Oburzenie


Hili 2021-08-17


Ja: Gdzie jest Kulka? 
Hili: Nie jestem stróżem koleżanki mojej.