Ziemia


Hili 2022-01-12


Hili: Po drugiej stronie musi być teraz bardzo gorąco.
Ja: Gdzie?
Hili: W Australii