Deficyt


Hili 2021-11-11


Hili: Patrzę w przyszłość.
Ja: I co widzisz?
Hili: Deficyt optymizmu.