Prawda

Sobota, 5 grudnia 2020 - 03:42

« Poprzedni Następny »


Powiadom znajomych o tym artykule:
Do:
Od:

Jak BBC tworzy materialy edukacyjne dla szkół


Hadar Sela 2020-10-09


Poprzednio (poniżej znajdują się linki do poprzednich, nieprzetłumaczonych artykułów) analizowaliśmy dwa wideo stworzone przez BBC w 2004 roku (i nadal dostępne w Zjednoczonym Królestwie) w ramach źródeł pomocy w nauce online, ‘Bitesize’, gdzie znajduje się materiał do egzaminów GCSE [odpowiednik egzaminów gimnazjalnych zdawany w wieku 16 lat. przyp. tłum.] zdawanych przez uczniów w częściach Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.


Jedna z sekcji w kategorii “historia” jest zatytułowana ‘The Middle East class clips’ i zawiera siedem klipów wideo. Trzecie wideo, (chronologicznie) odnosi się do kryzysu sueskiego z 1956 roku i jest zatytułowane “Suez and the arrival of the Cold War in the Middle East” [Suez i przybycie zimnej wojny na Bliski Wschód].

“W 1956 roku Bliski Wschód był kotłem nasilającej się zimnej wojny między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, która dominowała światową politykę i sprawy świata przez kolejne 30 lat. W 1956 roku Gamal Abdel Naser ponownie znacjonalizował Kanał Sueski i wyzwolił serię wydarzeń, w których Izraelczycy dokonali inwazji na Synaj i stanęli w odległości 15 kilometrów od kanału. Inwazji dokonały również siły brytyjskie i francuskie. Tę sytuację uknuli Brytyjczycy i Francuzi w zmowie z Izraelczykami. Choć był to militarny triumf Ben Guriona i Izraela, osłabiło to pozycje Wielkiej Brytanii i Francji, które działały bez wiedzy Amerykanów. W wyniku tego wydarzenia zostały zastąpione przez Stany Zjednoczone i Rosję jako główni gracze w regionie i rozpoczęła się epoka zimnej wojny na Bliskim Wschodzie. Egipt zwrócił się  do ZSRR, by otrzymać broń i poparcie, podczas gdy Izrael zbliżył się do Ameryki. Profesor Noam Chomsky ujął to ostrzej, nazywając to walką o kontrolę nad ropą naftową i zasobami w regionie”.

Czytelnicy mogą zastanawiać się, dlaczego BBC wybrała specjalistę, prezentowanego jako “profesor lingwistyki i filozofii z MIT”, do wyjaśnienia uczniom gimnazjalnym problemu zasobów ropy naftowej na Bliskim Wschodzie. Poza nim występują w tym wideo Rashid Khalidi “profesor studiów arabskich, Columbia University” i Avi Shlaim “profesor stosunków międzynarodowych, Oxford University”. Podobnie jak w poprzednich dwóch wideo skierowanych do uczniów w wieku 14 do 16 lat, widzowie nie zostają poinformowani o antyizraelskiej działalności Noama Chomsky’go ani dwóch pozostałych, pozornie neutralnych  komentatorów z uniwersyteckimi tytułami, Shlaima i Khalidiego.


Podobnie jak dwa poprzednie wideo, prezentuje je niedawno emerytowany dziennikarz, Noel Thompson.

[kursywa jest z oryginału, pogrubienie dodane]

Thompson: “W 1952 roku Gamal Abdel Naser przeprowadził w Egipcie zamach stanu i obalił monarchię. Dla Izraela arabski nacjonalizm Nasera zwiększył zagrożenie ze strony Egiptu. W Egipcie był jeden z najważniejszych na świecie szlaków transportowych: Kanał Sueski. Właścicielami jego byli jednak Wielka Brytania i Francja i bardzo niewiele z olbrzymich zysków, jakie przynosił kanał, znajdowało drogę do egipskiej gospodarki. W 1956 Naser znacjonalizował Kanał Sueski, biorąc go pod swoją kontrolę. Rozwścieczone Wielka Brytania i Francja spiskowały, by odzyskać ten szlak wodny.

Autor pozostawia bez wyjaśnienia, dlaczego Izrael uważał “arabski nacjonalizm Nasera” za zagrożenie, nie przypomina również, że Egipt sprzedał swoje udziały w Kanale Sueskim Wielkiej Brytanii w 1875 roku, widzowie zobaczyli niezidentyfikowany, archiwalny materiał filmowy, zanim im powiedziano:

Thompson: “Izrael zmówił się z Wielką Brytanią i Francją co do planu odebrania Suezu”.


Shlaim: “Izrael skorzystał z okazji przyłączenia się do wojny. Jedną rzeczą, co do której tych trzech uczestników zgadzało się, było to, że Naser jest niebezpieczny i celem wszystkich trzech państw była próba obalenia Nasera przez pokonanie jego armii. Nie było jednak bezpośredniego zagrożenia militarnego dla Izraela.”

Widzowie nie zostają poinformowani o tym, że “w latach 1955 – 1956 terroryści-fedaini nieustannie atakowali granice Izraela. Rekrutował ich Egipt i działali oni ze Strefy Gazy” i że “tylko w 1955 roku fedaini zabili i ranili 260 Izraelczyków” 


Ani też nie powiedziano im, że w dodatku do wcześniejszego zakazu przepływania  izraelskich statków przez Kanał Sueski, Naser zablokował Cieśninę Tirańską dla izraelskiej żeglugi, nie pozwalając na dostęp do portu Ejlat na Morzu Czerwonym. Zamiast tego, widzowie pozostają z tendencyjnie przedstawioną przez Shlaima izraelską motywacją.

Thompson: “Izraelskie wojska najechały na Egipt i doszły na odległość piętnastu kilometrów od Kanału Sueskiego. To był pretekst do interwencji Brytyjczyków i Francuzów. Wywołało to międzynarodowy kryzys. Ameryka potępiła ten atak na forum Narodów Zjednoczonych. USA były wściekłe, że Wielka Brytania i Francja pozostawiły je w nieświadomości i nie miały żadnego zamiaru popierać ich ambicji na tym obszarze. W końcu ONZ wypracowała umowę z Egiptem i Izraelem, zgodnie z którą Izrael miał się wycofać. Izrael wycofał się, ale dla niego kryzys sueski był militarnym triumfem. David Ben Gurion pokazał światu, że Izrael jest i pozostanie. Wielka Brytania i Francja zostały upokorzone. Nigdy nie odzyskały swojej władzy w tym regionie. Tę próżnię zapełnili rywale w zimnej wojnie: Ameryka i ZSRR”.


Khalidi: “Dopiero w 1956 roku stało się jasne, wraz z wynikiem wojny sueskiej, że Amerykanie i Rosjanie zastąpili Brytyjczyków i Francuzów, i że teraz na podwórku byli nowi, duzi chłopcy”.  

Widzowie nie zostają poinformowani o umowie z 1955 roku w sprawie broni między ZSRR a Egiptem, zgodnie z którą ZSRR miał dostarczać broni Egiptowi via Czechosłowacja, co raczej obala teorię Khalidiego.

Thompson: “Za zainteresowaniem supermocarstw w terytorialnych kłótniach stoi wspólny, nadrzędny motyw: ropa naftowa.”


Chomsky: “Zatoka Perska, Półwysep Arabski i Zatoka są bez porównania najbogatszymi zasobami energii na świecie. Mają największe rezerwy, najłatwiej dostępne. Rozumiano to od długiego czasu, z pewnością od II wojny światowej, że kontrola nad zasobami energii w tym regionie jest istotnym elementem kontroli nad światem”.


Thompson: “Dla promowania własnych strategicznych i ekonomicznych interesów oba mocarstwa szukały w regionie przyjaciół. Budowano stosunki na umowach o dostawach broni i pożyczkach w równym stopniu jak na ideologicznej solidarności”.


Shlaim: “Państwa na Bliskim Wschodzie były zadowolone, że to się dzieje. Importowały zimną wojnę, ponieważ widziały możliwość rozgrywania supermocarstw jednego przeciwko drugiemu. Prezydent Naser z Egiptu był szczególnie oportunistyczny w próbach rozgrywania supermocarstw, ale kiedy Ameryka nie była chętna do współpracy i odmówiła dostaw broni, skończył jako bliski sojusznik Związku Radzieckiego”.

Widzowie oglądają następnie niewyjaśniony, archiwalny materiał filmowy, któremu towarzyszy wypowiedź, że „izraelski radar wychwytuje każdy start arabskich myśliwców”.  

Thompson: “USA użyły tych samych narzędzi do zbudowania stosunków z Izraelem”.


Khalidi: “Okres po II wojnie światowej widziano nie tylko w kategoriach wpływu Holocaustu, ale także w kategoriach wyrafinowanego zrozumienia ze strony najbardziej wnikliwych przywódców syjonistycznych, że Stany Zjednoczone są światowym mocarstwem, z którym powinni się sprzymierzyć. I to się opłaciło”.  

Film kończy się niczym nie popartym i niewyjaśnionym twierdzeniem Thompsona, po którym następuje krótki flirt z antysemickimi stereotypami o „żydowskim lobby.

Thompson: “Izrael przyjął rolę regionalnego policjanta Ameryki. To oraz trwający wpływ syjonistycznego lobby na kolejne rządy, służyło wzrostowi arabskiej wrogości wobec Izraela”.

Co ciekawe, BBC nie ma niczego do powiedzenia swoim młodym widzom o roli odegranej przez ZSRR w podsycaniu płomieni arabskiego antysemityzmu podczas zimnej wojny.


Innym tematem, którym BBC wolała nie zajmować się, jest potraktowanie przez Nasera starożytnej społeczności żydowskiej w Egipcie podczas kryzysu sueskiego, które warto przypomnieć:

“…Naser oświadczył, że Żydzi są wrogami państwa i wygnano 25 tysięcy Żydów. Żydzi dostawali dwa dni na opuszczenie swoich nieruchomości (które następnie były skonfiskowane przez rząd) i zmuszano ich do wyjazdu z jedną walizką i nie więcej niż dwudziestoma dolarami w ręku. Niemal tysiąc z tych, którzy pozostawali w Egipcie, zostało uwięzionych i wielu było torturowanych”.   

Podobnie jak poprzednie, to edukacyjne wideo daje brytyjskim uczniom powierzchowny i niepełny obraz tego rozdziału z historii Bliskiego Wschodu, bez wyjaśnienia niezmiernie istotnych “osobliwych opinii” jego akademickich uczestników.  


REVIEWING BBC MIDDLE EAST EDUCATIONAL VIDEOS – PART ONE

REVIEWING BBC MIDDLE EAST EDUCATIONAL VIDEOS – PART TWO


Reviewing BBC Middle East Educational Videos: Part Three
Camera, 6 października 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Hadar Sela

Brytyjska dziennikarka, zastępca redaktora naczelnego, Camera.uk  


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1700 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Biblia w ręku ateisty - recenzja   Koraszewski   2020-12-03
Arabka pisze o głupocie odmowy normalizacji stosunków z Żydami   Mahmoud   2020-12-03
Iran, a  nie Izrael, jest wrogiem Arabów   Zajed   2020-12-02
Ziemia obiecana Baracka Obamy   Lipman   2020-12-01
Książka, której jeszcze nie możesz przeczytać   Pandavar   2020-12-01
Zamachowcy, demokraci i potępieńcze łkania   Koraszewski   2020-11-30
Antysemici zwalczają antysemityzm: orwellowska farsa   Blum   2020-11-28
Czy Francja, Hiszpania i Irlandia zgodziły się finansować palestyńskie organizacje terrorystyczne?   Hirsch   2020-11-26
Odkrywając pokój w Dubaju   Yemini   2020-11-25
Izrael jest besztany za opór przeciwko arabskiej kolonizacji   Rosenthal   2020-11-24
Usprawiedliwianie muzułmańskiej wściekłości na karykatury Mahometa   Saghieh   2020-11-23
Brytyjski rząd raz za razem opluwa Izrael   Collier   2020-11-21
Urojenie osobistej dyplomacji   Tobin   2020-11-20
Iran: Mułłowie świętują w nadziei na powrót do bomby nuklearnej   Rafizadeh   2020-11-20
Trzynastu wspaniałych pod wodzą misjonarza   Koraszewski   2020-11-19
Pluralistyczna Europa odrzuciła wojny religijne, a teraz poddaje się „potworowi” ekstremistycznego, politycznego islamu   Abdel-Samad   2020-11-18
W wasze ręce, czyli moja nowa książka   Koraszewski   2020-11-17
Historyczna Palestyna: czyli co należy wiedzieć!   Oz   2020-11-17
Wybory 2020 były okropne   Glick   2020-11-16
Amerykańsko-żydowsko-radzieckie doświadczenie   Tabarovsky   2020-11-15
Muzułmanie: Meczet Al-Aksa nie należy do Palestyńczyków   Toameh   2020-11-14
Muślinowa kurtyna samooszustwa   Koraszewski   2020-11-14
Święta wojna Erdoğana przeciw ‘niewiernej Europie’   Bekdil   2020-11-13
Gazeta “Guardian” w pełni naśladuje Electronic Intifada   Collier   2020-11-13
Dlaczego znowu głosowałam na Trumpa   Nykiel-Herbert   2020-11-12
„Co izraelscy żołnierze robią palestyńskim dzieciom” -  recenzja   Kalwas   2020-11-12
Hipokryzja Demokratów szkodzi demokracji   Tobin   2020-11-11
Oblężenie Francji, 2020   Rosenthal   2020-11-10
Europa musi bezwarunkowo bronić swoich wartości   Harris   2020-11-10
Sukces Trumpa na Bliskim Wschodzie wynika z jego konkretnego (nie tylko retorycznego) poparcia dla trwałości Izraela     2020-11-09
Ataki na chrześcijan ukazują hipokryzję kontrowersji wokół  “bluźnierstwa”   Frantzman   2020-11-07
Corbyn to tylko jeden człowiek. Lewicowy antysemityzm to tradycja   Johnson   2020-11-07
Dziennikarz: rzemieślnik czy misjonarz?   Koraszewski   2020-11-06
Europa świadoma konsekwencji nadal finansuje radykalizację AP   Sucharewicz   2020-11-06
Odpowiedzialność instytucji za tsunami współczesnego antysemityzmu   Nirenstein   2020-11-05
Jak “New York Times” pomógł ukryć masowe morderstwo Stalina na Ukrainie   Tabarovsky   2020-11-04
Jak wygląda palestyńska porażka   Toameh   2020-11-04
Rzeczywisty dylemat Netanjahu (i Trumpa)   Glick   2020-11-02
Pora rozliczyć grupy “praw człowieka” za ich antysemityzm   Tobin   2020-10-30
“GUARDIAN” znowu propaguje kłamstwo o “50 rasistowskich prawach”   Levick   2020-10-29
Roosevelt i Żydzi   Rosenthal   2020-10-28
Dlaczego islam pilnie potrzebuje reformacji   Ayaan Hirsi Ali   2020-10-28
Jedna wojna i sześciu przegrywających   Taheri   2020-10-27
Zamordowanie francuskiego nauczyciela i sprawa terminologii używanej przez media   Frantzman   2020-10-26
Czy koniec wojen o ropę naftową?   Koraszewski   2020-10-24
Zakup Chevron jest kolejnym gwoździem do trumny ruchu BDS   Tobin   2020-10-21
Całkowicie nieodpowiedzialny wirus   Koraszewski   2020-10-21
Saeb Erekat pospiesznie przewieziony do szpitala Hadassah   Fitzgerald   2020-10-20
Media społecznościowe i radykalna wolność słowa   Rosenthal   2020-10-20
Po co Żydom państwo, a szczególnie żydowskie?   Koraszewski   2020-10-19
“Przebudzony” świat idzie na wojnę przeciwko Wonder Woman   Tobin   2020-10-18
Arabia Saudyjska: My także mamy dosyć Palestyńczyków   Toameh   2020-10-17
Pokój z Izraelem jest koniecznością   Al-Dughaither   2020-10-16
Czy możliwe jest pohamowanie skrajnej stronniczości BBC?   Gerstenfeld   2020-10-15
Umowa Izrael-ZEA pokazuje hipokryzję “aktywistów ruchu pokojowego”     2020-10-14
Życie na salonach światowego humanizmu   Koraszewski   2020-10-14
Nagle nie ma zgody co do tego, jak ma wyglądać izraelsko-palestyński pokój   Amos   2020-10-12
Ostatni gwóźdź do trumny palestyńsko-arabskich stosunków?   Toameh   2020-10-11
Ścigając i będąc ściganym: wiara w czarnoksięstwo i afrykańskie oświecenie   Igwe   2020-10-10
UE staje po stronie “najgorszego na świecie sprawcy łamania praw człowieka”   Rafizadeh   2020-10-10
Jak BBC tworzy materialy edukacyjne dla szkół   Sela   2020-10-09
Wojna o pokój w mediach drukowanych i elektronicznych   Koraszewski   2020-10-08
Czy faszyzm to już tylko wyzwisko?   Koraszewski   2020-10-06
Czy państwa arabskie rzeczywiście popierają Palestyńczyków?   Kedar   2020-10-04
BBC idzie na wojnę z Żydami w Jerozolimie   Collier   2020-10-03
Zadawanie złych pytań o ekstremistyczną przemoc   Tobin   2020-10-02
Lekcja białoruskiego, czyli Francišak Viačorka i inni   Zbierski   2020-10-02
Znamienne toponimy w “New York Times”    Fitzgerald   2020-10-01
Autocenzura w USA   Bergman   2020-09-30
Arabowie: "Palestyńczycy powtarzają te same błędy"    Toameh   2020-09-30
Nowe szaty cesarza   Doran   2020-09-29
Arabscy muzułmanie są ludźmi kolorowymi, arabscy chrześcijanie są biali   Greenfield   2020-09-28
Międzynarodowe prawo dla jednego narodu   Kontorovich   2020-09-27
Dla postmodernizmu tożsamość jest ważniejsza od rozumu   Rosenthal   2020-09-25
Nieprzyjemna wiadomość dla Thomasa Friedmana   Flatow   2020-09-25
Arabowie przyznają się do błędu   Koraszewski   2020-09-24
Więcej niż stracona okazja dla Palestyńczyków   Tobin   2020-09-23
Symbole (i symbolizm) ujawniają gorzką bliskowschodnią prawdę   Flatow   2020-09-22
Wojna Czerwono-Zielonego sojuszu przeciwko Izraelowi trwa   Glick   2020-09-21
Dlaczego John Kerry i inni nie mieli racji w sprawie pokoju i Izraela - analiza   Frantzman   2020-09-20
Obnażenie palestyńskich kłamstw    Blum   2020-09-19
Niewolnice w Al-Dżazira   Fernandez   2020-09-19
Arabowie: Izrael nie jest naszym wrogiem   Toameh   2020-09-18
Prośba o pokorę od Benjamina Franklina   Jacoby   2020-09-17
Ostry zakręt historii   Koraszewski   2020-09-16
Niewolnictwo: czy jest monopol na cierpienie?   Taheri   2020-09-15
Kulturowe wojny w szkołach w Kalifornii   Julius   2020-09-15
Przegląd wiadomości w drodze na zakupy   Koraszewski   2020-09-13
Pożegnanie lata, czyli prywatne drzewo życia   Ferus   2020-09-13
ZEA: Nie jesteśmy zdrajcami, palestyńscy przywódcy są skorumpowani   Toameh   2020-09-11
Nawet antysemickie media w Iraku mówią z zainteresowaniem o normalizacji     2020-09-10
Normalizacja może stworzyć prawdziwy „Nowy Bliski Wschód”   Rosenthal   2020-09-09
Milczenie ONZ i UE wobec “szokującego łamania praw człowieka” przez Iran   Rafizadeh   2020-09-08
Kiedy Palestyńczyk wreszcie się obudzi?!   Al-Dahiri   2020-09-08
Lot nad Arabią Saudyjską   Jacoby   2020-09-07
Kogo Żydzi powinni bać się najbardziej podczas „powstania”?   Tobin   2020-09-06
Wielki krok naprzód dla światowego pokoju – i ci, którzy wolą go ignorować   Kemp   2020-09-05
Harvard zaprasza głównego palestyńskiego negacjonistę    Lipman   2020-09-04
Obietnica i zagrożenia porozumienia pokojowego z Dżuba    Fernandez   2020-09-04
Arabski antysemityzm za europejskie pieniądze   Koraszewski   2020-09-03

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

CervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabija


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk