Ucieczka


Hili 2022-05-01


Ja: Co tu robisz?
Hili: Ukrywam się przed ciosami losu.