Premia


Hili 2021-01-05


Hili: Muszę sobie przyznać premię.
Ja: Za co?
Hili: Za całokształt.