Pies


Hili 2023-08-11


Hili: Czy ten pies szczeka w sadzie, czy w ogrodzie?
Ja: Jest za płotem. 
Hili: Lepiej sprawdź.