Ignorancja


Hili 2020-12-15


Hili: Ludzie są ignorantami.
Ja: To prawda, ale dlaczego to mówisz?
Hili: No właśnie, nawet tego nie wiesz.