Data ważności 


Hili 2021-01-13


Hili: Pokaż mi opakowanie tej karmy.
Ja: Dlaczego?
Hili: Muszę sprawdzić datę ważności.