Porada


Hili 2020-11-03


Hili: Weź drabinę i chodź tutaj. 
Ja: Tu gdzie jestem jest jeszcze dużo jabłek.
Hili: Tak, ale tu są ładniejsze.