Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO


Joan Conrow 2021-11-22


Nigeria w dalszym ciągu jest liderem w Afryce w sprawie akceptacji biotechnologii w rolnictwie, przyjmując odporną na owady i tolerującą suszę odmianę kukurydzy TELA do otwartych upraw.


Ulepszona kukurydza dołącza do odpornej na owady bawełny Bt i wspięgi wężowatej Bt, genetycznie modyfikowanych (GM) roślin uprawnych, które mogą pomóc drobnym farmerom w Nigerii zmniejszyć użycie środków owadobójczych, podnieść plony, wzmocnić bezpieczeństwo żywnościowe i zareagować na zmiany klimatyczne.


Agencja Zarządzania Narodowym Biobezpieczeństwem w Nigerii wydała pozwolenie, które umożliwi Instytutowi Badań Rolniczych (IAR) rozpoczęcie podczas suchego sezonu 2021-2022 prób wielkości i jakości plonów na polach rolników we wszystkich okręgach Nigerii, gdzie uprawia się kukurydzę. Nasiona będą dostępne komercyjnie dla farmerów w sezonie 2023 roku. 


Projekt kukurydzy TELA jest publiczno-prywatnym partnerstwem, które stworzyło hybrydy kukurydzy zarówno konwencjonalnej, jak GM, które są odporne na suszę. Odmiany GM dają także ochronę przed najgorszymi szkodnikami kukurydzy. Afryka Południowa już skomercjalizowała odmiany TELA. Kenia i Mozambik przeprowadziły pomyślne próby polowe. Etiopia i Tanzania prowadzą podobne badania.


Partnerstwo, które obejmuje badania naukowe i współpracę badawczą pomogło kukurydzy TELA pomyślnie przejść przez proces rozwoju i regulacji. Nigeria włączyła się w projekt kukurydzy TELA dopiero trzy lata temu i już postarała się o pozwolenie na wprowadzenie jej na pola. Dla porównania: nigeryjskim naukowcom zabrało niemal dziesięć lat przeprowadzenie wspięgi wężowatej GM od projektu do komercyjnego użytku.  


Dr Sylvester Oikeh, kierownik projektu kukurydzy AATF TELA, powiedział:

“To jest początek nowej ery dla farmerów uprawiających kukurydzę w Nigerii, którzy bardzo ucierpieli z powodu podwójnego problem suszy i wyniszczających szkodników owadzich. Zasoby i czas spędzone na ochronie kukurydzy przed owadami będą użyte do innych działań. Wyprodukowana kukurydza będzie miała zdrowsze ziarna tak dla producenta, jak dla konsumenta”.Dr. Sylvester Oikeh, dyrektor projektu kukurydzy AATF TELA, z dumą pokazuje pozwolenie.  

 

“Wstępne próby z hybrydami TELA pokazały znaczącą różnicę plonów” – powiedział profesor Rabiu Adamu, główny badacz w projekcie IAR. Hybrydy TELA dawały do 7,5 tony na hektar w porównaniu do najlepszych istniejących obecnie na rynku hybryd, które dają 6 ton na hektar. Adamu powiedział:

“Korzyści kukurydzy TELA dla nigeryjskich farmerów będą olbrzymie, kiedy te hybrydy będą dostępne komercyjnie. Radykalnie obniży to straty plonów spowodowane przez owady i susze, przypuszczalnie o ponad 80 procent. To podniesie produkcję i da farmerom większe dochody w miarę osiągania wyższych plonów”.

Wymieniając więcej korzyści, profesor Mohammad Ishiyaku, dyrektor wykonawczy IAR, powiedział, że obniży to koszty produkcji, ponieważ farmerzy nie będą musieli wydawać tak dużo pieniędzy na środki owadobójcze. Odmiany TELA także kiełkują nawet przy niskiej ilości opadów deszczu. Ishiyaku powiedział:

“Koszt produkcji jest tym, co czyni produkt kosztownym. To jest więc korzyść, jaką będą mieli farmerzy: będą mieli wyższy dochód, a my będzie mieli bezpieczniejsze środowisko, ponieważ nie będzie się używać środków owadobójczych do ochrony kukurydzy”.

Choć kukurydza jest podstawowym pożywieniem i najpowszechniej uprawianą rośliną w Nigerii, susza i zniszczenia spowodowane przez owady zmniejszyły plony. W rezultacie, Nigeria nadal nie jest w stanie wyprodukować 20 milionów ton rocznie, które – jak się szacuje – są potrzebne do zaspokojenia krajowego popytu. Obecnie importuje 8 milionów ton rocznie.  


Podobna jest sytuacja z bogatą w białko wspięgą wężowatą, która jest znana jako mięso ubogich. Oczekuje się, że wspięga wężowata GM, która daje farmerom wyższe plony i znaczne zmniejszenie w użyciu pestycydów, pomoże zredukować potrzebę importu.


“Deregulacja kukurydzy TELA przez NBMA jest kolejnym kamieniem milowym osiągniętym przez kraj w przestrzeni agro-biotechnologicznej” – mówi dr Rose Gidado, wicedyrektorka NABDA nigeryjska krajowa koordynatorka Otwartego Forum Rolniczej Biotechnologii (OFAB). - “Przyznanie tej deregulacji kukurydzy TELA oznacza, że dowiedziono, iż wstawianie genów jest skuteczne i bezpieczne dla ludzkiego spożycia, paszy zwierzęcej i jest bezpieczne dla środowiska, a więc może być sadzone i komercjalizowane przez farmerów dla poprawienia ich dochodów i wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Oznacza to także nadzieję dla farmerów, bo te odmiany dają wysokie plony,  są odporne na suszę i na owady. Jest to także pierwszy raz, kiedy [nasiona z] więcej niż jednym zmodyfikowanym genem zostają dopuszczone w Nigerii, i tym samym przejmuje ona przewodnictwo w Afryce w łagodzeniu problemów bezpieczeństwa żywnościowego”.


Nigeria green lights GMO maize

Alliance for Science, 21 października 2021

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJoan Conrow

Amerykańska dziennikarka specjalizująca się w sprawach środowiska, biotechnologii I rolnictwa w krajach trzeciego świata. Przez 30 lat pracowała na Hawajach, Obecnie jest   dyrektorką Alliance for Science.