Lektura


Hili 2021-11-14


Szaron: Nie możemy mu przeszkadzać.
Hili: Czemu?
Szaron: On czyta pracę magisterską Pauliny.