Racjonalizm


Hili 2023-09-08


Szaron: Czy koty są racjonalne?
Hili: Chwilami tak.