Skarga


Hili 2017-07-03


Hili: Tylko kolce zachowały pierwotną świeżość.
Ja: Dobrze, później zmienię kwiaty w wazonie.