Weranda


Hili 2021-06-12


Hili: Możecie usiąść na schodach.
Szaron: To jest jedyne rozwiązanie.