Turcja zapowiada powrót Turków


Z materiałów MEMRI 2020-12-24


Turecki prezydent, Recep Tayyip Erdoğan, poleciał 10 grudnia 2020 r.  do Baku w Azerbejdżanie, żeby uczestniczyć w militarnej paradzie zorganizowanej dla uczczenia zwycięstwa Azerbejdżanu nad Armenią w  Górskim Karabachu[1]. Przemawiając do uczestników parady zwycięstwa Erdoğan wyrecytował wiersz, który władze Iranu uznały za poparcie dla secesji etnicznie azerskich części Iranu[2]. "Oddzielili rzekę Aras i wypełnili ją kamieniami i prętami. Nie będę oddzielony od ciebie. Oddzielili nas siłą” – głosi ten wiersz[3].

Dzień po wygłoszeniu przemówienia przez Erdoğana w Baku redaktor naczelny “Yeni Şafak”, İbrahim Karagül, opublikował artykuł zatytułowany  „Armia niebios, islamu… powrót Turków”. 
(Źródło: Tccb.gov.tr)


Poniżej podajemy tłumaczenie artykułu Karagüla z angielskiego przekładu gazety tureckiej  :[4]


                                                     ***

Turcja jest jedynym krajem na świecie, który stawia opór i walczy za muzułmanów świata, za świat turecki, za Afrykę i za tych, którzy żyją na “Bliskim Wschodzie”, za “Muzułmańską Bliską Strefę”, która jest główną osią ziemi, łączącą brzegi Atlantyku i Pacyfiku.  


Turcja jest jedynym krajem, który stawia opór zachodniemu kolonializmowi, który trwał przez wieki, pogrążając narody w bólu i cierpieniu, depcząc ich honor i tożsamość. Jest jedynym krajem, który ma pewność siebie i ujeżdża wszystkie strefy klimatyczne przemierzane przez tę dzicz.


Turcja wyłożyła wszystkie roszczenia i kalkulacje na XXI wiek na stole z niezawodnym planem wszystkich przygotowań do wielkiego marszu przez zachowanie wyprostowanej postawy nie z heroizmu, ale z intelektualnego skoku i cierpliwości, i mądrości.


Turcja jest wezwaniem, przesłaniem do wszystkich narodów, do wszystkich krajów, które są uciskane, pomijane, wykluczane ze sceny historycznej, które są ofiarami, które są skazane na biedę, trzymane pod kuratelą, wykorzystywane, których zasoby są rabowane i którym przeszkadza się odbudować.  


Turcy, którzy pojawili się na scenie, kiedy padali Abbasydzi, kiedy padał Kalifat, kiedy rozpadała się islamska społeczność, pomogli islamskiej społeczności odbudować się po stuleciach, dali jej solidarność; zmienili historię i zbudowali region, i ponownie weszli na scenę w XXI wieku.


Kiedy region jest dzielony na części, kraje są niewolone, honor i wartości islamskiego narodu są deptane, powróciła ta sama siła, ta sama inicjatywa, ta sama konfrontacja, ta sama solidarność, ten sam język polityczny, ten sam duch.


"Przesłanie przekazane w Baku nie ogranicza się do Karabachu”  


Wszędzie, gdzie Turcja wyciąga pomocną dłoń, osiąga zwycięstwo. Każdy kraj lub grupa, którą popiera, wraca do sił. Z kimkolwiek współpracuje w solidarności, ten powstaje. To jest nowe. To jest największa transformacja XXI wieku. To jest rewolucja Turcji! 


Wiek wtargnięcia, który zaczął się od regresji Imperium Osmańskiego, a zwolnił wraz z założeniem Republiki, teraz zatrzymał się całkowicie. Dzisiaj USA, kraje Unii Europejskiej i kolonialne stolice Europy wszyscy muszą zaakceptować tę rzeczywistość.


Przesłanie wygłoszone wczoraj w Baku nie ogranicza się do Karabachu,nie jest adresowane tylko do Armenii. To przesłanie jest dla tych, którzy nie są w stanie przezwyciężyć obyczaju pouczania Turcji, do wszystkich krajów, które tworzą jeden plan po drugim, starając się podzielić między siebie muzułmański region i cały świat.


To przesłanie, wygłoszone z Kaukazu, spojrzenie na świat z Kaukazu, wychodzi poza zwycięstwo w 44-dniowej [azerbejdżańsko-armeńskiej] wojnie. To przesłanie nie dotyczy tylko dla tych 44 dni, ale całego XXI wieku. Od teraz to samo przesłanie będzie dawane w innych miejscach, także w innych zakątkach regionu, ponieważ Turcja powróciła.


To jest jedyny powód leżący u podstaw fali ataków przychodzących z Europy, wezwań “zatrzymać Turcję”, przychodzących z USA. To jest powód zewnętrznych i wewnętrznych ataków na nasz kraj.


Tak jest, ponieważ dzisiaj nasza armia jest armią niebios, która pędzi na pomoc wszystkim uciskanym. Turcja otwiera drzwi zarówno islamskiego świata, jak tureckiego świata, jest tą armią, która jest ponownie w swojej bazie.


Wprowadza w życie wielki plan, węzeł za węzłem, krok za krokiem, od Afryki Północnej do głębi Afryki, od Kaukazu i Azji Środkowej do Azji Południowej i Południowowschodniej, całą drogę do każdego zakątka islamskiego lądu na Bliskim Wschodzie.


Ten plan uruchamia ojczyznę ludzkości, centralny region, prowadząc do rozwoju nowej, połączonej siły w okresie, kiedy świat jest podzielony na Wschód i Zachód.


Jest najwyższy czas powiedzieć coś więcej niż “jeden naród, dwa państwa” w odniesieniu do Azerbejdżanu. Obraz w Baku przelał się poza ograniczenia dwóch państw. Spektakularna siła została zbudowana u bramy Wschodu. Azerbejdżan wyróżniał się nie tylko jako tureckie państwo w południowym Kaukazie, ale jako siła geopolityczna. Globalna walka Turcji i Azerbejdżanu po prostu zgadzała się.


Prezydent Recep Tayyip Erdoğan powiedział: “Te epopeje będą kontynuowane” Od teraz sojusze będą przemierzać z jednego regionu do drugiego. Zwycięstwa będą następować jedno po drugim, a ich wpływ będzie odczuwany w każdym zakątku regionu. Jest tak, ponieważ rozpoczęła się Epoka Zwycięstw.


Wierzymy w to. Wierzymy w to naszymi umysłami, naszymi sercami, naszą historyczną świadomością, naszym politycznym instynktem i naszą wspólną tożsamością od Atlantyku do Pacyfiku. Wierzymy nie heroizmem, ale intelektem i mądrością, ponieważ wiemy, że wymaga to świadomości i siły. Wszyscy jesteśmy świadomi, że zwycięstwo w Karabachu nie jest tylko wynikiem militarnej technologii, ale wynikiem umysłowej transformacji.


To są właśnie kroki, jakie podejmuje Turcja. Inteligentne, dobrze wyliczone kroki, które były planowane  w oparciu o odwieczną tożsamość i regionalną geopolitykę, Dlatego Turcja będzie nadal zaskakiwać. Przywódcy UE zebrali się dzisiaj mając “sankcje wobec Turcji” na porządku dnia. Nie będą w stanie niczego osiągnąć. Ale to oni będą najbardziej zaskoczeni.


W dniu, w którym rozpoczęto Operację Tarcza Eufratu, powiedziałem: „To jest tylko początek”. Teraz mówię: “Tylko poczekajcie, będzie więcej”. Nadal jesteśmy na początkowych etapach. Jeszcze nie nabraliśmy pędu. Nie jesteśmy aroganccy. Jesteśmy przywódcami w nowym okresie, tymi, którzy oddali temu serca i dusze.  

 


[1] Tccb.gov.tr/en/news/542/123140/-as-long-as-turkey-and-azerbaijan-join-forces-they-will-continue-to-overcome-obstacles-and-achieve-many-more-victories-, December 10, 2020.

[2] Hurriyetdailynews.com/turkey-iran-calm-down-tension-regarding-poem-160798, December 13, 2020.

[3] Tehrantimes.com/news/455619/Zarif-responds-to-Erdogan-s-wrong-poem-on-Iranian-Azerbaijan, December 11, 2020.

[4] Yenisafak.com, December 11, 2020.

 

MEMRI, Specjalny komunikat Nr 9088, 14 grudnia 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska