Postanowienie


Hili 2021-11-23


Hili: Trzeba coś zrobić.
Ja: Co trzeba zrobić?
Hili: Jeszcze nie wiem.