Niechęć


Hili 2021-07-01


Ja: Co robisz?
Hili: Patrzę niechętnie.
Ja: Dlaczego?
Hili: Z braku entuzjazmu.