Propozycja


Hili 2021-11-18


Hili: Przemyśl to.
Ja: Co mam przemyśleć?
Hili: Cokolwiek, byleś nie ruszał ręką, bo mi to przeszkadza.