuszczalności w postępowaniu prawnym;


Dokumentowanie i weryfikowanie istotnej informacji i dowodów, włącznie z pracą w terenie i współpracą z sądowymi i innymi jednostkami, gdzie to właściwe;


Zidentyfikowanie, gdzie to możliwe, odpowiedzialnych w celu zapewnienia, że sprawcy naruszeń zostaną pociągnięci do odpowiedzialności;

Cały ten język jest zaprojektowany tak, by potępić Izrael i postawić go przed sądem, zanim jeszcze komisja zbierze się po raz pierwszy. Nie ma na celu ustalenie czy Izrael jest winny apartheidu – stworzono ją po to, by znalazła dowody na to, jak Izrael jest winny i ignorowała wszystko, co temu zaprzecza. 

 

Niewątpliwie w ich pierwszym raporcie będzie symboliczny akapit, w którym wspomną, że rakiety Hamasu naruszyły międzynarodowe prawo, zagrzebany pośrodku 200 stron oskarżeń Izraela o wszystkie możliwe zbrodnie z dodatkiem kilku niemożliwych. Widzieliśmy to już wcześniej.

 

Choć na początku roku B'Tselem oskarżyła Izrael o apartheid, dopiero Human Rights Watch otworzył bramy, by pozwolić oskarżeniu na wejście do głównego nurtu i przyjęcie go jako „faktu”. Ta narracja przeważa nad dowodami, mimo że od dziesięcioleci nic fundamentalnie nie zmieniło się w Izraelu. ONZ idzie teraz za tym trendem.  

 

Nowocześni antysemici ustawiają scenę do prawnego ataku na samo istnienie Izraela.   

 

UN starts up a permanent, ongoing "bash Israel" commission of inquiry led by known Israel hater and apologist for antisemitism Navi Pillay

Elder of Ziyon, 23 lipca 2021

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Elder of Ziyon
Amerykański bloger dostarcający niesłychanie rzetelnych informacji  o nierzetelnych i uprzedzonych.