Czy Francja, Hiszpania i Irlandia zgodziły się finansować palestyńskie organizacje terrorystyczne?


Maurice Hirsch 2020-11-26

Rina Schnerb, izraelska nastolatka zamordowana przez terrorystów opłacanych przez europejskich podatników. 
Rina Schnerb, izraelska nastolatka zamordowana przez terrorystów opłacanych przez europejskich podatników. 

W sierpniu 2019 roku palestyńscy terroryści detonowali bombę przy źródle wody, mordując 17-letnia Rinę Schnerb i poważnie raniąc jej ojca i brata. Śledztwo w sprawie tego zamachu doprowadziło do aresztowania dziesiątków terrorystów z desygnowanego przez wiele krajów  jako organizacja terrorystyczna Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny (LFWP). Czterech z sześciu głównych terrorystów było nie tylko członkami LFWP, ale byli także centralnymi figurami w palestyńskich organizacjach pozarządowych (NGO), które otrzymywały znaczne środki finansowe od Unii Europejskiej.

Choć UE zaprzeczyła możliwości, że środki Unii dawane NGO, w których byli zatrudnieni ci terroryści, faktycznie finansowały zamach, po morderstwie UE oznajmiła, że dodała nowy warunek do swojego formularza z “Ogólnymi warunkami”, jakie wypełniają NGO proszące o wsparcie. Według nowych wymagań, wszystkie NGO muszą teraz zobowiązać się, że nie dopuszczą, by pieniądze UE poszły od nich do potencjalnych beneficjentów, którzy znajdują się na liście ograniczającej czyli grup uznanych przez UE za terrorystyczne:

“1.5 bis. Beneficjenci i kontrahenci grantu muszą zapewnić, że nie będzie żadnego wykrycia podwykonawców, osób fizycznych, włącznie z uczestnikami warsztatów i lub/szkoleń oraz odbiorców finansowego wsparcia osób trzecich, na listach ograniczających UE”.   

[Website of the European Commission – https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1578925525617&;do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35466&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=167188]   

Podczas gdy UE jako całość podjęła kroki, by zapewnić, że jej pomoc dla NGO nie finansuje palestyńskiego terroru, Palestyński Komitet Koordynacyjny Narodowej Kampanii Przeciwko Uwarunkowanemu Finansowaniu oznajmił, że Hiszpania, Francja i Irlandia zgodziły się kontynuować finansowanie palestyńskich NGO, także pod nieobecność zapewnienia, że pomoc nie jest przekazywana przez odbierającą ją palestyńską NGO do organizacji terrorystycznej, która bierze udział w mordowaniu Izraelczyków.  


Na niedawnym spotkaniu Komitet Koordynacyjny ogłosił sukces wielu organizacji członkowskich w uzyskaniu bezwarunkowego finansowania od Francji, Hiszpanii i Irlandii:  

“W tym kontekście zanotowano wiele pozytywnych wskazówek i osiągnięć kampanii. Jedną z najważniejszych z nich był sukces szeregu organizacji, które są członkami kampanii w negocjacjach z trzema darczyńcami (Francją, Hiszpanią i Irlandią) [nawiasy w materiale źródłowym] pod warunkiem, że pojawią się w innych kontraktach, które zostaną zastąpione kontraktami nie szkodzącymi palestyńskiemu prawu narodowemu. W ten sposób kampania dowiodła zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego do odrzucenia wszystkich politycznych warunków finansowania. Wezwała do zjednoczenia starań palestyńskich instytucji na bazie odrzucania żądania jakichkolwiek ustępstw i rozpoczęcia dialogu z darczyńcami, żeby anulować polityczne warunki przy finansowaniu.

[Ma’an, niezależna palestyńska agencja informacyjna, 12 listopada 2020]  

Ponieważ istnieje obszerna dokumentacja wiążąca wiele palestyńskich NGO z organizacjami uznanymi przez UE za terrorystyczne, nowa klauzula finansowania z UE oznacza, że wiele palestyńskich NGO, które uprzednio otrzymywały pieniądze z UE, nie mogą ich otrzymywać w przyszłości.  


Autonomia Palestyńska i inni palestyńscy przywódcy odrzucili podstawową, antyterrorystyczną klauzulę finansowania, ponieważ odmawiają zaakceptowania , że uznane za terrorystyczne organizacje, takie jak LFWP, Hamas i Palestyński Islamski Dżihad istotnie są organizacjami terrorystycznymi. Zamiast tego mówią o nich jedynie jako o “palestyńskich frakcjach”. Jak niedawno ujawniła Palestinian Media Watch, wśród palestyńskich NGO, które odmówiły zaakceptowania warunku, mającego nie dopuścić, by pieniądze UE były przekazywane uznanym grupom terrorystycznym, jest palestyńska gałąź Defense of the Child International (DCI-P). Choć można by zakładać, że chronienie dzieci z natury obejmuje potępienie organizacji terrorystycznych, fakt, że DCI-P odmawia wyrażenia zgody na nową klauzulę, jest prawdopodobnie dowodem domniemanych związków tej organizacji z LFWP.   


Jeśli to prawda, informacja, że Francja, Hiszpania i Irlandia zgodziły się anulować klauzulę UE przeciwko finansowaniu terroryzmu, jest szczególnie niepokojąca. Czy te trzy kraje nie znalazły palestyńskich organizacji bez związków z organizacjami terror? Czy tylko nie obchodzi ich, że ich pieniądze będą używane przez palestyńskie NGO, by zamordować więcej izraelskich dzieci?  

Poniżej jest dłuższy fragment z doniesienia twierdzącego, że Francja, Hiszpania i Irlandia ignorują zasady UE i warunki finansowania:

Tytuł: “Narodowa kampania przeciwko uwarunkowanemu finansowaniu: wojna przeciwko [uwarunkowanemu] finansowaniu jest długofalowym działaniem, które wymaga ciągłego odrzucania politycznego szantażu”


“Komitet koordynacyjny narodowej kampanii przeciwko uwarunkowanemu finansowaniu odbył spotkanie we wtorek [10 listopada 2020] w celu przedyskutowania istotnego rozwoju sytuacji w sprawie warunków finansowania i metod działań kampanii.


W tym kontekście zanotowano wiele pozytywnych wskazówek i osiągnięć kampanii. Jedną z najważniejszych z nich był sukces szeregu organizacji, które są członkami kampanii w negocjacjach z trzema darczyńcami (Francją, Hiszpanią i Irlandią) [nawiasy w materiale źródłowym] pod warunkiem, że pojawią się w innych kontraktach, które zostaną zastąpione kontraktami nie szkodzącymi palestyńskiemu prawu narodowemu (chodzi o kontrakty wymagające od palestyńskich NGO, by potępiły organizacje terrorystyczne w celu otrzymania europejskiego finansowania - Red.) W ten sposób kampania dowiodła zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego do odrzucenia wszystkich politycznych warunków finansowania. Wezwała do zjednoczenia starań palestyńskich instytucji na bazie odrzucania żądania jakichkolwiek ustępstw i rozpoczęcia dialogu z darczyńcami, żeby anulować polityczne warunki przy finansowaniu.


Członkowie kampanii dyskutowali znaczenie dalszej działalności i spotkań na lokalnym i międzynarodowym szczeblu w celu zwrócenia uwagi na niebezpieczeństwa uwarunkowanego politycznie finansowania i jego skutki dla działalności palestyńskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Przyszła działalność będzie skupiała się na szeregu spotkań z zagranicznymi ambasadami, reprezentacjami i instytucjami w celu wyjaśnienia stanowiska kampanii…


Kampania uważa Unię Europejską (UE) za odpowiedzialną za osłabienie i podziały palestyńskiego społeczeństwa obywatelskiego. Podkreśliła, że jedność była i pozostanie źródłem siły społeczeństwa obywatelskiego …


Kampania zwróci się także do państw członkowskich UE i przyjaciół Palestyny w celu zajęcia stanowiska w sprawie tych politycznych warunków”.

[Ma’an, niezależna palestyńska agencja informacyjna, 12 listopada 2020]

Have France, Spain and Ireland agreed to fund Palestinian terror organiztions?

PAL Watch, 18 listopada 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Maurice Hirsch

Publicysta Palestinian Media Watch.