Zmiany


Hili 2022-04-13


Hili: Dostrzegam pozytywne zmiany. 
Ja: Gdzie?
Hili: Tylko w ogrodzie.