Prawda

Niedziela, 26 czerwca 2022 - 01:49

« Poprzedni Następny »


Przeddarwinowscy “darwiniści”


Andrew Berry 2020-10-16

Erasmus Darwin
Erasmus Darwin

Jerry A. Coyne: Kiedy dwa dni temu pisałem post o rzekomych arabskich prekursorach Darwina, wymieniłem kilka emaili i rozmawiałem przez telefon z moim przyjacielem, Andrew Berrym, wykładowcą i doradcą na Harvardzie, który wie mnóstwo o historii biologii ewolucyjnej. Po niedawnej wymianie przysłał mi pełen informacji email, który na moją prośbę nieco rozszerzył. Uznałem, że będzie świetnym, samodzielnym postem. Wydaje się, że obecnie jest ponowny wzrost twierdzeń, że wielu ludzi przed Darwinem przewidywało jego koncepcję w zaskakująco dokładnych szczegółach. Moim zdanie nie jest to prawda: niektórzy antycypowali koncepcję ewolucji, ale nawet nie zbliżali się do szczegółowości przedstawionej w książce Darwina O powstawaniu gatunków; ani nie dostarczyli popierających danych, by uczynić ich teorię przekonującą. Wreszcie nikt ( poza Szkotem, Patrickiem Matthew i, oczywiście, A. R. Wallacem) nie zbliżył się nawet do mechanizmu adaptacyjnej ewolucji – do doboru naturalnego. Mam wrażenie, że Andrew, poniżej zgadza się ze mną.


Andrew zaczyna od pokazania dwóch błędów w moim wcześniejszym poście, które poprawiłem.


Przeddarwinowscy “darwiniści”

Andrew Berry


Odpowiedź Jerry’ego
 na artykuł VICE o kilku wczesnych arabskich myślicielach, których koncepcje zapowiadały teorię ewolucji, podnosi szereg ciekawych spraw.


Najpierw kilka zupełnie banalnych spraw: 1. Patrick Matthew był Szkotem, nie Anglikiem; 2. Erasmus Darwin nie napisał książki o ewolucji. Wspomniał ją jedynie w wielu miejscach w swoich tekstach, często pisanych wierszem (jego ulubiony format). To on jest odpowiedzialny za najlepszą wypowiedź o powstawaniu gatunków przez dziedziczenie z modyfikacjami w teorii jego wnuka (z Świątyni przyrody, 1803):


Organizm żywy w falach mórz bezkresnych
Zrodził się i piastowan był najwcześniej;
Wpierw mały tak, pod szkłem najlepszym znikał,
Przez błoto brnął lub masy wód przenikał;
A gdy pokoleń nowych nieprzeliczone roje,
Wzmacniały się i rosły, tężyzny nabierając;
I niezliczony rząd powstaje roślin grup,
I tchu dziedzina tu, i skrzydeł, płetw i stóp.*


Wydrukujcie to na koszulkach!


Chcę tylko dodać ogólną uwagę: artykuł w VICE i akademickie artykuły, na których się opiera, są częścią długiej tradycji znajdowania wzmianek o ewolucyjnym myśleniu u wszystkich możliwych przeddarwinowskich autorów. Jak wspomniał Jerry, książka Rebecki Stott Darwin’s Ghosts (2012) jest znakomitym badaniem tego zjawiska. Ponieważ badania obecnie rozszerzają się poza Zachód, przewiduję, że Stott będzie musiała napisać drugie wydanie, gdzie doda myślicieli z tradycji, które jak dotąd nie były uważane za ważne dla tego, co możemy nazwać badaniami przeddarwinowskimi.


Jak opisuje Stott, wielu z tych myślicieli, zachodnich i nie-zachodnich, sporo ryzykowało kwestionując królującą ortodoksję (zazwyczaj religijną wiarę o boskiej kreacji życia). Moim faworytem jest Francuz, de Maillet, który po trzykroć zabezpieczył się przed poniesieniem konsekwencji za herezję swojej ewolucyjnej myśli. Po pierwsze, opublikował swoje koncepcje pośmiertnie (książka ukazała się w 1748 roku, dziesięć lat po jego śmierci); po drugie, zabezpieczył, by redaktorem był katolicki ksiądz, żeby się upewnić, że jego tezy nie są bezpośrednio sprzeczne z doktryną kościelną (problemem jest to, że wynikająca z tego publikacja była pozbawiona pewności siebie de Mailleta), i, niezmiernie kreatywnie, twierdził, że te koncepcje nie są jego, ale zostały przekazane misjonarzom przez indyjskiego mędrca, Telliameda. De Maillet nie chciał jednak wymazać siebie całkowicie z tej opowieści: Telliamed to ‘de Maillet’ czytane od tyłu.


Sam Darwin dostarczył w późniejszych wydaniach O powstawaniu gatunków, to, co nazwał “Rys historyczny rozwoju poglądów na powstawanie gatunków” jako wstęp do książki. Był to przegląd poprzednich ewolucyjnych koncepcji. Nie było go w pierwszym wydaniu O powstawaniu gatunków i sądzi się, że został włączony do późniejszych wydań jako odpowiedź Darwina na krytykę po pierwszym ukazaniu się książki, że ignorował gigantów, na ramionach których stał. Trzeba pamiętać, że wydanie książki O powstawaniu gatunków  zostało przyspieszone w reakcji na list Alfreda Russel Wallace’a z 1858 roku.  Darwin spokojnie pracował nad tym, co nazywał “wielką księgą gatunków”, kiedy wdarł się Wallace, przysyłając mu rękopis, w którym naszkicował tę właśnie koncepcję, którą Darwin „wysiadywał” przez poprzednie 20 lat. Reakcja Darwina? Przyspieszyć wydanie książki.  


Jak powiedzą wam moi studenci, dla których jest to lektura obowiązkowa, O powstawaniu gatunków, licząca około 500 stron, jest masywnym tomem. Dla Darwina jednak była to zaledwie wstępna wypowiedź – brudnopis jego argumentów. Chciał mieć w tytule słowo “Streszczenie”, żeby pokazać, że nie jest to jego teoria w całości, ale raczej tyko jej zarys. Wydawca, John Murray, przekonał go w końcu, że 500 stron i “streszczenie” nie idą w parze. Wynik pośpiechu jest widoczny w O powstawaniu gatunków, jest tam pewna zadyszka, nie ma odnośników ani cytatów.


Nie tylko odnośniki wypadły z projektu. Wiemy z korespondencji Darwina, że jako duża część projektu książki pracował nad „rysem historycznym” – przeglądem wcześniejszych myśli o ewolucji. Zdecydował się jednak nie zamieszczać tego w pierwszym wydaniu. Jak wyjaśnił w liście wkrótce po opublikowaniu książki w listopadzie 1859 roku: “Moje zdrowie było tak marne, kiedy pisałem książkę, że nie chciałem dodawać niczego do mozołu; dlatego nie ruszałem historii tego tematu; ani nie myślałem, że miałem obowiązek to zrobić”. Sądzę jednak, że jest tu trochę nieszczery. W pośpiechu do opublikowania O powstawaniu gatunków chodziło przecież o ustanowienie pierwszeństwa, oznajmienie, że teoria jest jego (nie zaś Wallace’a). Podejrzewam, że pominięcie przez Darwina poprzednich autorytetów było, przynajmniej częściowo, umyślne. Wspomina Wallace’a tylko cztery razy w pierwszym wydaniu książki. W autobiografii Darwin umniejszał wpływ swojego dziadka, choć z pewnością jego cudownie śpiewne ewolucyjne rozmyślania były zarówno historycznie ważne, jak były istotną częścią tradycji rodzinnej. Moim zdaniem porcja skromnej autopromocji nie była poniżej dumy Darwina.


Krytyce jednak szybko dobrali się do Darwina za sugerowanie (przez pominięcie), że wszystkie myśli w O powtawaniu gatunków były całkowicie jego własne. I przypuszczalnie częściowo w reakcji na tę krytykę, Darwin zaczął dodawać do późniejszych wydań „Rys historyczny” jako wstęp. Krytycy najczęściej przytaczali Badena Powella (ojca Roberta Baden-Powella, założyciela skautingu; dziwacznie, wdowa po Badenie Powellu, po jego śmierci w 1860 roku zmieniła nazwiska ich dzieci przez dodanie imienia ojca do ich nazwiska).


Z: The Preface to Darwin’s Origin of Species: The Curious History of the “Historical Sketch” Author(s): Curtis N. Johnson Source: Journal of the History of Biology , Sep., 2007, Vol. 40 pp. 529-556:

“Wkrótce po ukazaniu się O powstawaniu gatunków w listopadzie 1859 roku Darwin otrzymał list od Badena Powella, profesora geometrii z Oxfordu (1794-60), prawdopodobnie sugerujący (zgodnie z tym, co możemy wywnioskować z odpowiedzi Darwina  bowiem listu Powella niestety nie znaleziono) – że ‘teoria’ Darwina, była co najmniej przewidywana na długo przed publikacją Darwina i może nawet silniej, że Darwina całkowicie wyprzedził Powell, a może także inni. W pierwszym liście odpowiadającym Powellowi Darwin zapewnia, że nawet ‘najmniej wykształcony człowiek’ nie mógłby przypuszczać, że ‘chciałem przypisać sobie doktrynę, że gatunki nie zostały niezależnie stworzone’ i że ‘jeśli wziąłem cokolwiek od pana, zapewniam, że było to nieświadome’ – słowa, które brzmią, jakby były skierowane do kogoś, kto mówił o nieprzyznanym zapożyczeniu”.   

Od 1861 roku Darwin zawsze dodawał “Rys historyczny rozwoju poglądów na powstawanie gatunków” jako wstęp do każdego wydania O powstawaniu gatunków.


Naturalnie Darwin widział listę swoich prekursorów jako dowód długotrwałego zainteresowania tematem, ale nie jako dowód braku oryginalności z jego strony. Książka Stott idzie za tą tradycją: autorka wskazuje, że było wiele ciekawych, przeddarwinowskich myśli o ewolucji, ale nie widzi tego jako czegoś, co umniejszałoby znaczenie wkładu Darwina.


Istnieje jednak inny nurt analizy przeddarwinowskiej myśli, który twierdzi, że ci myśliciele powinni zastąpić Darwina: Darwin, wynika z tego rozumowania, był albo plagiatorem, albo – w najlepszym wypadku – ignorantem w kwestii prac innych myślicieli. Lub, jeszcze gorzej, Darwin mylił się, bo źle zinterpretował kluczowe składniki myślenia swoich poprzedników. Być może najpełniejszy wyraz takiego spojrzenia pojawił się na krótko przed śmiercią Darwina: Evolution Old & New (1879) Samuela Butlera. Butler twierdzi, że wszystkie myśli Darwina można, przy uważnym czytaniu, znaleźć w pracach Georges-Louisa Leclerca, Erasmusa Darwina, Patricka Matthew, Jean-Baptiste Lamarcka i że część tych myśli w rzeczywistości przewyższa myśl Darwina.


Jednym z tych, którzy stanęli w obronie Darwina przeciwko Butlerowi, był Alfred Russel Wallace, w recenzji z książki Butlera zamieszczonej wówczas stosunkowo młodzieńczym piśmie “Nature” pisał: “głównym celem tej książki jest pokazanie, że wszyscy ci [przeddarwinowscy] autorzy mieli rację, podczas gdy pan Charles Darwin całkowicie myli się; i że prace tych pierwszych zawierają więcej filozoficznego, ściślejszego i ogólnie lepszego poglądu na przyrodę i przyczyny ewolucji niż prace tego drugiego”.


Czytając zarówno Darwina “Rys historyczny”, jak nowe arabskie dodatki do listy przeddarwinowskich ewolucjonistów, przypomina mi się uwaga historyka Petera Bowlera w jego Evolution, History of an Idea (2009).  Przytaczając proto-ewolucyjne  przypuszczenia starożytnych Greków, pisze on, że z perspektywy czasu mamy tendencję, anachronicznie, widzieć starożytną myśl jako zapowiadającą nowoczesne idee, kiedy, być może, nie ma tam żadnego związku. Bowler pisze, że “Starożytna myśl zostaje przycięta i rozciągnięta, by pasowała do prokrustowego łoża zdefiniowanego przez nasze nowoczesne kategorie analizy”. W poszukiwaniu przeddarwinowskich wzmianek o ewolucji myślę, że Prokrust jest bardzo zapracowany.


Jak jednak wskazuje Jerry, jedną lekcją, jakiej możemy nauczyć się z analiz przeddarwinowskiej myśli, jest to, że chociaż ciekawe i nęcące, te kawałki są tylko częściami czegoś, co znalazło pełną realizację w rękach Darwina i Wallace’a. Ostatecznie, przyczyną, dla której Darwin (może niechętnie) dodał jako wstęp swój „Rys historyczny”, było pokazanie, że ciekawe, związane z ewolucją spekulacje, jeszcze nie czynią z nich teorii ewolucji.

 

*Tłumaczenie bez podania nazwiska tłumacza z https://creation.com/darwinism-it-was-all-in-the-family-polish


Pre-Darwin “Darwinians”: a post by Andrew Berry

Why Evolution Is True, 9 października 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1306 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11
Rasa jest kontinuum. Płeć jest cholernie binarna   Dawkins   2022-01-10
Komiczne krzyki o klimatycznej Apokalipsie –— 50 lat nieuzasadnionego siania paniki   Lomborg   2022-01-06
Gnidy, o których PIS ci nie powie   Koraszewski   2022-01-05
Niebezpieczeństwo upolitycznienia nauki   Krylov   2022-01-01
Specjalne przesłanie do muzułmanów na całym świecie   Pandavar   2021-12-28
Nowe badania pokazują, że kraje rozwijające się płacą wysoką cenę za ograniczanie upraw roślin GMO   Maina   2021-12-25
Jajo, które wywołało sensację   Koraszewski   2021-12-24
Pięć powodów zakończenia debaty o GMO   Evanea   2021-12-16
Richard Dawkins pisze do “przyjaciół nauki i rozumu” w Nowej Zelandii   Coyne   2021-12-14
 Syntetyczna biologia oferuje obietnicę rozwiązania globalnego problemu z plastikiem   Agaba   2021-12-13
Nigeria wzywa Afrykę, by szła w jej ślady w sprawie GM wspięgi wężowatej   Opoku Gakpo   2021-12-09
Małe nietoperze idą do przedszkola   Koraszewski   2021-12-06
Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji   Agaba   2021-12-02
Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22
Ugandyjscy studenci nalegają na powszechne stosowanie biotechnologii i uchwalenie prawa o biobezpieczeństwie   Agaba   2021-11-17
Organiczny eksperyment Sri Lanki   Novella   2021-11-16
Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB   Meeme   2021-11-12
Sprzeciw wobec anulowania Huxleya   Coyne   2021-11-05
Farmerka z Kenii zbiera obfity plon z bawełny GM   Meeme   2021-11-04
Czarni uczeni i nauka o rasizmie   Koraszewski   2021-11-03
Kłusownictwo narzuca na słonie dobór w kierunku ewolucji słoni bez ciosów   Coyne   2021-11-01
Marnujemy naszą wielką szansę na edytowanie genów   Ridely   2021-10-29
“Czarne tygrysy” w małym indyjskim rezerwacie sugerują losowy dryf genetyczny   Coyne   2021-10-26
Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04
Tożsamość etniczna i rasa   Coyne   2021-08-30
Środowiskowcy mylili się – nie stoimy przed apokalipsą owadów   Ridley   2021-08-13
Czy znaleziono najstarszy dowód na istnienie zwierzęcia? Nowa gąbko-podobna skamieniałość liczy 890 milionów lat   Coyne   2021-08-11
Psy rozumieją ludzi   Novella   2021-08-06
Nowy start nauki o życiu w epoce genu   Ridley   2021-08-05
Użycie ognia przez homininy: przykład szybkiej ewolucji kulturowej?   Coyne   2021-08-04
Historia pandemii jest historią zaprzeczania   Jackoby   2021-07-27
Nieuchwytny neuron babci   Novella   2021-07-22
Cierpienie i pytanie, czy przestaniemy jeść mięso   Koraszewski   2021-07-14
Czy nadchodzi hydroponika?   Novella   2021-07-13
Raport Unii Europejskiej o glifosacie   Novella   2021-07-10
Dlaczego ideologii nie należy mieszać z nauką   Coyne   2021-06-30
Nagonka na Izrael grasuje w stowarzyszeniach nauk ścisłych, medycyny i edukacji   Chesler   2021-06-24
Szczęśliwi pracoholicy   Witkowski   2021-06-03
Propaganda w wykonaniu nauczycieli akademickich   Chesler   2021-06-02
Ewolucja wielokomórkowości   Novella   2021-05-07
Polityczna polaryzacja jest przesadzona   Novella   2021-05-04
Wrotki były kiedyś sztandarową grupą istot bez seksu, a teraz sądzi się, że ukradkiem odstawiają szybkie numerki   Coyne   2021-04-22
Błędna historia antykolonializmu   Tupy   2021-04-21
Mayflower wyrusza w podróż raz jeszcze   Koraszewski   2021-04-19
Genetyczny przełącznik CRISPR   Novella   2021-04-16

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk