Czego szef @UNRWA nie powiedział Radzie Bezpieczeństwa ONZ


Elder of Ziyon 2022-08-28


W czwartek (25/08) komisarz generalny UNRWA, Philippe Lazzarini. Wydał oświadczenie dla Rady Bezpieczeństwa ONZ, mówiące, (jak agencja powtarza co roku od dziesięcioleci), że UNRWA znajduje się w zagrożeniu egzystencjalnym.

 

UNRWA może jednak wiele zrobić, aby obniżyć koszty.

 

Na przykład może zamknąć prawie wszystkie swoje operacje w Jordanii z około 2 milionami tzw. uchodźców. Zdecydowana większość z nich to obywatele Jordanii, a UNRWA nigdy nie wyjaśniła, dlaczego konieczne jest świadczenie usług, takich jak edukacja i bezpłatna opieka medyczna dla osób, które są pełnoprawnymi obywatelami Jordanii i które z definicji nie są uchodźcami. Dlaczego palestyńskie dzieci w Jordanii miałyby uczęszczać do innych szkół niż inni Jordańczycy? Dlaczego mieliby dostawać darmowe mieszkania w „obozach”, skoro mają takie same możliwości jak inni Jordańczycy? 


Podopieczni UNRWA mieszkający na Zachodnim Brzegu i w Gazie też nie są uchodźcami – w końcu żyją na terenach Palestyny Mandatu Brytyjskiego. Nazywanie potomków tych, którzy opuścili granice Izraela sprzed 1967 roku, „uchodźcami” jest obłędem, ale jeszcze bardziej szalone jest uważanie ich po 73 latach za „osoby wewnętrznie przesiedlone”. Są obywatelami „Państwa Palestyny”. Posiadają paszporty uznawane przez większość krajów. Powinny się nimi zająć ich własne rządy Autonomii Palestyńskiej i Hamasu; nie ma powodu, aby UNRWA tam istniała. 

 

Lazzarini poruszył kwestię emigracji do Europy „uchodźców” UNRWA z Libanu. Nie wspomniał, że większość „zarejestrowanych uchodźców” już wyjechała, ale UNRWA nadal liczy ich jako ludzi, którym pomagają. UNRWA twierdzi, że pomaga 479 tysiącom „uchodźcom” w Libanie, podczas gdy rzeczywista liczba jest o 300 tysięcy mniejsza. Setki tysięcy „uchodźców zarejestrowanych” przez UNRWA mieszka w Europie lub Stanach Zjednoczonych, ale UNRWA nadal uważa ich za swoich podopiecznych. Byłoby to uznane za skandal wobec każdej innej instytucji finansowanej ze środków publicznych.

 

Lazzarini nie mówił również, dlaczego ONZ jest odpowiedzialna za edukację, mieszkanie i opiekę medyczną Palestyńczyków – ale nie jest za to odpowiedzialna w stosunku do żadnej innej grupy. Wypowiadają slogany usprawiedliwiające swoje istnienie, takie jak „Edukacja jest prawem” – ale dlaczego świat musi płacić za to prawo Palestyńczykom, a nie cierpiącym ludziom nigdzie indziej?

 

Lazzarini wspomniał o ludziach takich jak ja, którzy zwracają uwagę na te kwestie i tematy, na które on unika odpowiedzi. „Skoordynowane kampanie na rzecz delegitymizacji UNRWA w celu podważenia praw uchodźców palestyńskich są coraz częstsze i złośliwe” – powiedział Radzie Bezpieczeństwa. Nie wiedziałem, że wielu krytyków UNRWA przez dziesięciolecia było częścią „skoordynowanej kampanii”. To jest myślenie spiskowe na poziomie “Mędrców Syjonu”. 

 

Lazzarini powiedział również: „Zmieniające się priorytety geopolityczne, zmieniająca się dynamika regionalna i pojawienie się nowych kryzysów humanitarnych pozbawiły priorytetów konflikt izraelsko-palestyński”. Mówiąc prościej, oznacza to, że chociaż świat ma do czynienia z dużo większymi problemami i kryzysami, musi stawiać na pierwszym miejscu Palestyńczyków ponad wszystko inne – ponieważ gdyby przyznano im priorytet współmierny do ich rzeczywistego znaczenia, budżet UNRWA gwałtownie by spadł.

 

I to jest kluczowa kwestia. Istnienie UNRWA implikuje, że palestyńscy „uchodźcy” są ważniejsi, bardziej zdesperowani, bardziej potrzebujący, biedniejsi i głodniejsi niż jacykolwiek inni uchodźcy i jakiekolwiek obecne ofiary wojny. Pod każdym obiektywnym względem są w lepszej kondycji niż obywatele wielu biednych krajów. Zdecydowana większość nie spełnia definicji „uchodźcy” zawartej w Konwencji dotyczącej uchodźców. 

 

UNRWA powstała jako agencja tymczasowa. Apel Lazzariniego jest po to, by zapewnić, że pozostanie na stałe będzie rozrastała się bez przeszkód, na zawsze. 

 

To od świata, który stworzył UNRWA, zależy stworzenie planu jej stopniowego zamknięcia.

 

What @UNRWA's head didn't tell the UN Security Council

Elder of Ziyon, 26 sierpnia 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Elder of Ziyon - blog amerytkańskiego badacza i publicysty, który z czystym sumieniem możemy polecić.