Zadanie


Hili 2020-12-28


Hili: Masz nowe zadanie.
Ja:Jakie?
Hili: Musisz nauczyć Kulkę, żeby nie wchodziła do tego pokoju.