Susza


Hili 2021-06-29


Hili: Mówili, że będzie padać.
Ja: I co?
Hili: Znowu kłamali.