Kalendarz


Hili 2022-01-05


Ja: Czy mogę odwrócić kartki w kalendarzu? 
Hili: Nie ma powodu.